Przykłady użycia - "Sondermüll" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanEntsorgen Sie ihn stattdessen ordnungsgemäß über ein Recyclingcenter oder eine Annahmestelle für Sondermüll.
Zamiast tego należy usunąć ją w odpowiedni sposób; w tym celu należy ją pozostawić w centrum odzysku odpadów lub w zakładzie usuwania odpadów niebezpiecznych.