"Startseite" po polsku

DE

"Startseite" - polskie tłumaczenie

DE

Startseite {żeński}

volume_up
1. IT
Strona startowa i ustawienia uruchamiania.

Przykłady użycia - "Startseite" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanBesuchen Sie die Google Wallet-Startseite, um aktuelle Werbeaktionen anzuzeigen.
Odwiedź stronę główną usługi Portfel Google, aby sprawdzić bieżące promocje.
GermanWählen Sie Ihr eigenes Bild oder Foto als Hintergrund für Ihre Google-Startseite aus.
Wybierz własny obraz lub zdjęcie do wyświetlenia jako tło na stronie głównej Google.
GermanKlicken Sie auf die Registerkarte Startseite, und klicken Sie dann auf Fotos importieren.
Kliknij kartę Narzędzia główne, a następnie kliknij polecenie Importuj zdjęcia.
GermanSie suchen von Ihrer iGoogle-Seite aus und nicht von der klassischen Startseite.
Wyszukujesz na stronie iGoogle zamiast na klasycznej stronie głównej.
GermanWeitere Informationen finden Sie unter Ändern der Internet Explorer-Startseite.
Zobacz temat Zmienianie strony głównej w programie Internet Explorer.
GermanDazu können eine bestimmte Startseite oder ein Suchanbieter gehören.
Te ustawienia mogą obejmować określoną stronę główną lub dostawcę wyszukiwania.
GermanKlicken Sie auf Zurück zur iGoogle-Startseite, um Ihre Seite anzuzeigen.
Kliknij link Powrót do strony głównej iGoogle, aby wyświetlić swoja stronę.
GermanKehren Sie zur Google Toolbar-Startseite zurück, um die Toolbar zu installieren.
Wróć do strony głównej paska narzędzi Toolbar, aby go zainstalować.
GermanKlicken Sie auf der Startseite von Google Places auf Ein Unternehmen hinzufügen.
Na stronie głównej Miejsc Google kliknij przycisk Dodaj nową firmę.
GermanWiederholen Sie die Schritte 4 bis 5 für jede Startseite, die Sie verschieben möchten.
Powtarzaj kroki 4 i 5 dla każdej strony głównej, którą chcesz przenieść.
GermanDie Startseite, der Mauszeiger oder das Suchprogramm ändert sich unerwartet.
Nieoczekiwana zmiana wyglądu strony głównej, wskaźnika myszy lub programu do wyszukiwania.
GermanEin Hintergrundbild zur Google-Startseite hinzufügenGoogle anpassen.
Dodawanie tła do swojej strony głównej GoogleDostosowywanie sposobu działania.
GermanKlicken Sie auf Bestätigen, nachdem Sie das Tag der Startseite hinzugefügt haben.
Po umieszczeniu tagu na stronie głównej kliknij przycisk Weryfikuj.
GermanKlicken Sie auf der Google-Startseite links unten auf Hintergrundbild ändern.
Kliknij opcję Zmień obraz tła w dolnej części strony głównej Google.
GermanKlicken Sie auf der Startseite von Webmaster-Tools auf die gewünschte Website.
Na stronie głównej Narzędzi dla webmasterów kliknij żądaną witrynę.
GermanKlicken Sie auf der Startseite der Webmaster-Tools auf die gewünschte Website.
Na stronie głównej Narzędzi dla webmasterów kliknij żądaną witrynę.
GermanKlicken Sie auf der Startseite der Webmaster-Tools auf die gewünschte Website.
Na stronie głównej Narzędzi dla webmasterów wybierz żądaną witrynę.
GermanKlicken Sie auf der Startseite von Webmaster-Tools auf die gewünschte Website.
Na stronie głównej Narzędzi dla webmasterów wybierz żądaną witrynę.
GermanStartseite: Zeigt alle Ihre Dateien und Dokumente mit Ausnahme des Papierkorbs an.
Widok główny: wyświetla wszystkie pliki i dokumenty poza elementami znajdującymi się w Koszu.
GermanSie können jedoch eine beliebige Webseite (oder leere Seite) als Startseite wählen.
Jako stronę główną można jednak wybrać dowolną (lub pustą) stronę.

Synonimy (niemiecki) dla "Startseite":

Startseite