DE

stapeln [stapelnd|gestapelt] {czasownik}

volume_up
stapeln
volume_up
ułożyć {czas.} (na stosie)
Und wenn man so viele Becher in der Realität stapeln könnte, dann sähe das so aus.
Gdyby udało się ułożyć tak dużo kubków w prawdziwym życiu byłoby to takiej wielkości.
Beispielsweise können Sie nach Autor stapeln.
Można na przykład ułożyć pliki według autora.
Es stellte sich heraus, dass er die Siftables nur stapeln wollte.
Chciał tylko ułożyć Siftable w stos.
stapeln
Sie schneiden sie in Blöcke, und dann stapeln Sie sie aufeinander, und sie tragen Gewicht.
Kształtujemy je w bloki, a następnie układamy jeden na drugim, a one podtrzymują ciężar.
Sie können auch nach Informationen suchen, indem Sie Dateien stapeln.
W szukaniu informacji może również pomóc układanie plików w stosy.
Układając je jedna na drugiej - byłby to 200-metrowy stos książek telefonicznych.

Przykłady użycia - "stapeln" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanUnd wenn man so viele Becher in der Realität stapeln könnte, dann sähe das so aus.
Gdyby udało się ułożyć tak dużo kubków w prawdziwym życiu byłoby to takiej wielkości.
GermanSie schneiden sie in Blöcke, und dann stapeln Sie sie aufeinander, und sie tragen Gewicht.
Kształtujemy je w bloki, a następnie układamy jeden na drugim, a one podtrzymują ciężar.
GermanWir wollen verschachtelte Dinge, die man stapeln kann und digitalisieren.
Potrzebujemy rzeczy składanych, wpasowanych albo w postaci cyfrowej.
GermanJede Kammer in diesen zwei vertikalen Stapeln enthält eine Fliege.
W każdej z komór w tych dwóch pionowych stosach znajduje się jedna mucha.
GermanSie können auch nach Informationen suchen, indem Sie Dateien stapeln.
W szukaniu informacji może również pomóc układanie plików w stosy.
GermanWir wollen verschachtelte Dinge, die man stapeln kann und digitalisieren.
Wszystkie papiery, książki, filmy mogą magicznie zniknąć.
GermanAus irgendeinem Grund habe ich über Steinhaufen geschreiben - Stapeln von Felsen - die ein Mann errichtete.
Z jakiegoś powodu pisałam o kopcach z kamieni, które budował jakiś człowiek.
GermanWenn wir viele Bilder von vielen Teilen des Gehirns nehmen und stapeln, erhalten wir ein dreidimensionales Bild.
Składając zdjęcia wielu fragmentów, jedno na drugim, otrzyma się obraz trójwymiarowy.
GermanAlso stapeln wir diese Scheiben mit Nierenzellen aufeinander.
Przy wytwarzaniu tego organu używamy jeszcze innej metody.
GermanUnd wenn man so viele Becher in der Realität stapeln könnte, dann sähe das so aus.
GermanEs stellte sich heraus, dass er die Siftables nur stapeln wollte.
GermanJede Kammer in diesen zwei vertikalen Stapeln enthält eine Fliege.
Lewa i prawa połówka każdej komory wypełnione są innymi zapachami, a kamera podgląda jak muchy przechadzają się pomiędzy nimi.
GermanBeispielsweise können Sie nach Autor stapeln.
Można na przykład ułożyć pliki według autora.
GermanDas Ziel ist es, in möglichst wenigen Spielzügen alle Karten von den zehn Stapeln im oberen Teil des Fensters zu nehmen.
Celem gry jest usunięcie wszystkich kart z dziesięciu stosów w górnej części okna w jak najmniejszej liczbie ruchów.
GermanSuchen und Wiedergeben beliebiger Musiktitel auf dem Computer mit nur wenigen Klicks (CDs müssen nicht mehr in CD-Stapeln gesucht und aus ihren Hüllen herausgenommen werden).
Wyszukiwanie i odtwarzanie dowolnego utworu na komputerze kilkoma szybkimi kliknięciami (koniec z przerzucaniem stosów dysków i pudełek na dyski CD).

Synonimy (niemiecki) dla "stapeln":

stapeln
Stapel