"solcher" po polsku

DE

"solcher" - polskie tłumaczenie

PL
PL
DE

solcher {zaimek}

volume_up
solcher (też: dergleichen, derlei, solch, so ein)
Die möglichen klinischen Folgen solcher Wechselwirkungen wurden nicht untersucht.
Potencjalne skutki kliniczne takich interakcji nie były przedmiotem badań.
Es gibt nun rund 3000 solcher Center, die rund 15.000 Leute in Afrika beschäftigen.
Jest teraz około 3000 takich punktów zatrudniających około 15,000 osób w Afryce.
Sie haben sicherlich schon viele solcher Videos im Fernsehen gesehen.
Pewnie widzieliście niejedno takie nagranie w telewizji.

Przykłady użycia - "solcher" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanEs gibt nun rund 3000 solcher Center, die rund 15.000 Leute in Afrika beschäftigen.
Jest teraz około 3000 takich punktów zatrudniających około 15,000 osób w Afryce.
GermanDie möglichen klinischen Folgen solcher Wechselwirkungen wurden nicht untersucht.
Potencjalne skutki kliniczne takich interakcji nie były przedmiotem badań.
Germanen in der Mehrheit solcher Berichte die Tuberkulose extrapulmonär war, d. h. disseminiert.
zc większości tych doniesień informowano o gruźlicy pozapłucnej, tzw. rozsianej.
GermanBei Anwendung solcher Arzneimittel muss eventuell die Dosierung angepasst werden.
W przypadku tych leków może zaistnieć konieczność dostosowania dawki.
Germanwenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, einschließlich solcher, die ohne Rezept erhältlich
przyjmowania jakichkolwiek innych leków, również tych dostępnych bez recepty;
GermanAber diese Filme werden so gemacht, dass sie trotz solcher Hindernisse verstanden werden.
Jednakże te filmy są tak zrobione, że można je zrozumieć pomimo wszystkiego.
GermanEs wurden jedoch schwere Exazerbationen, einschließlich solcher mit tödlichem Ausgang, berichtet.
Zgłaszano jednak przypadki ciężkiego pogorszenia, w tym przypadki śmiertelne.
GermanAls meine Reise zu Ende ging, hatte ich über 50 solcher Orte gefunden.
Podczas podróży odwiedziłem 50 przestrzeni. ~~~ Podczas podróży odwiedziłem 50 przestrzeni.
GermanEs gibt tausende solcher Karten, die in Atlanten abgebildet sind auf der ganzen Welt.
Tysiące tego typu map znajduje się w atlasach na całym świecie.
GermanMittel, einschließlich solcher die äußerlich angewendet werden, die eine Gefäßerweiterung durch
leki o działaniu rozszerzającym naczynia, w tym do stosowania miejscowego, wpływające na
GermanLeider werden weltweit jedes Jahr 20 Millionen solcher Babys geboren.
Niestety 20 milionów wcześniaków rodzi się co roku na całym świecie.
GermanEin solcher Rückfall kann schwerer verlaufen, wenn eine schwere Lebererkrankung besteht.
Nawrót ten może być cięższy w przypadku ciężkiej choroby wątroby.
GermanAlso erfassen wir viele, viele solcher Planeten und sie haben verschiedene Größen.
Możemy zliczyć mnóstwo takich planet o różnych rozmiarach.
GermanEin solcher Service, der ab 2013 zur Verfügung stehen soll, ist TARGET2-Securities (T2S).
Przykładem takiego systemu jest TARGET2-Securities (T2S), który ma zostać uruchomiony w 2013 r.
GermanDie Atmung solcher Kinder ist daher nach der Immunisierung bis zu drei Tage lang zu überwachen.
rot obserwować pod kątem występowania bezdechu przez okres do trzech dni po zaszczepieniu.
GermanMedizinische Einrichtungen für eine Behandlung solcher Reaktionen müssen sofort verfügbar sein.
Możliwość leczenia tego typu reakcji powinna być natychmiast dostępna.
GermanEin solcher Rückfall kann bei Patienten mit ernsthafter Lebererkrankung schwerer verlaufen.
Nawrót ten może być cięższy u pacjentów z ciężką chorobą wątroby.
GermanEs gibt fünf solcher Entscheidungspunkte, jeder von ihnen braucht einen internationalen Standard.
Etapów podejmowania decyzji jest pięć; każdy z nich potrzebuje standardów międzynarodowych.
GermanEin Verhaltenskodex verpflichtet die EU-Länder auf politischer Ebene zur Unterlassung solcher Praktiken.
Kraje UE są politycznie związane kodeksem postępowania by nie stosować takich praktyk.
GermanDie klinische Relevanz solcher enzymatischer MI ist nicht geklärt.
Kliniczny związek z oceną aktywności enzymów wskaźnikowych zawału serca jest nadal kontrowersyjny.

Synonimy (niemiecki) dla "solcher":

solcher
solche
solch