"Sozialpolitik" po polsku

DE

"Sozialpolitik" - polskie tłumaczenie

DE

Sozialpolitik {żeński}

volume_up

Przykłady użycia - "Sozialpolitik" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanEUROPA > Zusammenfassungen der EU-Gesetzgebung > Beschäftigung und Sozialpolitik
EUROPA > Streszczenie prawodawstwa UE > Zatrudnienie i polityka społeczna
GermanDie Kommission nimmt ein Weißbuch über die europäische Sozialpolitik an.
Komisja przyjmuje białą księgę w sprawie europejskiej polityki społecznej.
GermanUnd man kann dieselben randomisierten, kontrollierten Studien für Sozialpolitik verwenden.
Nowe rozwiązania można poddać rygorystycznym testom naukowym, których używamy przy lekach.
GermanDie wichtigsten Programme für Beschäftigung und Sozialpolitik:
Główne programy UE w dziedzinie zatrudnienia i polityki społecznej to:
GermanFür die Beschäftigungs- und Sozialpolitik sind vorwiegend die nationalen Regierungen zuständig.
Polityka społeczna i zatrudnienia leży przede wszystkim w gestii rządów państw członkowskich.
GermanSozialpolitik hinsichtlich der in Teil III genannten Aspekte,
polityka społeczna w odniesieniu do aspektów określonych w części III,
GermanUnd man kann dieselben randomisierten, kontrollierten Studien für Sozialpolitik verwenden.
Takim samym badaniom możemy poddać formy pomocy społecznej.
GermanAlso warum machen wir das nicht mit Sozialpolitik?
Potem zbudowano kanały i ten sam woźnica i koń mogli przewieźć 10 razy tyle.
GermanAlso warum sollten wir dasselbe nicht mit Sozialpolitik anstellen?
Zanim wymyślono kanały w Wielkiej Brytanii, przed rewolucją przemysłową, towary przewoziły konne wozy.
GermanDie EU-Sozialpolitik zielt darauf ab, die größten sozialen Ungleichheiten in Europa zu korrigieren.
Celem polityki społecznej UE jest niwelowanie najbardziej widocznych różnic w społeczeństwie europejskim.
GermanAlso warum sollten wir dasselbe nicht mit Sozialpolitik anstellen?
GermanDie Kommission nimmt das Grünbuch „Die europäische Sozialpolitik - Weichenstellung für die Europäische Union“ an.
Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie wariantów europejskiej polityki społecznej dla Unii.
GermanDie Sozialpolitik ist schon im EWG-Vertrag geregelt, die Akte führt jedoch in diesem Bereich zwei neue Artikel ein.
Polityka społeczna regulowana jest w traktacie EWG, ale Akt wprowadza dwa nowe artykuły w tej dziedzinie.
GermanAlso warum machen wir das nicht mit Sozialpolitik?
GermanDer Rat verabschiedet das Berufsbildungsprogramm Leonardo da Vinci und eine erste Entschließung im Rahmen des Protokolls über die Sozialpolitik.
Rada przyjmuje program Leonardo da Vinci dotyczący kształcenia zawodowego oraz pierwszą rezolucję w ramach protokołu w sprawie polityki społecznej.
GermanEUROPA > Zusammenfassungen der EU-Gesetzgebung > Beschäftigung und Sozialpolitik > Sozialpolitische Massnahmen zugunsten bestimmter Zielgruppen: Behinderung und Alter
EUROPA > Streszczenie prawodawstwa UE > Zatrudnienie i polityka społeczna > Środki społeczne dla grup docelowych: niepełnosprawni i osoby starsze