DE

sowohl {spójnik}

volume_up
sowohl
Ciprofloxacin wird sowohl glomerulär filtriert als auch tubulär sezerniert.
Cyprofloksacyna podlega zarówno przesączaniu kłębkowemu, jak i wydzielaniu kanalikowemu.
Ciprofloxacin wird sowohl glomerulär filtriert als auch tubulär sezerniert.
Cyprofloksacyna podlega zarówno f przesączaniu kłębkowemu, jak i wydzielaniu kanalikowemu.
Anzahl (Anteil) mit Verbesserung im sowohl primären als auch sekundären Endpunkt
poprawę w zakresie zarówno pierwotnego jak i wtórnego punktu końcowego

Przykłady użycia - "sowohl" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanKOGENATE Bayer ist sowohl zur kurz- als auch zur langfristigen Anwendung angezeigt.
KOGENATE Bayer przeznaczony jest do krótkotrwałego lub długotrwałego stosowania.
GermanSie können Avandia sowohl zu den Mahlzeiten als auch unabhängig davon einnehmen.
Lek Avandia można przyjmować zarówno w czasie posiłku jak i niezależnie od posiłku.
GermanTopotecan ist ein Substrat sowohl von ABCB1 (P-Glykoprotein) als auch ABCG2 (BCRP).
Topotekan jest substratem zarówno dla ABCB1 (P- glikoproteina) jak i ABCG2 (BCRP).
GermanDuloxetin bindet sowohl an Albumin als auch an alpha-1 saures Glykoprotein.
Duloksetyna wiąże się zarówno z albuminą, jak i z alfa- 1- kwaśną glikoproteiną.
GermanWenn sowohl Ihr Wohnsitzland als auch Ihr Beschäftigungsland im Euroraum liegen:
Jeżeli zarówno Twój kraj zamieszkania, jak i kraj zatrudnienia należą do strefy euro:
GermanEin erdölintensives Produkt – sowohl bei den Materialien als auch bei der Energie.
Równianie na wpływ na środowisko Paula i Anne Ehrlich: I równa się P razy A razy T.
GermanOctreotid/Lanreotid kann den Insulinbedarf sowohl senken als auch erhöhen. zn
Oktreotyd/ lanreotyd mog zmniejsza lub zwi ksza zapotrzebowanie na insulin. o
GermanIn Südamerika gibt es alles, sowohl die ärmsten als auch die reichsten Menschen.
Ma wszystko na tej Ziemi, od najbiedniejszych do najbogatszych, w Ameryce Południowej.
GermanAdvate ist sowohl zur kurz- als auch zur langfristigen Anwendung angezeigt.
Preparat Advate przeznaczony jest do krótkotrwałego lub długotrwałego stosowania.
GermanOctreotid/Lanreotid kann den Insulinbedarf sowohl senken als auch erhöhen.
Oktreotyd/ lanreotyd mogą zmniejszać lub zwiększać zapotrzebowanie na insulinę.
GermanSowohl Rosiglitazon als auch Metformin wurden in der Milch von Versuchstieren gefunden.
Zarówno rozyglitazon jak i metformina zostały wykryte w mleku badanych zwierząt.
Germansteigert sowohl den Knochenaufbau in Knochengewebskulturen als auch die Replikation der
zwiększa odbudowę kości w hodowlach komórek tkanki kostnej jak również zwiększa
GermanOctreotid/Lanreotid kann den Insulinbedarf sowohl senken als auch erhöhen.
Oktreotyd lub lanreotyd mog zmniejsza lub zwi ksza zapotrzebowanie na insulin.
GermanDie HbA1C-Werte waren sowohl bei Duloxetin- als auch Placebobehandlung stabil.
leczonych duloksetyną, jak i u pacjentów otrzymujących placebo, poziom HbA1c był stały.
GermanAnzahl (Anteil) mit Verbesserung im sowohl primären als auch sekundären Endpunkt
poprawę w zakresie zarówno pierwotnego jak i wtórnego punktu końcowego
GermanDie CIA hat eine lange Geschichte sowohl verdeckter als auch offener Kulturdiplomatie.
CIA ma długą historię zarówno niejawnych jak i publicznych wysiłków dyplomatycznych.
GermanEasotic wurde bei Hunden sowohl in Laborversuchen als auch in Feldstudien untersucht.
Preparat Easotic badano u psów zarówno w badaniach laboratoryjnych, jak i terenowych.
GermanPosatex wurde bei Hunden sowohl in Laborversuchen als auch in Feldstudien untersucht.
Preparat Posatex badano u psów zarówno w badaniach laboratoryjnych, jak i terenowych.
GermanDie orale Clearance sowohl von Venlafaxin als auch von ODV war vermindert.
Po podaniu doustnym zarówno klirens wenlafaksyny jak i ODV był zmniejszony.
German(Lachen) Sexspiele sind also verbreitet, sowohl bei Bonobos als auch bei Menschen.
(Śmiech) Zabawy seksualne są typowe dla ludzi i dla szympansów karłowatych.

Synonimy (niemiecki) dla "sowohl":

sowohl