DE

statistisch {przymiotnik}

volume_up
statistisch
Rasagilin zeigte einen im Vergleich zu Placebo statistisch signifikanten Nutzen.
Rasagilina dawała statystycznie istotne korzyści w porównaniu do placebo.
Sämtliche Vergleiche waren statistisch signifikant gegenüber Placebo.
Wszystkie porównania w stosunku do placebo były statystycznie znaczące.
Zwischen beiden Zometa-Dosierungen gab es keine statistisch signifikanten Unterschiede.
Nie było statystycznie istotnej różnicy między dwoma dawkami preparatu Zometa.

Przykłady użycia - "statistisch" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanRasagilin zeigte einen im Vergleich zu Placebo statistisch signifikanten Nutzen.
Rasagilina dawała statystycznie istotne korzyści w porównaniu do placebo.
GermanZwischen beiden Zometa-Dosierungen gab es keine statistisch signifikanten Unterschiede.
Nie było statystycznie istotnej różnicy między dwoma dawkami preparatu Zometa.
GermanDie Differenz war mit 5,28 Punkten statistisch signifikant (p < 0,0001).
Różnica wyniosła 5, 28 punktów i była istotna statystycznie (p < 0, 0001).
GermanAlle Unterschiede zwischen den Verum-Behandlungen und Placebo waren statistisch signifikant.
Wszystkie różnice pomiędzy aktywnym leczeniem i placebo były istotne statystycznie.
GermanAlle Unterschiede zwischen den aktiven Behandlungen und Placebo waren statistisch signifikant.
Wszystkie różnice pomiędzy leczeniem aktywnym a placebo były istotne statystycznie.
GermanAußerdem wurden statistisch signifikante Unterschiede in Lungen- funktionstests beobachtet.
Stwierdzono także istotne statystycznie różnice parametrów czynności płuc.
GermanZwischen Etoricoxib und Plazebo waren keine statistisch signifikanten Unterschiede festzustellen.
Nie stwierdzono statystycznie znamiennych różnic pomiędzy etorykoksybem, a placebo.
GermanSämtliche Vergleiche waren statistisch signifikant gegenüber Placebo.
Wszystkie porównania w stosunku do placebo były statystycznie znaczące.
GermanAdjustiert an das Überleben war diese Inzidenz statistisch nicht signifikant.
Taka częstość występowania nie była statystycznie istotna po skorygowaniu pod względem przeżycia.
German1,2-fach) ohne statistisch signifikante Wirkungen auf die Blutzuckerspiegel.
Brak efektu farmakodynamicznego obserwowano przy dawkach repaglinidu mniejszych od terapeutycznych.
GermanEine statistisch signifikant stärkere Verbesserung zeigte sich bei einmal
Większą i znamienną statystycznie poprawę wykazano dla maści
GermanDas ist es, wie Sie es statistisch beweisen können, aber wie ist das mit den Geschichten?
Tyle w temacie dowodzenia statystycznego, a co z opowieściami?
GermanDie Studie ergab einen sehr geringen statistisch signifikanten, aber klinisch unbedeutenden Einfluss.
Zaobserwowano bardzo niewielki efekt istotny statystycznie, lecz nieistotny klinicznie.
GermanWenngleich statistisch signifikant, wird das Ausmaß dieses Unterschiedes nicht als klinisch relevant angesehen.
Pomimo znamienności statystycznej kliniczne znaczenie tej zmiany nie jest istotne.
GermanDie Senkung des mittleren Pulmonalarteriendrucks um 3 mmHg (6 %) war statistisch nicht signifikant.
Zmniejszenie średniego ciśnienia w tętnicy płucnej o 3 mmHg (6 %) było statystycznie nieistotne.
GermanDiese Unterschiede waren im Vergleich von Vorschulkindern mit Jugendlichen statistisch signifikant.
Różnice te były statystycznie znamienne przy porównaniu dzieci w wieku przedszkolnym z młodzieżą.
GermanIn der größeren Studie (VIII) mit 315 Patienten zeigten die Ergebnisse eine statistisch signifikante t lä
W większym badaniu (VIII) z udziałem 315 pacjentów, wyniki wykazały statystycznie istotną be
Germanungeklärte, statistisch signifikant erhöhte Sterblichkeit im Vergleich zu den Patienten in den Kontrollgruppen.
tych badaniach nie można było wyjaśnić w sposób zadawalający różnicami w występowaniu ol
GermanFür Prednison wurde kein statistisch signifikanter Effekt auf die Pharmakokinetik von Docetaxel beobachtet.
Nie zaobserwowano statystycznie znamiennego wpływu prednizonu na farmakokinetykę docetakselu.
GermanBei den anderen beiden Komponenten wurde ein statistisch nicht signifikanter positiver Trend beobachtet.
W przypadku dwóch innych elementów obserwowano nieistotną statystycznie, lecz widoczną tendencję.