DE

Spannungen {liczba mnoga}

volume_up
Spannungen (też: Spannungsverhältnis)
Dies verursacht natürliche viele Spannungen, und Dynamiken, die zutiefst beunruhigend sind.
To powoduje napięcia, tarcia wszelkiego rodzaju, które są bardzo niepokojące.
Und diese Spannungen haben tiefe evolutionäre Wurzeln.
Te napięcia mają głębokie korzenie ewolucyjne.
Wir schaffen immer neue Spannungen und Konflikte.
Ciągle powodujemy napięcia i konflikty.
Spannungen (też: Konflikte, Auseinandersetzungen)
Wir schaffen immer neue Spannungen und Konflikte.
Ciągle powodujemy napięcia i konflikty.

Przykłady użycia - "Spannungen" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanDies verursacht natürliche viele Spannungen, und Dynamiken, die zutiefst beunruhigend sind.
To powoduje napięcia, tarcia wszelkiego rodzaju, które są bardzo niepokojące.
GermanWenn sie nur einer Seite die Wahl geben, entstehen Spannungen oder Probleme.
Więc dając go jednej ze stron, pojawią się napięcia lub tarcia.
GermanAlso fangen Sie an, auf Dinge zu schauen, die mit Ihrem Spannungen was zu tun haben.
Zaczynasz patrzeć na rzeczy, które powodują napięcie.
GermanMit dieser Maßnahme wurde dem Misstrauen und den Spannungen nach dem Zweiten Weltkrieg entgegengewirkt.
Złagodzenie braku zaufania i napięć po drugiej wojnie światowej.
GermanUnd diese Spannungen haben tiefe evolutionäre Wurzeln.
Te napięcia mają głębokie korzenie ewolucyjne.
GermanAndererseits bestehen weiterhin Bedenken bezüglich neuerlicher Spannungen in einigen Finanzmarktsegmenten.
Po stronie negatywnej nadal występują obawy, że ponownie pojawią się napięcia w niektórych segmentach rynku finansowego.
GermanWir schaffen immer neue Spannungen und Konflikte.
GermanAndererseits bestehen weiterhin einige Bedenken bezüglich des neuerlichen Auftretens von Spannungen an den Finanzmärkten.
Z drugiej strony wciąż istnieją pewne obawy dotyczące możliwości ponownego pojawienia się napięć na rynkach finansowych.
GermanWenn zwei Freunde eine wechselseitige Transaktion eingehen, wie ein Autoverkauf, ist es weither bekannt, dass dies die Ursache für Spannungen oder Unbehagen sein kann.
Jeśli nie dasz łapówki, dostaniesz mandat, lub, jak w "Fargo", jeszcze gorzej.
GermanDiese Zahlen deuten nicht darauf hin, dass die erhöhten Spannungen an den Finanzmärkten das Kreditangebot bis September beeinträchtigt haben.
Wartości te nie wskazują, by do września podwyższone napięcia na rynkach finansowych odbiły się na podaży kredytów.
GermanWenn zwei Freunde eine wechselseitige Transaktion eingehen, wie ein Autoverkauf, ist es weither bekannt, dass dies die Ursache für Spannungen oder Unbehagen sein kann.
W mniej wyrazistych sytuacjach także mamy do czynienia z negocjacją.
GermanWie bereits im August spiegeln die Zuflüsse in M3 auch die erhöhten Spannungen an einigen Finanzmärkten wider.
Podobnie jak w sierpniu, napływ środków do instrumentów zaliczanych do M3 także odzwierciedlał podwyższone napięcia na niektórych rynkach finansowych.
GermanEine erneute Verschärfung der Spannungen an den Finanzmärkten könnte zu erhöhten Risiken sowohl beim Wachstum als auch bei der Teuerung führen.
Ponowne nasilenie się tych napięć mogłoby zakłócić bilans czynników ryzyka wpływających zarówno na wzrost gospodarczy, jak i inflację.
Germanzu Spannungen führen
GermanAm Arbeitsplatz zum Beispiel, gibt es oft Spannungen im Hinblick darauf, ob ein Mitarbeiter, mit seinem Chef außerhalb der Arbeit ausgehen kann oder ihn oder sie mit dem Vornamen anreden kann.
Albo gdyby po proszonej kolacji gość próbował zapłacić, to znowu gafa.
German Die Konvergenzkriterien sollen sicherstellen, dass die wirtschaftliche Entwicklung innerhalb der WWU ausgeglichen ist und nicht zu Spannungen zwischen den EU-Mitgliedstaaten führt.
Kryteria konwergencji mają zagwarantować zrównoważony rozwój gospodarczy wewnątrz UGW i zapobiec napięciom pomiędzy jej członkami.
GermanDie Spannungen haben zunehmend vom Finanzsektor auf die Realwirtschaft übergegriffen, und ihre negativen Auswirkungen sind in der gesamten Weltwirtschaft spürbar.
Napięcia w coraz większym stopniu przenoszą się z rynku finansowego na strefę realną, a ich negatywne skutki odbijają się na całej gospodarce światowej.
GermanEine weitere Verschärfung der Spannungen an den Finanzmärkten könnte zu erhöhten Abwärtsrisiken sowohl beim Wachstum als auch bei der Teuerung führen.
Potencjalne dalsze nasilenie się tych napięć może sprawić, że bilans czynników ryzyka związanych ze wzrostem gospodarczym i inflacją przechyli się w stronę ich spadku.
GermanIm Mai 2010 herrschten an den Finanzmärkten und insbesondere an den Staatsanleihemärkten extreme Spannungen, was die Transmission der Geldpolitik störte.
W maju 2010 r. na rynkach finansowych, a zwłaszcza na rynkach obligacji skarbowych wystąpiły silne napięcia, które zakłóciły transmisję impulsów polityki pieniężnej.
GermanInsgesamt deuten die Zahlen zur Kreditvergabe nicht darauf hin, dass die erhöhten Spannungen an den Finanzmärkten das Kreditangebot bis Oktober signifikant beeinträchtigt haben.
W sumie dane o akcji kredytowej nie wskazują, by okresie do października podwyższone napięcia na rynkach finansowych znacząco odbiły się na podaży kredytów.

Synonimy (niemiecki) dla "Spannung":

Spannung
elektrische Spannung
German