"Sommermonat" po polsku

DE

"Sommermonat" - polskie tłumaczenie

DE

Sommermonat {męski}

volume_up