DE

Spezies {żeński}

volume_up
1. ogólne
Spezies
Spezies
2. Biologia
Und ich glaube, dass wir eine intelligente Spezies sind - manchmal.
Uważam także, że sprytny z nas gatunek, przynajmniej czasami.
Jeder rote Fleck stellt eine andere Virusfamilie oder Spezies dar.
Każda kropka reprezentuje inną rodzinę lub gatunek wirusa.
Wir haben ein Talent, als Spezies, wunderbare Dinge zu verhunzen.
Mamy jako gatunek talent do psucia cudownych rzeczy.
4. Matematyka, staromodne

Przykłady użycia - "Spezies" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanUnd es sagt voraus, wie viele weitere Spezies es an Land und in den Meeren gibt.
Mają na celu przewidzieć liczbę nieodkrytych gatunków na lądzie i w wodzie.
GermanAlso teilen wir Werkzeuge, Technologie und Sprache mit einer anderen Spezies.
A więc dzielimy się narzędziami, technologią i językiem z innym gatunkiem.
GermanÜblicherweise empfindliche Spezies Gram-negative aerobe Spezies Citrobacter spp.
Zwykle wrażliwe gatunki Gram- ujemne bakterie tlenowe Citrobacter spp.
GermanAber es ist nicht die Norm, eine einzelne Spezies auf dem Planeten Erde zu sein.
To, że jesteśmy jedynym gatunkiem na planecie, wcale nie jest normą.
GermanZusätzlich zu unserer Intelligenz sind wir auch eine extrem eitle Spezies.
Oczywiście, prócz bycia mądrym, jesteśmy też wyjątkowo próżnym gatunkiem.
GermanSie verwenden also alle dieses Molekül für die Kommunikation zwischen den Spezies.
Wszystkie zatem używają tej molekuły do komunikacji międzygatunkowej.
GermanEs gibt vier bis fünf neue Spezies, die jeden Tag im Ozean bestimmt werden.
Codziennie opisuje się zaledwie 4-5 nowych gatunków żyjących w oceanach.
GermanEs scheint wir sind die einzige Spezies in vier Milliarden Jahren die diese Gabe hat.
Wygląda na to, że jesteśmy jedynym gatunkiem od czterech miliardów lat, który ma ten dar.
GermanDieses Dokument zeigt uns die Vergangenheit, die frühesten Tagen unserer Spezies.
Dysponujemy historycznym zapisem, przenoszącym w przeszłość do samego początku naszego gatunku.
GermanSie haben die Evolution, die Geschichte unserer Spezies, teilweise in Ihrer Haut geschrieben.
Macie ewolucję historię naszego gatunku, jej część, zapisaną w waszej skórze.
GermanDer Grad der Wirksamkeit bei anderen Spezies kann von der bei Hühnern beobachteten abweichen.
Poziom skuteczności dla innych gatunków może odbiegać od obserwowanego u kur.
GermanInfliximab zeigt keine Kreuzreaktion mit TNFα anderer Spezies als Mensch und Schimpanse.
Infliksymab nie wchodzi w reakcje krzyżowe z TNFα innych gatunków niż człowiek i szympans.
GermanDiese Fischart sollte in den letzten zwei Monaten zu einer gefährdeten Spezies erklärt werden.
Ryby te zgłaszano do listy zagrożonych gatunków przez ostatnie dwa miesiące.
GermanWas wir verstehen müssen, ist die Frage: Was bewegt die politische Spezies?
Powinniśmy zadać sobie pytanie: co kieruje tym politycznym stworem?
GermanDer Grad der Wirksamkeit bei anderen Spezies kann von der bei Hühnern beobachteten abweichen.
Poziom skuteczności u innych gatunków może odbiegać od obserwowanego u kur.
GermanAber der rechte Teil des Moleküls ist in jeder Spezies ein klein wenig anders.
Ale prawa część molekuł jest nieco inna dla każdego z gatunków.
GermanEr hat etwa 12.000 Spezies in der Natur in dem Werk "Systema Naturae" erfasst.
Sklasyfikował około 12.000 gatunków w dziele Systema Naturae.
GermanDeshalb wird die Anwendung bei dieser Spezies während Trächtigkeit und Laktation nicht empfohlen
Z tego względu nie zaleca się stosowania produktu podczas ciąży i laktacji.
GermanDas ist das hundertfache aller Spezies die es auf der Erde gibt.
Jest to setki razy więcej niż wszystkich gatunków na Ziemi razem wziętych.
GermanNon-albicans-Spezies¶: alle C. tropicalis C. parapsilosis C. glabrata C. krusei
Candida albicans Gatunki nie- albicans¶: wszystkie C. tropicalis C. parapsilosis C. glabrata C. krusei

Synonimy (niemiecki) dla "Spezies":

Spezies