DE

soll {czasownik}

volume_up
Das Fortbildungsprogramm für Labore soll über folgende Schlüsselelemente informieren:
Zestaw edukacyjny dla laboratoriów powinien zawierać następujące kluczowe elementy:
Invirase soll nicht als einziger Proteaseinhibitor angewendet werden.
Preparat Invirase nie powinien być stosowany jako jedyny inhibitor proteazy.
Zusätzlich soll ein überarbeiteter RMP eingereicht werden:
Dodatkowo auktualniony Plan Zarządzania Ryzykiem (RMP) powinien być złożony
soll (też: muß)
Imiquimod-Creme soll 4 Wochen lang jeweils dreimal wöchentlich (Beispiel:
Leczenie powinno być rozpoczynane i monitorowane przez lekarza.
Jede Injektion soll langsam innerhalb von 2 Minuten gegeben werden.
Każde wstrzyknięcie powinno być powolne i trwać około 2 minut.
Der Arzt wird Ihnen die Menge an Flüssigkeit nennen, die Ihr Kind trinken soll.
Lekarz poinformuje, jaką ilość płynów powinno wypijać dziecko.
soll (też: muß)
Eine Tube REGRANEX soll nur bei einem Patienten angewendet werden.
Tuba z preparatem REGRANEX powinna być używana przez jednego pacjenta.
Die Arztinformation zu Exjade soll folgende Schlüsselelemente enthalten:
Informacja dla lekarzy o leku Exjade powinna zawierać następujące kluczowe elementy:
Die Tablette soll vorzugsweise am selben Datum eines jeden Monats eingenommen werden.
Tabletka powinna być przyjmowana tego samego dnia każdego miesiąca.

Przykłady użycia - "soll" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanKlicken Sie auf das Programm, mit dem die Datei automatisch geöffnet werden soll.
Kliknij program, który ma być używany do automatycznego otwierania tego pliku.
GermanIn einigen Fällen soll Seretide nicht mit anderen Arzneimitteln angewendet werden.
W niektórych przypadkach lek Seretide nie powinien być stosowany z innymi lekami.
GermanTRACTOCILE soll nicht mit anderen Arzneimitteln im Infusionsbeutel gemischt werden.
Leku TRACTOCILE nie należy mieszać z innymi lekami w worku z płynem infuzyjnym.
GermanDadurch soll die Behandlung der ambulant erworbenen Pneumonie unterstützt werden.
Powyższa terapia ma na celu wspomóc leczenie pozaszpitalnego zapalenia płuc.
GermanSie können auch weiteren Text hinzufügen, der automatisch korrigiert werden soll.
Możesz również dodać możliwość automatycznej korekty innych rodzajów tekstu.
GermanPrometax soll zweimal täglich mit Mahlzeiten (morgens und abends) eingenommen werden.
Lek Prometax należy przyjmować dwa razy na dobę z jedzeniem (rano i wieczorem).
GermanReinigen und desinfizieren Sie die Haut, wo die Injektion gemacht werden soll.
ie Należy wyczyścić i zdezynfekować skórę w miejscu, w które będzie podany zastrzyk.
GermanDie Injektion soll mit einem stetigen, gleichmäßigen Druck durchgeführt werden.
Wstrzyknięcie należy wykonać poprzez przyłożenie stałego, ciągłego nacisku.
GermanRISPERDAL CONSTA soll bei älteren Patienten mit Vorsicht angewendet werden.
Produkt Rispolept Consta należy stosować z ostrożnością u osób w podeszłym wieku.
GermanWählen Sie, ob die Präsentation gestartet werden soll, wenn der Player geladen wird.
Określ, czy chcesz, aby pokaz slajdów był rozpoczynany po załadowaniu odtwarzacza.
GermanExelon soll zweimal täglich mit Mahlzeiten (morgens und abends) eingenommen werden.
Lek Exelon należy przyjmować dwa razy na dobę z jedzeniem (rano i wieczorem).
GermanDie Tablette soll nicht geteilt oder in kleinere Stücke zerbrochen werden.
Tabletka nie jest przeznaczona do rozdrabniania lub kruszenia na mniejsze części.
Germange Reinigen und desinfizieren Sie die Haut, wo die Injektion gemacht werden soll.
z zc Należy wyczyścić i zdezynfekować skórę w miejscu, w które będzie podany zastrzyk.
GermanDas Fortbildungsprogramm für Labore soll über folgende Schlüsselelemente informieren:
Zestaw edukacyjny dla laboratoriów powinien zawierać następujące kluczowe elementy:
GermanRevasc soll subkutan (unter die Haut) gespritzt werden, vorzugsweise in die Bauchfalte.
Revasc przeznaczony jest do podawania podskórnego, najlepiej w okolicy brzucha.
GermanWenn das Video den gesamten Bildschirm ausfüllen soll, klicken Sie auf Vollbild.
Jeśli chcesz, aby wideo wypełniło cały ekran, kliknij opcję Pełny ekran.
GermanNach Öffnen der Flasche soll das Präparat unmittelbar verwendet werden, um mikrobielle
Po otwarciu butelki produkt należy natychmiast zużyć, aby uniknąć ryzyka zakażenia
GermanWählen Sie aus, ob alle Kontakte oder nur eine Gruppe exportiert werden soll.
Wybierz, czy chcesz wyeksportować wszystkie kontakty czy tylko jedną grupę.
GermanGeben Sie im Feld "Weiterleiten an:" die Domain an, an die weitergeleitet werden soll.
W polu "Przekieruj do:" wprowadź domenę, do której ma nastąpić przekierowanie.
GermanSie sagten ja, dieser Casey Martin soll mit dem Golfwagen ausgestattet werden.
Powiedzieli "tak, Casey Martin musi dostać wózek." 7 sędziów na 9 było za.

Synonimy (niemiecki) dla "Soll":

Soll
German