DE

Spanne {żeński}

volume_up
Ältere Patienten Unterschiede in der Pharmakokinetik von FORSTEO in Abhängigkeit vom Alter wurden nicht gefunden (Spanne von 31 – 85 Jahre).
Osoby w podeszłym wieku Nie stwierdzono różnic w farmakokinetyce preparatu FORSTEO w zależności od wieku (zakres wieku 31- 85 lat).
In allen Fällen sind die Dosen anzupassen, um Hämoglobinspiegel zu erreichen, die innerhalb der empfohlenen Spanne liegen.
We wszystkich przypadkach należy tak dostosować dawki, by otrzymać poziomy hemoglobiny utrzymujące się w zalecanym przedziale.

Przykłady użycia - "Spanne" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanMedian (Spanne) 23,4 (10,4-34,6) 10,2 (5,8-14,7) 36,6 (20,6-96,6)
Mediana (zakres) 23, 4 (10, 4– 34, 6) 10, 2 (5, 8– 14, 7) 36, 6 (20, 6– 96, 6)
GermanEine sehr ähnliche Verteilung über eine ähnliche Spanne von Vertrauensgraden.
Bardzo podobne rozproszenie podobnego zakresu poziomów zaufania.
GermanDer persönliche Verschuldungsgrad stieg praktisch von 65 % auf 135 % in einer Spanne von 15 Jahren.
Indywidualny wskaźnik zadłużenia do dochodu wzrósł z 65 do 135 w ciągu około 15 lat.
GermanSpanne (Zellen / mm3) Viruslast bei Screening ≥ 100.000 Kopien / ml
GermanUnsere Zeitperspektive hatte eine längere Spanne.
Mieliśmy przed sobą długą perspektywę czasową.
GermanEine ausreichende Follikelentwicklung wird in der Regel etwa am zehnten Behandlungstag erzielt (Spanne:bis 20 Tage).
(0, 75 ml) na dobę.Odpowiedni rozwój pęcherzyka jest zwykle osiągany około dziesiątego dnia leczenia (od 5 do 20 dni).
GermanDie Zahl der Expositionstage bis zur Entwicklung von Inhibitoren betrug bei diesen Patienten im Median 12 Tage (Spanne 3 – 49 Tage).
Mediana liczby dni ekspozycji do wytworzenia się inhibitora wynosiła u tych pacjentów 12 (w zakresie 3 - 49).
GermanIn allen Fällen sind die Dosen anzupassen, um Hämoglobinspiegel zu erreichen, die innerhalb der empfohlenen Spanne liegen.
We wszystkich przypadkach należy tak dostosować dawki, by otrzymać poziomy hemoglobiny utrzymujące się w zalecanym przedziale.
GermanIn der gesamten Behandlungspopulation wurde eine Influenzainfektion bei 67 % (Spanne 46 % bis 74 %) der eingeschlossenen Patienten festgestellt.
Przypadki te zgłaszano głównie u dzieci i młodzieży i miały one często nagły początek i szybkie zakończenie.
GermanIn der gesamten Behandlungspopulation wurde eine Influenzainfektion bei 67 % (Spanne 46 % bis 74 %) der eingeschlossenen Patienten festgestellt.
Mutacje powodujące oporność są zwykle specyficzne dla podtypu wirusa (również te znajdowane w wariantach H5N1).
GermanIn der gesamten Behandlungspopulation wurde eine Influenzainfektion bei 67 % (Spanne 46 % bis 74 %) der eingeschlossenen Patienten festgestellt.
W całej leczonej populacji zakażenie grypą potwierdzono u 67 % (od 46 % do 74 %) pacjentów biorących udział w badaniu.
GermanFür alle 101 PUPs beträgt die mediane Zahl der Expositionstage 197 (Spanne 1 – 1.299 Tage), ungeachtet der Entwicklung von Inhibitoren.
U wszystkich 101 PUPs, niezależnie od wytworzenia się inhibitora, mediana liczby dni ekspozycji wynosi 197 (w zakresie 1- 1299).
GermanIn diesem Histogramm hier stellen die blauen Balken die historische Spanne der Temperaturen dar, soweit zurückgehend, wie wir Daten haben.
Na tym histogramie niebieskie słupki reprezentują historyczny zakres temperatur, od czasów, kiedy rejestruje się temperaturę.
GermanEine ausreichende Follikelentwicklung wird in der Regel etwa am zehnten Behandlungstag erzielt (Spanne:bis 20 Tage).
pacjentki, zwykle nie więcej niż 450 j. m. na dobę.Odpowiedni rozwój pęcherzyka jest zwykle osiągany około dziesiątego dnia leczenia (od 5 do 20 dni).
GermanÄltere Patienten Unterschiede in der Pharmakokinetik von FORSTEO in Abhängigkeit vom Alter wurden nicht gefunden (Spanne von 31 – 85 Jahre).
Osoby w podeszłym wieku Nie stwierdzono różnic w farmakokinetyce preparatu FORSTEO w zależności od wieku (zakres wieku 31- 85 lat).
GermanUnd wissen Sie, ich bin froh zu sagen, aus meiner Sicht gibt es wirklich Beweise, dass diese Art von Nicht-Nullsummen-Verbindungen die Spanne der Moral erweitern kann.
No i, szczęśliwie, myślę, że na prawdę istnieją dowody że takie powiązanie niezerowe może pogłębiać zasięg moralności.
GermanDie untere Grenze des 95 %-KI befand sich über der vordefinierten Nicht- Unterlegenheits-Spanne von -10 %, was eine Nicht-Unterlegenheit unter Beweis stellte.
Dolna granica 95 % CI była powyżej wstępnie określonego marginesu równoważności wynoszącego - 10 %, potwierdzając tym samym równoważność tych leków.
GermanDies ist ein 20 Jahre alter Delphin aus Florida und sie hatte diese Wunden in ihrem Maul, die sich über eine Spanne von 3 Jahren in bösartige, spinozelluläre Karzinome wandelten.
To jest dwudziestoletni delfin żyjący na Florydzie, który ma takie zmiany w pysku, które na ciągu trzech lat, rozwinęły się w złośliwego raka płaskonabłonkowego.