DE

stehend {przymiotnik}

volume_up
stehend
Ich kann sie stehend, sitzend und laufend spielen.
Mogę grać stojąc, siedząc lub chodząc.
Und ich glaube, ich habe gelernt, was Glück bedeutet, durch diese unglaubliche Trauer; am Rande des Abgrundes stehend und einfach nur springen zu wollen.
I wydaje mi się, że nauczyłem się wiele o tym, czym jest szczęście, przechodząc przez tak niewyobrażalny żal, stojąc tylko nad tą przepaścią i już chcąc skoczyć w dół.

Przykłady użycia - "stehend" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanDie folgenden Nebenwirkungen wurden als im Zusammenhang mit Lapatinib stehend berichtet:
Następujące objawy niepożądane zostały zgłoszone jako związane ze stosowaniem lapatynibu:
GermanBei elf Patienten wurden die folgenden Ereignisse als mit Clofarabin im Zusammenhang stehend betrachtet:
Uznano, że zdarzenia te u 11 pacjentów wiązały się z podawaniem klofarabiny:
GermanDie unerwünschten Ereignisse sind unten stehend nach Systemorganklasse und Häufigkeit aufgelistet.
Poniżej wymieniono działania niepożądane według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania.
GermanDie zubereitete Enbrel-Lösung kann aufrecht stehend im Kühlschrank (2°C - 8°C) bis zu 14 Tage aufbewahrt werden.
Po przygotowaniu roztworu Enbrel roztwór może być przechowywany w lodówce (2°C - 8°C) do 14 dni.
GermanWeiterhin wurden die unten aufgeführten Ereignisse als mit der Romiplostim-Behandlung in Zusammenhang stehend angesehen.
Dodatkowo zdarzenia przedstawione poniżej zostały uznane za związane z leczeniem romiplostymem.
GermanNun, hier die unmögliche Lattenkiste des verstorbenen, großartigen Jerry Andrus in 3D, mit Jerry mitten in der unmöglichen Kiste stehend.
W dodatku był na tyle miły aby nam to przysłać i wyjawić jak to działa.
GermanIch kann sie stehend, sitzend und laufend spielen.
GermanAlle Fälle von Strikturen wurden als mit der Behandlung in Zusammenhang stehend eingeordnet, von diesen wurden 1 % als schwerwiegend angesehen.
Uznano związek wszystkich przypadków zwężeń z leczeniem i poważny przebieg 1 % przypadków.
German" Wisst ihr, ich spiele bei diesen Rock Konzerten, und bin auf der Bühne, völlig ruhig stehend, wisst ihr, nur darauf konzentriert.
Gram na koncertach rockowych, stoję bez ruchu na scenie.
GermanDie Dosierung bei Patienten unter 12 Jahren sollte auf Basis der Körperoberfläche, wie unten stehend aufgeführt, angepasst werden.
Dawkowanie u pacjentów w wieku poniżej 12 lat powinno być ustalone w zależności od powierzchni ciała, jak przedstawiono poniżej:
GermanVideos werden auf dem Kopf stehend oder verzerrt angezeigt, wenn Sie sie vom Storyboard oder von der Zeitachse in der Vorschau anzeigen.
Podczas wyświetlania podglądu w serii ujęć a osi czasu obraz wideo jest wyświetlany do góry nogami lub jest zniekształcony.
GermanAufrecht stehend aufbewahren.
GermanVier Patienten hatten acht schwerwiegende unerwünschte Ereignisse, die als nicht mit der Studienmedikation in Zusammenhang stehend eingeschätzt wurden.
U czterech pacjentów wystąpiło 8 epizodów ciężkich działań niepożądanych niezwiązanych z podaniem badanego preparatu.
GermanVon den schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen (SUEs) der PhotoBarr PDT + OM-Gruppe wurden 44 (23,1 %) als mit der Behandlung in Zusammenhang stehend anerkannt.
Serious Adverse Events, SAE) w grupie PDT PhotoBarr + OM uznano związek 44 przypadków (23, 1 %) z leczeniem.
GermanBis zu diesem Zeitpunkt gab es in keiner Studie Meldungen über SUE, die als mit Rapinyl in Zusammenhang stehend bewertet wurden.
Do tej daty w żadnym z badań nie było zgłoszeń poważnych działań niepożądanych, które zostałyby uznane za związane ze stosowaniem preparatu Rapinyl.
GermanIn einer offenen klinischen Studie (ACTG 180) trat Granulozytopenie - bewertet als in Zusammenhang mit dem Arzneimittel stehend - bei 5 von 37 Patienten (13,5 %) auf.
W otwartym badaniu klinicznym (ACTG 180) granulocytopenia, oceniona jako związana z leczeniem, występowała u 5/ 37 (13, 5 %) pacjentów.
GermanUnd ich glaube, ich habe gelernt, was Glück bedeutet, durch diese unglaubliche Trauer; am Rande des Abgrundes stehend und einfach nur springen zu wollen.
I wydaje mi się, że nauczyłem się wiele o tym, czym jest szczęście, przechodząc przez tak niewyobrażalny żal, stojąc tylko nad tą przepaścią i już chcąc skoczyć w dół.
GermanHäufigkeitseingruppierungen erfolgten nur bei den Nebenwirkungen, die zumindest als möglicherweise ursächlich im Zusammenhang mit Lamivudin stehend eingestuft wurden.
Kryteria częstości dotyczą jedynie tych działań niepożądanych, w których istnieje przynajmniej prawdopodobny związek przyczynowy ze stosowaniem lamiwudyny.
GermanDie am häufigsten festgestellte SUE, die als mit der Behandlung in Zusammenhang stehend anerkannt wurde, war Dehydratation (4 %), welche bei 5 Patienten auftrat.
Odwodnienie (4 %), które wystąpiło u 5 pacjentów, było najczęściej zgłaszaną ciężką reakcją niepożądaną (ang. serious adverse reaction, SAR) związaną z leczeniem.

Synonimy (niemiecki) dla "stehen":

stehen
allein stehend