DE

sperren [sperrend|gesperrt] {czasownik}

volume_up
sperren (też: absperren)
Mit der folgenden Anweisung können Sie beispielsweise den Zugriff auf alle URLs sperren, die mit ".
Aby na przykład zablokować wszystkie adresy URL kończące się ciągiem „.
Und hier können Sie Ihren Computer ausschalten oder sperren.
Tutaj możesz wyłączyć lub zablokować komputer.
Und es stimmt, dass wir die Artikel mehrere Male sperren mussten.
To prawda, że kilka musieliśmy je zablokować.
Manche Breitbandanbieter sperren einige Ports für Kunden mit bestimmten Tarifen.
Niektórzy dostawcy łącz szerokopasmowych w ramach umów blokują klientom określone porty.
Das war, nachdem ich dem Reporter gesagt hatte, wir mussten sie ein paarmal, hin und wieder, sperren.
A wcześniej powiedziałem dziennikarzowi, że musieliśmy blokować je... sporadycznie i zawsze na krótko.
Tatsächlich gehen sie so weit und sperren diese Seiten im Büro.
Niektórzy nawet blokują dostęp do tych stron.
Obwohl sie in einen Garten Eden gesperrt waren, mit Feigen und allem möglichen anderen.
Nawet jeśli zamyka się je w rajskim ogrodzie.
Jeden Monat seit 2007 sperrt die Stadt die meist befahrenen Straßen für den Verkehr und macht daraus einen Spielplatz für Kinder und die Kindheit.
Od 2007, co dwa miesiące, miasto zamyka dla ruchu najruchliwsze ulice i zmienia je w plac zabaw dla dzieci.
Man erkennt das am besten, wenn man jemandem die Uhr wegnimmt und ihn für ein paar Monate in einen unterirdischen Bunker sperrt.
Uwidacznia się, jeśli zabrać komuś zegarek, i zamknąć go w bunkrze głęboko pod ziemią, na parę miesięcy.
Video: (Hindi) Die meist befahrenen Straßen wurden gesperrt.
(Hindi) Zamknięto ruchliwą ulicę.
Und hier können Sie Ihren Computer ausschalten oder sperren.
Tutaj możesz wyłączyć lub zablokować komputer.
Sperren des Eintrags, sodass er nicht mehr in Google angezeigt wird.
Zawiesić go, aby przestał być wyświetlany w Google.
Während dieser Zeit sperren wir möglicherweise Ihr Konto, damit niemand weitere Änderungen an Ihrem Konto vornehmen kann.
W tym czasie możemy zawiesić Twoje konto, by uniemożliwić włamywaczowi wprowadzanie na nim kolejnych zmian.
Wenn der Service Ihnen gegenüber gesperrt oder gekündigt wird, werden Ihre Daten permanent von unseren Servern gelöscht.
W razie zawieszenia lub wyłączenia Usługi możemy trwale usunąć dane z naszych serwerów.
sperren (też: absperren)
volume_up
pozamykać {czas. dk} (drogi)

Przykłady użycia - "sperren" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanManche Breitbandanbieter sperren einige Ports für Kunden mit bestimmten Tarifen.
Niektórzy dostawcy łącz szerokopasmowych w ramach umów blokują klientom określone porty.
GermanÖffnen Sie das Startmenü, um zur Ein-/Aus-Taste und zur Schaltfläche Sperren zu gelangen.
Otwórz menu Start, aby uzyskać dostęp do przycisku Zasilanie oraz przycisku Zablokuj.
GermanDrücken Sie ALT+D, um die Option Automatisch beim Sperren des Desktops starten zu verwenden.
Naciśnij klawisze Alt+B, aby wybrać opcję Uruchom automatycznie, kiedy blokuję mój pulpit.
GermanWeitere Informationen zu SafeSearch und SafeSearch sperrenZurück nach obenErgebnisse pro Seite.
Więcej informacji na temat SafeSearch oraz sposobu blokowania SafeSearch.
GermanUnd es stimmt, dass wir die Artikel mehrere Male sperren mussten.
A więc podali, że powiedziałem: „To najbardziej zażarty konflikt w historii Wikipedii”.
GermanMit der folgenden Anweisung können Sie beispielsweise den Zugriff auf alle URLs sperren, die mit ".
Aby na przykład zablokować wszystkie adresy URL kończące się ciągiem „.
GermanSafeSearch sperrenGoogle anpassen › Sicher surfen.
Ustaw Google jako moją stronę głównąDostosowywanie sposobu działania.
GermanSafeSearch sperrenGoogle anpassen › Sicher surfen.
Ustaw Google jako moją wyszukiwarkęDostosowywanie sposobu działania.
GermanMit der Schaltfläche Sperren können Sie Ihren Computer für andere sperren.
Przycisk Zablokuj umożliwia zablokowanie komputera.
GermanSafeSearch sperrenGoogle anpassen › Sicher surfen.
Blokowanie filtru SafeSearchDostosowywanie sposobu działania › Bezpieczne korzystanie.
GermanSperren des Eintrags, sodass er nicht mehr in Google angezeigt wird.
Zawiesić go, aby przestał być wyświetlany w Google.
GermanDas war, nachdem ich dem Reporter gesagt hatte, wir mussten sie ein paarmal, hin und wieder, sperren.
A wcześniej powiedziałem dziennikarzowi, że musieliśmy blokować je... sporadycznie i zawsze na krótko.
GermanWenn Sie den Computer sperren, können nur Sie oder ein Administrator die Sperre aufheben.
W przypadku zablokowania komputera tylko użytkownik, który go zablokował, lub administrator mogą odblokować komputer.
GermanUnd es stimmt, dass wir die Artikel mehrere Male sperren mussten.
GermanTatsächlich gehen sie so weit und sperren diese Seiten im Büro.
GermanUnd hier können Sie Ihren Computer ausschalten oder sperren.
Tutaj możesz wyłączyć lub zablokować komputer.
GermanDie Schaltfläche "Sperren" verhindert, dass andere Personen auf Ihren Computer zugreifen oder Ihr Arbeit sehen.
Przycisk Zablokuj uniemożliwia innym osobom dostęp do komputera lub wyświetlanie wyników pracy użytkownika.
GermanKlicken Sie im Kontextmenü auf Optionen zur Spracherkennung und deaktivieren Sie dann Anstößige Wörter sperren.
Z wyświetlonego menu wybierz Opcje rozpoznawania mowy, a następnie usuń zaznaczenie Blokuj obraźliwe słowa.
GermanSperren des Computers oder Wechseln des Benutzers
Zablokowanie komputera lub przełączenie użytkowników
GermanKein Problem, denn Sie können den Zeitplan beliebig anpassen, da Sie für jeden Wochentag bestimmte Stunden sperren können.
Godziny są blokowane oddzielnie dla każdego dnia tygodnia, można więc dowolnie dostosowywać harmonogram.