DE

stabil {przysłówek}

volume_up
stabil
stabil (też: stets, immer, konstant)
Alle Patienten mussten stabil auf 6-MP, AZA oder MTX eingestellt sein (35 % außerdem Kortikosteroide als Basistherapie).
Wszyscy pacjenci przyjmowali stałe dawki 6 MP, AZA lub MTX (35 % otrzymywało również kortykosteroidy przed rozpoczęciem badania).
stabil
Und das Resultat war ein Reich, das das Gebiet hier auf dem Bildschirm umspannte, und das 200 Jahre lang stabil blieb, bis es von Alexander zerstört wurde.
W rezultacie tego powstało imperium, obejmujące tereny widoczne na ekranie, które stabilnie funkcjonowało przez 200 lat, aż zburzył je Aleksander.
stabil
stabil (też: fest)

Przykłady użycia - "stabil" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanZubereitetes ZYPADHERA ist bis zu 24 Stunden in der Durchstechflasche stabil.
Po rozpuszczeniu produkt ZYPADHERA w fiolce pozostaje stabilny do 24 godzin.
GermanDie HbA1C-Werte waren sowohl bei Duloxetin- als auch Placebobehandlung stabil.
leczonych duloksetyną, jak i u pacjentów otrzymujących placebo, poziom HbA1c był stały.
GermanMethadon/Efavirenz (stabil eingestellt, 35-100 mg einmal täglich/600 mg einmal täglich)
Metadon/ Efawirenz (na stałym poziomie, 35- 100 mg raz na dobę / 600 mg raz na dobę)
GermanDie gebrauchsfertige Lösung ist im Kühlschrank (2°C-8°C) für 30 Tage stabil.
Gotowy do użycia roztwór jest trwały przez 30 dni w lodówce (2°C - 8°C).
GermanDer Hämoglobinwert ist jede Woche oder alle zwei Wochen zu überprüfen, bis er stabil ist.
Stężenie hemoglobiny należy oznaczać co 1- 2 tygodnie do czasu jego ustabilizowania.
GermanDer Hämoglobinwert ist jede Woche oder alle zwei Wochen zu überprüfen, bis er stabil ist.
Stężenie hemoglobiny należy badać co 1– 2 tygodnie, do chwili osiągnięcia równowagi.
GermanDer Hämoglobinwert ist jede Woche oder alle zwei Wochen zu überprüfen, bis er stabil ist.
na Stężenie hemoglobiny należy badać co 1– 2 tygodnie, do chwili osiągnięcia równowagi.
GermanIch kann den Flügel ausklinken, wenn ich ins Trudeln komme oder nicht stabil bin.
Mogę odczepić skrzydło jeśli wpadnę w wir lub stracę kontrolę.
GermanDu musst dafür sorgen, dass sie niedrig – d. h. knapp unter 2 % – und stabil bleibt.
Zadaniem gracza jest utrzymanie inflacji na niskim i stabilnym poziomie nieznacznie poniżej 2%.
GermanDie Scheidungsrate in Amerike ist momentan stabil, und fängt sogar an abzunehmen.
Odkryłam, że im jesteśmy starsi, tym rzadziej się rozwodzimy.
GermanDieses Verhältnis scheint während einer längeren Nachbeobachtungszeit stabil zu bleiben.
Taki odsetek ma tendencję do utrzymywania się na stałym poziomie przez długi okres obserwacji.
GermanSie tut das, um die Preise stabil zu halten, was für uns alle von Vorteil ist.
Próbuje z pożytkiem dla wszystkich pilnować stabilności cen.
GermanAm Anfang sehen Sie im Jahr 1960, dass die Inspiration stabil bleibt.
Od początku, jak widzać w 1960, inspiracja jest na wysokim poziomie.
GermanDie rekonstituierte gebrauchsfertige Lösung ist 24 Stunden bei 25°C stabil.
Przygotowany do podania, ostateczny roztwór zachowuje trwałość przez 24 godziny w temperaturze 25°C.
GermanDas Arzneimittel ist nach Zubereitung in der Durchstechflasche 24 Stunden lang stabil.
Po rozpuszczeniu w fiolce lek jest stabilny przez 24 godziny.
GermanDie Scheidungsrate in Amerike ist momentan stabil, und fängt sogar an abzunehmen.
Liczba rozwodów w USA jest stała a nawet zaczyna spadać.
GermanDie Rate schwerwiegender Infektionen blieb über einen Beobachtungszeitraum von bis zu 3 Jahren stabil.
Obserwacje prowadzone w okresie do 3 lat wykazały, że częstość występowania ciężkich
GermanDie gebrauchsfertige Lösung ist bei 25°C über 24 Stunden chemisch und physikalisch stabil.
Potwierdzono stabilność chemiczną i fizyczną roztworu po odtworzeniu w okresie 24 godzin w 25°C.
GermanJahre Die Lösung ist bei 25°C 24 Stunden lang chemisch und physikalisch stabil.
lata Wykazano trwałość chemiczną i fizyczną rozcieńczonego roztworu przez 24 godziny w temperaturze 25°C.
GermanPatienten, die stabil auf eine bestimmte Dosis eingestellt sind, sind nicht zwangsläufig eingeschränkt.
Wpływ taki może nie występować u pacjentów przyjmujących lek w stałej dawce.