DE

Star {męski}

volume_up
1. ogólne
2. Film i telewizja
Star
volume_up
gwiazda {f.} (filmowa)
Und diese Frau hier ist der Star dieses Videos.
Gwiazdą filmu jest ta kobieta.
♫ Du musst kein großer Star bei MTV sein, ♫.
♫Nie musisz być gwiazdą MTV ♫
Gut, wirklich gut, vielleicht ein All-Star.
Dobry, bardzo dobry, może nawet gwiazda.
3. Ornitologia
4. Medycyna
Es ist bekannt, dass grauer Star bei Nagern in Folge einer Hypokalzämie auftritt.
Wiadomo, że zaćma pojawia się u gryzoni w wyniku hipokalcemii.
eventuelle Trübung der Augenlinse (grauer Star [ Katarakt ]), die zu verschwommenem Sehen
możliwe zmętnienie soczewki oka (zaćma), powodujące zamazane widzenie
Verlust an Sehfähigkeit, verursacht durch einen abnormal hohen Druck im Auge (grüner Star
utrata widzenia spowodowana nieprawidłowo wysokim ciśnieniem w oku (jaskra)
5. "Mensch", przenośny

Przykłady użycia - "Star" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanSie anhand der Beschriftung Ihres SoloStar sicher, dass Sie das richtige Insulin
Sprawdzić na etykiecie wstrzykiwacza SoloStar, czy wzięto właściwą insulinę.
GermanGebrauchte SoloStar müssen entsprechend den örtlichen Bestimmungen entsorgt werden.
Zużytych wstrzykiwaczy należy pozbywać się w sposób określony przez lokalne władze.
GermanDer gebrauchte SoloStar muss entsprechend den örtlichen Bestimmungen entsorgt werden.
Zużytych wstrzykiwaczy należy pozbywać się w sposób określony przez lokalne władze.
GermanVermeiden Sie Situationen, in denen SoloStar beschädigt werden könnte.
Należy unikać sytuacji, w których wstrzykiwacz SoloStar mógłby ulec uszkodzeniu.
GermanEs dürfen nur Nadeln verwendet werden, die für SoloStar geeignet sind.
Wolno stosować jedynie igły przeznaczone do użycia ze wstrzykiwaczem SoloStar.
GermanVermeiden Sie Situationen, in denen SoloStar beschädigt werden kann.
Należy unikać sytuacji, w których wstrzykiwacz SoloStar mógłby ulec uszkodzeniu.
GermanIn Star Wars - Die Rückkehr der Jedi-Ritter wird das Spiegelbild gezeigt.
W kontekście Powrotu Jedi Gwiezdnych Wojen pokazywana jest w swoim lustrzanym odbiciu.
GermanEntsorgen Sie Ihren SoloStar entsprechend den örtlichen Bestimmungen.
Zużytych wstrzykiwaczy należy pozbywać się w sposób określony przez lokalne władze.
GermanVerlust an Sehfähigkeit, verursacht durch einen abnormal hohen Druck im Auge (grüner Star
utrata widzenia spowodowana nieprawidłowo wysokim ciśnieniem w oku (jaskra)
GermanWenn Sie besorgt sind, dass Ihr SoloStar beschädigt sein könnte, benutzen Sie einen neuen.
Jeśli wstrzykiwacz mógł zostać uszkodzony, należy użyć nowego wstrzykiwacza SoloStar.
GermanInsulin Human Winthrop SoloStar ist weiß mit einem farbigen Injektionsknopf.
Insulin Human Winthrop SoloStar jest koloru białego z kolorowym przyciskiem podania insuliny.
GermanDer gebrauchte SoloStar muss entsprechend den örtlichen Bestimmungen entsorgt werden.
Zużytych wstrzykiwaczy SoloStar należy pozbywać się w sposób określony przez lokalne władze.
GermanFür Hinweise zur Aufbewahrung von SoloStar lesen Sie bitte Abschnitt 6.4.
Należy sprawdzić punkt 6. 4 w celu zapoznania się z warunkami przechowywania wstrzykiwacza
GermanEs ist in Patronen gefüllt, die fest verbunden mit Fertigpens, SoloStar, sind.
Wkłady są umieszczone w jednorazowych wstrzykiwaczach, SoloStar.
GermanInsuman Comb 50 gibt es in Fertigpens, SoloStar, mit 3 ml Suspension (300 I.E.).
Insuman Comb 50 jest dostępny we wstrzykiwaczach SoloStar zawierających 3 ml zawiesiny (300 j. m.).
GermanVerwenden Sie SoloStar nicht, wenn die Lösung sichtbare Teilchen enthält.
Nie stosować wstrzykiwacza SoloStar jeśli zauważy się cząstki stałe.
GermanEs ist bekannt, dass grauer Star bei Nagern in Folge einer Hypokalzämie auftritt.
Wiadomo, że zaćma pojawia się u gryzoni w wyniku hipokalcemii.
GermanInsuman Basal gibt es in Fertigpens, SoloStar, mit 3 ml Suspension (300 I.E.).
Insuman Basal jest dostępny we wstrzykiwaczach SoloStar, zawierających 3 ml zawiesiny (300 j. m.).
GermanInsuman Comb 15 gibt es in Fertigpens, SoloStar, mit 3 ml Suspension (300 I.E.).
Insuman Comb 15 jest dostępny we wstrzykiwaczach SoloStar, zawierających 3 ml zawiesiny (300 j. m.).
GermanInsuman Comb 25 gibt es in Fertigpens, SoloStar, mit 3 ml Suspension (300 I.E.).
Insuman Comb 25 jest dostępny we wstrzykiwaczach SoloStar, zawierających 3 ml zawiesiny (300 j. m.).