Przykłady użycia - "spritzen" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanSpritzen Sie Valtropin nicht selbst, außer wenn Sie darin geschult worden sind.
Nie należy samodzielnie wstrzykiwać leku Valtropin bez odpowiedniego przeszkolenia.
GermanAuch später muss es unmittelbar vor jedem Spritzen erneut gut durchmischt werden.
Później, przed wykonaniem każdego wstrzyknięcia, insulinę należy ponownie wymieszać.
GermanAuch später muss es unmittelbar vor jedem Spritzen erneut gut durchmischt werden.
Przed wykonaniem każdego wstrzyknięcia, insulinę należy ponownie wymieszać.
GermanIhr Arzt wird Ihnen zeigen, in welchen Hautbereich Sie das Insulin spritzen sollen.
Lekarz wskaże, w które obszary skóry należy wstrzykiwać lek Insuman Comb 15.
GermanIhr Arzt wird Ihnen zeigen, in welchen Hautbereich Sie das Insulin spritzen sollen.
Lekarz wskaże, w które obszary skóry należy wstrzykiwać lek Insuman Comb 25.
GermanIhr Arzt wird Ihnen zeigen, in welchen Hautbereich Sie das Insulin spritzen sollen.
Lekarz wskaże, w które obszary skóry należy wstrzykiwać lek Insuman Comb 50.
GermanSie benötigen außerdem einen Abfallbehälter für gebrauchte Spritzen und Nadeln.
Dodatkowo potrzebny będzie pojemnik na odpady na zużyte strzykawki i igły.
GermanAußerdem benötigen Sie einen Abfallbehälter für gebrauchte Spritzen und Nadeln.
Dodatkowo potrzebny będzie pojemnik na odpady na zużyte strzykawki i igły.
GermanAndere sterile Einweg- Spritzen können für die Verabreichung verwendet werden.
Inne jałowe, jednorazowe strzykawki mogą być wykorzystane do podania leku.
GermanIhr Arzt wird Ihnen zeigen, in welchen Hautbereich Sie das Insulin spritzen sollen.
Lekarz wskaże, w które obszary skóry należy wstrzykiwać lek Insuman Rapid.
GermanIhr Arzt wird Ihnen zeigen, in welchen Hautbereich Sie das Insulin spritzen sollen.
Lekarz wskaże, w które obszary skóry należy wstrzykiwać lek Insuman Basal.
GermanEntsorgen Sie die gebrauchten Spritzen immer in dem dafür vorgesehenen Abfallbehälter.
Zużyte strzykawki należy wyrzucać tylko do odpowiednich pojemników na odpady.
GermanGebrauchte Spritzen sind entsprechend den nationalen Anforderungen zu entsorgen.
Zużyte strzykawki należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.
GermanMIRCERA nicht in empfindliche Körperstellen oder Wundbereiche spritzen.
Nie należy wstrzykiwać leku Mircera w miejscach podrażnionych lub gojących się.
GermanIhr Arzt wird Ihnen zeigen, in welchen Hautbereich Sie Optisulin spritzen sollen.
Lekarz wskaże, w które obszary skóry należy wstrzykiwać lek Optisulin.
Germanx 1 Impfstoffdosis 10 x 1 Lösungsmitteldosis 10 Applikatoren 10 Spritzen mit Nadeln
x 1 dawka szczepionki 10 x 1 dawka rozpuszczalnika 10 aplikatorów 10 strzykawek z igłami
GermanIhr Arzt wird Ihnen zeigen, in welchen Hautbereich Sie das Insulin spritzen sollen.
Lekarz wskaże, w które obszary skóry należy wstrzykiwać lek Insulin Human Winthrop Rapid.
GermanIhr Arzt wird Ihnen zeigen, in welchen Hautbereich Sie das Insulin spritzen sollen.
Lekarz wskaże, w które obszary skóry należy wstrzykiwać lek Insulin Human Winthrop Basal.
GermanEntsorgen Sie die Spritzen aus Sicherheitsgründen in einem geschlossenen Behältnis.
Strzykawki należy wyrzucić w bezpieczny sposób do zamykanego pojemnika.
GermanWerfen Sie gebrauchte Spritzen niemals in den normalen Haushaltsmülleimer.
Nigdy nie należy wrzucać zużytych strzykawek do domowego kosza na odpadki.