"Sonstiges" po polsku

DE

"Sonstiges" - polskie tłumaczenie

PL
PL
DE

Sonstiges [przykład]

volume_up
1. "unter der Rubrik"
Sonstiges
Die Eintragung des Europa-Emblems oder einer heraldischen Nachahmung als Warenzeichen oder als ein sonstiges geistiges Eigentumsrecht ist nicht möglich.
Rejestracja godła europejskiego, lub jego imitacji z punktu widzenia heraldycznego, jako znak towarowy lub inne prawo własności intelektualnej jest niedopuszczalne.
Sonstiges Klinische Daten über die Verabreichung von ProQuad an Personen mit nachgewiesener HIV-Infektion ohne Hinweis auf eine Immunsuppression liegen nicht vor.
Inne Brak danych klinicznych dotyczących stosowania szczepionki ProQuad u osób zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności bez objawów świadczących o osłabieniu układu immunologicznego.
Sonstiges 17 Klinische Daten über die Verabreichung von ProQuad an Personen mit nachgewiesener HIV-Infektion ohne Hinweis auf eine Immunsuppression liegen nicht vor.
Inne Brak danych klinicznych dotyczących stosowania szczepionki ProQuad u osób zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności bez objawów świadczących o osłabieniu układu immunologicznego.

Przykłady użycia - "Sonstiges" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanDie Kapitel sind Haut, Knochen, Fleisch, Innere Organe, Blut, Fett und Sonstiges.
GermanDie Kapitel sind Haut, Knochen, Fleisch, Innere Organe, Blut, Fett und Sonstiges.
Katalog składa się z siedmu rozdziałów, które brzmią następująco: skóra, kości, mięso, organy wewnętrzne, krew, tłuszcz i różne.
GermanWenn Sie weder Rente noch ein sonstiges Einkommen in dem Land beziehen, in dem Sie leben, gibt es zwei Möglichkeiten:
Jeśli nie otrzymujesz emerytury ani nie uzyskujesz żadnego innego dochodu z kraju, w którym mieszkasz, istnieją dwie możliwości:
GermanSonstiges Bei Patienten mit oder ohne Allergien oder Bronchialasthma in der Vorgeschichte können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.
Odczyny uczuleniowe mogą występować u pacjentów z alergią lub dychawicą oskrzelową w wywiadzie, jak też u osób bez takiego obciążenia.
GermanNicht verwendeter Impfstoff oder sonstiges Abfallmaterial ist entsprechend den nationalen Anforderungen für die Entsorgung von Arzneimitteln dieser Art zu entsorgen.
Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami
GermanDie Eintragung des Europa-Emblems oder einer heraldischen Nachahmung als Warenzeichen oder als ein sonstiges geistiges Eigentumsrecht ist nicht möglich.
Rejestracja godła europejskiego, lub jego imitacji z punktu widzenia heraldycznego, jako znak towarowy lub inne prawo własności intelektualnej jest niedopuszczalne.
GermanSonstiges Klinische Daten über die Verabreichung von ProQuad an Personen mit nachgewiesener HIV-Infektion ohne Hinweis auf eine Immunsuppression liegen nicht vor.
Inne Brak danych klinicznych dotyczących stosowania szczepionki ProQuad u osób zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności bez objawów świadczących o osłabieniu układu immunologicznego.
GermanSonstiges 17 Klinische Daten über die Verabreichung von ProQuad an Personen mit nachgewiesener HIV-Infektion ohne Hinweis auf eine Immunsuppression liegen nicht vor.
Inne Brak danych klinicznych dotyczących stosowania szczepionki ProQuad u osób zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności bez objawów świadczących o osłabieniu układu immunologicznego.
GermanSonstiges Bei Patienten unter Thiaziden kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommen, unabhängig davon, ob eine Allergie oder ein Bronchialasthma in der Vorgeschichte bekannt ist oder nicht.
Inne U pacjentów przyjmujących leki z grupy tiazydów mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, niezależnie od tego czy w przeszłości występowała u nich alergia lub astma oskrzelowa.