"Statistiken" po polsku

DE

"Statistiken" - polskie tłumaczenie

DE

Statistiken {liczba mnoga}

volume_up
Statistiken
Konsistente Statistiken erleichtern zudem internationale Vergleiche.
Spójne statystyki ułatwiają też dokonywanie porównań międzynarodowych.
Die Statistiken der schlechten Gesundheitslage sind eindeutig - sehr eindeutig.
Statystyki złego zdrowa są oczywiste bardzo oczywiste.
Was auch immer wir ihnen vorsetzen, sie werden Statistiken anfertigen.
Cokolwiek postawisz przed nimi - sporządzą statystyki.

Przykłady użycia - "Statistiken" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanWeitergabe der Conversion-Statistiken Ihres Kontos an andere Kunden/Mitbewerber.
nie udostępnia statystyk konwersji Twojego konta innym reklamodawcom/konkurencji;.
GermanAls ich zuerst die Statistiken sah war ich ob der schlechten Lage ziemlich verblüfft.
Kiedy po raz pierwszy poznałem statystyki, byłem zaskoczony tym jak jest źle.
GermanChris also bat mich, einige Statistiken mitzubringen, und das hab ich getan.
Chris poprosił mnie o pokazanie danych statystycznych, tak więc oto te dane.
GermanDas sieht fies aus, wie in der Uni, als Sie keine Lust auf Statistiken hatten.
Wygląda to nieciekawie, jak na studiach, kiedy nie lubiliście statystyki.
GermanÜber Prostatakrebs brauche ich Ihnen nicht viele Statistiken zu geben.
Wiele czynników ryzyka, ale jest też genetyczna predyspozycja do raka prostaty.
GermanStatistiken: nützliche Informationen (nur auf Englisch verfügbar) (6 Min.)
Dane statystyczne: źródło przydatnych informacji (film w jęz. ang.) (6 min)
GermanDas sind die Statistiken über günstige Reiseziele und Zwischenstops.
Oto statystyki mówiące, jakie miejsca nadawałyby się na cel podróży i na postój.
GermanAlso hier mal ein paar Statistiken darüber, was wir bei dem Prozess so durchmachten.
Teraz trochę statystyki o tym, przez co przechodziliśmy podczas budowy.
GermanDiese Statistiken zeigen, wie Ihre Seiten im Google-Index vertreten sind.
Pokazują one, w jaki sposób witryna jest przedstawiana w indeksie Google.
GermanUnd ich las ständig die New York Times, und war fassungslos über die Statistiken und Zahlen.
Ciągle czytałam New York Times i nie mogłam się nadziwić statystykom, liczbom.
GermanNun, es gibt gute Statistiken, weil viele Kommunen die Todesursachen aufzeichneten.
Na ten temat posiadamy dobre statystyki, ponieważ wiele gmin rejestrowało przyczyny śmierci.
GermanGoogle gibt Ihre Conversion-Statistiken nicht an andere Kunden oder Ihre Mitbewerber weiter.
Google nie udostępnia Twoich statystyk konwersji innym reklamodawcom lub konkurencji.
GermanDann vertraue ich Statistiken - wenn es Großmutter-geprüfte Statistiken sind.
Oto kiedy wierzę statystykom - gdy są weryfikowane przez babcię.
GermanÜberblick ûber Veröffentlichungen, Berichte, Statistiken und Bibliotheken der EU.
Przegląd publikacji, sprawozdań i statystyk oraz bibliotek UE.
GermanDie Webmaster-Tools-Statistiken zeigen zudem nur Suchanfragen von Google.
Ponadto statystyki w Narzędziach dla webmasterów dotyczą jedynie haseł wyszukiwanych w Google.
GermanDiese Statistiken werden meistens von Eurostat und den nationalen statistischen Ämtern erhoben.
Dane te w większości przypadków opracowuje Eurostat i krajowe instytucje statystyczne.
GermanWeitere Daten finden sich in Statistiken zu Währungsreserven
Więcej informacji: statystyka rezerw zagranicznych (wyłącznie w języku angielskim)
GermanKonsistente Statistiken erleichtern zudem internationale Vergleiche.
Spójne statystyki ułatwiają też dokonywanie porównań międzynarodowych.
GermanWenn man die Statistiken anschaut, stehen die Chancen nicht sehr gut für uns.
Jeśli spojrzeć na statystyki, jesteśmy na straconej pozycji.
GermanJetzt haben wir sogar noch weniger als die Statistiken, von denen ich Ihnen früher erzählt habe.
Więc nasze statystyki będą teraz jeszcze gorsze niż mówiłam na początku.

Synonimy (niemiecki) dla "Statistik":

Statistik