DE

starten [startend|gestartet] {czasownik}

volume_up
starten
Und ich habe vor von einer Klippe zu starten, wie von einer Klippe katapultiert.
Planuję wystartować, katapultując się z klifu.
YR: Ja, des letztendliche Ziel ist es zu starten, aber mit Anfangsgeschwindigkeit.
YR: Tak, chcę wystartować z początkową prędkością. Powoli do tego dąże.
Nun, zur Zeit kann man auf Grund des Lärms nicht von zu Hause aus starten.
Cóż, na razie nie możecie wystartować spod domu bo byłoby to zbyt głośne.
Wir zogen nach Kalifornien, als Sputnik 1957 ins All startete.
Przeprowadziliśmy się do Kalifornii w czasie, gdy Sputnik startował w 1957.
Das hier ist eine Vorgängerversion. ~~~ Deshalb ist sie mit einem X gekennzeichnet. ~~~ Das Fluggerät trägt 4 Passagiere und startet vertikal, wie ein Helikopter.
To jego dość wczesna wersja, dlatego oznaczony jest jako X, ale to czteroosobowy pojazd latający, który może startować pionowo, zupełnie jak helikopter -- więc nie potrzebuje pasa startowego.
starten (też: anlassen)
volume_up
odpalić {czas.} [pot.] (uruchomić)
starten (też: anlassen)
volume_up
odpalać [odpalam|odpalałbym] {czas. ndk} [pot.] (uruchomić)
Wenn Sie den Computer nicht neu starten möchten, führen Sie stattdessen versuchsweise die folgenden Schritte aus.
Jeśli nie chcesz ponownie uruchamiać komputera, spróbuj wykonać poniższe czynności.
Klicken Sie nun auf die Verknüpfung clipbrd auf dem Desktop, um die Ablagemappe zu starten.
Teraz możesz uruchamiać Podgląd Wieloschowka, klikając dwukrotnie skrót clipbrd na pulpicie.
können Sie Windows in einem Modus für die erweiterte Problembehandlung starten.
Korzystając z ekranu Zaawansowane opcje rozruchu, można uruchamiać system Windows w zaawansowanych trybach służących do rozwiązywania problemów.

Przykłady użycia - "starten" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanSie starten Schulessens-Programme für Ihre Kinder, alles durch Leute im Dorf.
Uruchamiają program żywienia w szkołach dla ich dzieci dzięki ludziom w wiosce.
GermanWenn Sie über einen externen CD-Brenner verfügen, starten Sie den CD-Brenner neu.
Jeśli używasz zewnętrznej nagrywarki dysków CD, uruchom ponownie nagrywarkę.
GermanStarten Sie den Player, und schließen Sie dann das Gerät an den Computer an.
Uruchom program Windows Media Player, a następnie podłącz urządzenie do komputera.
GermanWenn ein Problem auftritt, können Sie den Computer mit diesen Einstellungen starten.
W przypadku wystąpienia problemu można użyć tych ustawień, aby uruchomić komputer.
GermanStarten Sie Windows Media Center und wählen Sie „Benutzerdefiniertes Setup“ aus.
Typ połączenia zależy od portów wideo komputera i telewizora lub monitora.
GermanDeinstallieren Sie die Antivirensoftware, und starten Sie den Computer neu.
Odinstaluj wszystkie programy antywirusowe, a następnie ponownie uruchom komputer.
GermanStarten Sie den Computer nach jedem Schritt neu, und versuchen Sie, Windows zu laden.
Po każdym kroku uruchom ponownie komputer i spróbuj załadować system Windows.
GermanStarten Sie den Computer neu, nachdem der Family Safety-Filter deinstalliert wurde.
Po odinstalowaniu filtra Bezpieczeństwo rodzinne ponownie uruchom komputer.
GermanDrücken Sie ALT+A, um die Option Automatisch beim Anmelden starten zu verwenden.
Naciśnij klawisze Alt+A, aby wybrać opcję Uruchom automatycznie, kiedy blokuję mój pulpit.
GermanYR: Ja, des letztendliche Ziel ist es zu starten, aber mit Anfangsgeschwindigkeit.
YR: Tak, chcę wystartować z początkową prędkością. Powoli do tego dąże.
GermanStarten Sie den Computer nach der Installation von Hardwaretreibern neu.
Po zainstalowaniu sterowników sprzętowych należy ponownie uruchomić komputer.
GermanWeitere Informationen finden Sie unter Starten der Systemkonfiguration.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uruchamianie narzędzia Konfiguracja systemu.
GermanStarten Sie die Wiedergabe des Musiktitels, und klicken Sie dann auf Aktuelle Wiedergabe.
Rozpocznij odtwarzanie utworu muzycznego i kliknij przycisk Teraz odtwarzane.
GermanWir starten gerade ein Programm, mit dem wir vergriffene Werke ausleihen.
Zaczynamy więc skanowanie prac o wyczerpanym nakładzie, ale wypożyczamy je.
GermanNach dem Ändern des Audiogeräts müssen Sie möglicherweise den Computer neu starten.
Zmiana urządzenia audio może wymagać ponownego uruchomienia komputera.
GermanWeitere Informationen finden Sie unter Starten des Programmkompatibilitäts-Assistenten.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Uruchamianie Kreatora zgodności programów.
GermanEinige Programme werden beim Starten von Windows automatisch gestartet.
Niektóre programy są uruchamiane automatycznie podczas uruchamiania systemu Windows.
GermanStarten Sie Windows Media Center auf dem Windows Media Center-Computer.
Na komputerze z programem Windows Media Center uruchom program Windows Media Center.
GermanStarten Sie Ihr Projekt, indem Sie Movie Maker Videos und Fotos hinzufügen.
Rozpocznij tworzenie projektu, dodając fotografie i pliki wideo do programu Movie Maker.
GermanNun, zur Zeit kann man auf Grund des Lärms nicht von zu Hause aus starten.
Cóż, na razie nie możecie wystartować spod domu bo byłoby to zbyt głośne.