DE

sondern {spójnik}

volume_up
sondern
Zur Injektion kein Glas-, sondern nur Kunststoffmaterial verwenden!
Do podawania leku nie należy używać sprzętu ze szkła – tylko z tworzyw sztucznych.
Ordner können nicht nur Dateien, sondern auch andere Ordner enthalten.
Foldery mogą zawierać nie tylko pliki, ale także inne foldery.
Und das nicht in den weit entfernten Entwicklungsländern, sondern überall.
I nie mówię tylko o krajach rozwijających się, tak jest wszędzie.
sondern (też: aber, vielmehr)
Das Antigen vollständig auflösen lassen (NICHT SCHÜTTELN, sondern vorsichtig schwenken).
NIE WSTRZĄSAĆ, lecz mieszać delikatnymi ruchami okrężnymi.
Der Tablettenkörper zerfällt nicht, sondern wandert durch Ihren Magen-Darm-Trakt.
Otoczka nie rozkłada się, lecz przemieszcza się przez organizm.
Effizienz und Umweltschutz: Das ist kein Kostenfaktor, sondern ein Gewinnfaktor.
Wydajność i konserwacja to nie wydatki, lecz zysk.

Przykłady użycia - "sondern" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanSo sah er diese Kunst nicht als Jagdzauber, sondern als nostalgische Postkarten.
Postrzegał więc tę sztukę nie jako łowiecką magię, ale jako nostalgiczne pocztówki.
GermanEin anderes Element ist nicht nur wie Inhalt, sondern Relevanz produziert wird.
Kolejny fragment jest o powstawaniu nowej treści i też o powstawaniu jej trafności.
GermanSie fliegen nicht mit rotierenden Bauteilen, sondern nur durch Flügelschlag.
Latają, nie dzięki obracającym się częściom, ale dzięki uderzeniom skrzydłami.
GermanEs werden nicht nur fragwürdige, sondern auch nicht klassifizierte Inhalte blockiert.
Poza blokowaniem treści niepożądanych blokowane są też treści nieklasyfikowane.
GermanHydrochlorothiazid wird nicht metabolisiert, sondern rasch renal eliminiert.
Hydrochlorotiazyd nie jest metabolizowany, ale zostaje szybko wydalony przez nerki.
GermanEs geht nicht darum, wann du gehen musst, sondern wann du dort sein musst."
" Oni na to: "Nie chodzi o to kiedy musisz wyjechać, ale kiedy musisz tam być.
Germannicht Vorsatz, sondern Anmut, so etwas wie ein spontanes Sein in der Welt, mit Anmut.
nie obmyślania a wdzięku, takiego spontanicznego bycia w świecie z wdziękiem.
GermanDeshalb ist die Frage nicht ob, sondern wann das globale Ölfördermaximum erreicht wird.
Więc nie jest to pytanie czy, tylko kiedy doświadczymy szczytu wydobycia ropy.
GermanAlso Fungi und Myzel sondern Kohlendioxid in Form von Kalziumoxalaten ab.
Więc grzyby i grzybnia zagrabiają dwutlenek węgla w formie szczawianów wapnia.
GermanPhysiotherapie, nicht nur im Orthopädie-Zentrum, sondern auch in den Häusern der Leute.
Fizjoterapia wyszła poza ściany centrum ortopedycznego, i odbywa się w domach.
GermanDas Granulat in der Suspension nicht zerbeißen, sondern einfach schlucken.
Nie rozgryzać granulek zawartych w zawiesinie – należy je po prostu połknąć.
GermanUnd nicht nur das, sondern auch einen täglichen Freigang, um zur Arbeit zu gehen.
Co więcej, przyznała mu przepustkę by każdego dnia mógł pójść do pracy.
Germansondern auch sich bei solchen Temperaturen nach einem Stromausfall aufzuladen.
(-40°F), ale także uruchamianie w tej temperaturze, po awarii zasilania.
GermanAll diese Dinge, die darin sein werden werden nicht nur Seiten sein, sondern Dinge.
Wszystko, co się tam znajdzie nie będzie już tylko stronami, lecz konkretnymi rzeczami.
GermanDiese Frau hatte keine Probleme mit den Augen, sondern mit den Sehzentren ihres Gehirns.
Miała problem nie z oczami, ale z obszarem mózgu odpowiedzialnym za widzenie.
GermanNur wurde jetzt das Produkt nicht vom Wind, sondern vom menschlichen Körper geformt.
Tylko że tym razem produkt nie był zaprojektowany przez wiatr, ale przez ludzkie ciało.
GermanUnd nicht nur farbenprächtige Blumen haben Pollen, sondern auch Bäume und Gräser.
Nie tylko piękne kwiaty produkują pyłek, robią to też drzewa i trawy.
GermanIhnen fehlen nicht nur diese Muskeln, sondern auch Ihre Hand und Ihr Ellenbogen.
Nie mamy już nie tylko tych mięśni, ale także samej dłoni i łokcia.
GermanUnd es gibt neue Technologien, nicht in 10 oder 20 Jahren, sondern jetzt.
Istnieje odpowiednia technologia, gotowa do użycia nie za 10 czy 20 lat, ale już teraz.
GermanUnd natürlich geht es nicht nur um Navigation sondern auch um Manipulation.
I, oczywiście, nie chodzi tylko o nawigację, ale również o manipulację.

Synonimy (niemiecki) dla "sondern":

sondern