"solide" po polsku

DE

"solide" - polskie tłumaczenie

DE

solide {przymiotnik}

volume_up
solide (też: fair, aufrecht, ehrlich, solid)
Insgesamt sind die Fundamentaldaten für das Euro-Währungsgebiet nach wie vor solide.
Ogólnie fundamenty gospodarcze strefy euro nadal są solidne.
Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten des Euro-Währungsgebiets sind nach wie vor solide.
Fundamenty gospodarcze strefy euro pozostają solidne.
Mit Blick auf die Zukunft wird es weiterhin entscheidend sein, solide Grundlagen für eine Erholung zu schaffen.
Nadal ważnym zadaniem jest tworzenie solidnych podstaw, by mogło nastąpić ożywienie gospodarki.
Der Arbeit der EBDD liegt die Annahme zugrunde, dass solide Informationen der Schlüssel zu einer wirksamen Drogenstrategie sind.
EMCDDA wychodzi z założenia, że rzetelne informacje mają zasadnicze znaczenie dla skutecznej strategii antynarkotykowej.

Przykłady użycia - "solide" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanDer am häufigsten berichtete solide Tumor war Lungenkrebs (11 Fälle).
Najczęściej zgłaszanym rakiem narządów miąższowych był rak płuc (11 przypadków).
GermanSie haben eine solide wirtschaftliche Berechnung dagegen gehalten und die Regierung von L.
Prezentując naprawdę wyraźne uzasadnienie ekonomiczne, przekonali rząd L.
GermanErgebnisse zur Wirksamkeit (solide Tumoren außer Mammakarzinom und Prostatakarzinom)
Wyniki skuteczności (guzy lite inne niż rak sutka lub prostaty)
GermanInsgesamt sind die Fundamentaldaten für das Euro-Währungsgebiet nach wie vor solide.
Ogólnie fundamenty gospodarcze strefy euro nadal są solidne.
GermanSie alle haben eine eigene Häufigkeitsverteilung, aber es ist solide.
Każdy z nich ma inny rozkład częstości, ale różnice są widoczne.
GermanDie wirtschaftlichen Fundamentaldaten des Euro-Währungsgebiets sind nach wie vor solide.
Fundamenty gospodarcze strefy euro pozostają solidne.
GermanAber eine Regierung zu stürzen ist nicht so kompliziert, wie eine solide Demokratie aufzubauen.
Ale obalanie rządu to jedno, natomiast budowanie stabilnej demokracji jest nieco bardziej skomplikowane.
GermanIst der Rechtstaat solide, so beschützt er die Armen und Verletzlichen.
GermanMit Blick auf die Zukunft wird es weiterhin entscheidend sein, solide Grundlagen für eine Erholung zu schaffen.
Nadal ważnym zadaniem jest tworzenie solidnych podstaw, by mogło nastąpić ożywienie gospodarki.
GermanKäme das Licht von oben, schiene das Pferd solide.
Jak podkreślam, zrobiliśmy to z powodów praktycznych.
GermanManche Länder melden immer noch erhebliche Ungleichgewichte, während andere solide Finanzierungssalden aufweisen.
W niektórych krajach nadal występuje znaczna nierównowaga fiskalna, w innych stan finansów publicznych jest dobry.
GermanLymphom, solide Organtumoren (einschließlich Brust, Eierstock, Hoden), malignes Melanom, Plattenepithelkarzinome der Haut
chłoniak, guzy narządów miąższowych (w tym piersi, jajnika, jądra), czerniak złośliwy, rak płaskokomórkowy skóry
GermanLymphom, solide Organtumoren (einschließlich
GermanWir verwenden jetzt Technologien, bei denen wir für solide Organe, wie etwa die Leber, aussortierte Organe nutzen.
Używamy teraz pewnych metod, w których dla organów wewnętrznych -- jak na przykład wątroba -- bierzemy odrzucone wątroby.
GermanIch besitze solide Grundkenntnisse in...
GermanDiejenigen Länder, die bereits solide Haushaltspositionen erreicht haben, müssen von einer prozyklischen Haushaltspolitik absehen.
Natomiast kraje, które osiągnęły już równowagę budżetową, muszą unikać prowadzenia procyklicznej polityki fiskalnej.
GermanDer Arbeit der EBDD liegt die Annahme zugrunde, dass solide Informationen der Schlüssel zu einer wirksamen Drogenstrategie sind.
EMCDDA wychodzi z założenia, że rzetelne informacje mają zasadnicze znaczenie dla skutecznej strategii antynarkotykowej.
GermanUm dieser Kooperation eine solide Basis zu geben, haben alle Behörden eine gemeinsame Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet.
Aby stworzyć odpowiednie podstawy współpracy, wszystkie władze podpisały protokół ustaleń w tej sprawie.
GermanWas äußerlich betrachtet wie die Zerstörung der Buddha-Statuen von Bamyian aussah, war der Abbau von Materie, ein bisschen solide Substanz die herunter fällt und sich zersetzt.
W Bamian zobaczyliśmy jak materia upada, substancja stała ulega dezintegracji.
German. ~~~ Denn solide Organe sind komplexer, weil man viel mehr Zellen pro Zentimeter benötigt.
Jeszcze wyższy stopień skomplikowania prezentują narządy miąższowe, przy których trudność wynika z większej liczby komórek na centymetr.

Synonimy (niemiecki) dla "solide":

solide