Przykłady użycia - "solid" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanFestkörperlaufwerke (Solid-State Drive, SSD) stellen einen neuen Typ von Festplatte dar, der Flashspeicher verwendet.
Są one szybsze, lżejsze bardziej energooszczędne i odporne na wstrząsy niż konwencjonalne dyski z talerzami obrotowymi.
GermanDie objektive Ansprechrate gemäß RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors) betrug 8,9 % (95 % CI, 6,4 bis 12,0) in der Tarceva Gruppe.
Odsetek obiektywnych odpowiedzi oceniany wg skali RECIST w grupie pacjentów leczonych preparatem Tarceva wynosił 8, 9 % (95 % CI, 6, 4 do 12, 0 %).
GermanDiese Wirkung, die als „ Solid-State-Karzinogenität“ bezeichnet wird, wurde 6 schon häufig bei Ratten beobachtet, wenn feste Materialien (Kunststoffe oder Metalle) subkutan implantiert wurden.
Takie zjawisko, powstawanie guzów litych, jest często obserwowane u szczurów, którym implantowano podskórnie różne ciała stałe (plastiki lub metale).

Synonimy (niemiecki) dla "solide":

solide