"solche" po polsku

DE

"solche" - polskie tłumaczenie

PL
PL
DE

solche {przymiotnik}

volume_up
solche
In der Tat sind wir auch eine solche mehrzellige Gemeinschaft.
My też jesteśmy taką wielokomórkową społecznością.
Haben Sie sich je gefragt, wie eine solche Situation umgedreht werden kann?
Czy rozmyślaliście nad tym, jak można odwrócić taką sytuację?
Wenn bei Ihnen eine solche Reaktion auftritt, sollten Sie umgehend Ihren Arzt verständigen.
Jeśli u pacjenta wystąpi taka reakcja, należy natychmiast o tym poinformować lekarza.

Przykłady użycia - "solche" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanSie vergleichen: Hatte ich eine solche Situation bereits in der Vergangenheit?
Zawsze pytają "Które z doświadczeń w przeszłości przypomina mi obecną sytaucję?"
GermanJetzt haben wir bessere Möglichkeiten, solche Strukturen mit Zellen zu schaffen.
Mamy teraz jednakże możliwości wytworzenia w doskonalszy sposób struktury z komórek.
GermanSolche Zustände sollten vor Gabe von Irbesartan Winthrop ausgeglichen werden.
Takie stany należy wyrównać przed zastosowaniem preparatu Irbesartan Winthrop.
GermanEine solche Reaktion kann noch bevor Sie die Arztpraxis verlassen auftreten.
Wymienione reakcje mogą pojawić się jeszcze przed wyjściem z gabinetu lekarskiego.
GermanIch habe ein Kind aus Swat kennengelernt das eine solche Koranschule besucht hat.
Nawiązałam kontakt z dzieckiem ze Swat, które uczyło się w takiej medresie.
GermanEine solche Reaktion wurde für die Anwendung von topischem 5-Fluorouracil berichtet.
Zjawisko takie opisywano w przypadku miejscowego stosowania 5- fluorouracylu.
GermanUnd ich dachte, das wäre die Norm, da ich nie solche Fische gesehen hatte.
Myślałem, że to normalne, ponieważ nigdy wcześniej nie widziałem większych ryb.
GermanSolche Reaktionen können auftreten, noch bevor Sie die Arztpraxis verlassen.
Wymienione reakcje mogą pojawić się jeszcze przed opuszczeniem gabinetu lekarskiego.
GermanEine solche Reaktion kann noch bevor Sie die Arztpraxis verlassen auftreten.
Wymienione reakcje mogą pojawić się jeszcze przed opuszczeniem gabinetu lekarskiego.
GermanSolche Zustände sollten vor Beginn einer Therapie mit Karvezide ausgeglichen werden.
Takie stany powinny zostać wyrównane przed rozpoczęciem leczenia produktem Karvezide.
GermanBei pädiatrischen Patienten treten solche unerwünschten Wirkungen gelegentlich auf.
U dzieci i młodzieży takie działania niepożądane występują niezbyt często.
GermanAuch die zeige ich jetzt nicht näher, aber solche Fotos sind in die Karte integriert.
Te małe zielone punkty to naniesione przez użytkowników tzw. chmury punktów.
GermanWenn solche Abweichungen beobachtet werden, ist der Impfstoff zu verwerfen.
W przypadku zaobserwowania powyższych nieprawidłowości, szczepionkę należy wyrzucić.
GermanSolche Zustände sollten vor Beginn einer Therapie mit CoAprovel ausgeglichen werden.
Takie stany powinny zostać wyrównane przed rozpoczęciem leczenia produktem CoAprovel.
GermanMan benutzt das Porträtieren um solche Leben darzustellen, mehr aber nicht.
Wykorzystujemy sztukę portretu, aby móc przedstawić te życiorysy, i to tyle.
GermanEinige Menschen essen solche Lebensmittel bereits seit den 1990er Jahren.
Ludność spożywa żywność produkowaną w taki sposób od lat dziewięćdziesiątych.
GermanWenn solche Abweichungen beobachtet werden, ist der Impfstoff zu verwerfen.
W przypadku zaobserwowania powyższych nieprawidłowości, szczepionkę należy zniszczyć.
GermanWie in einer Höhle hochklettern und solche Sachen, die es da noch gibt.
Jak wspinanie się po ścianie jaskini i myślenie o tym wszystkim schodząc w dół.
GermanSolche Substanzen sollten vor Anwendung des Produktes weitestgehend entfernt werden.
Przed podaniem preparatu należy jak najdokładniej usunąć takie substancje.
GermanLDL-Apherese) oder falls solche Behandlungsmöglichkeiten nicht verfügbar sind.
z czynną chorobą wątroby lub niewyjaśnioną, trwale zwiększoną aktywnością aminotransferaz

Synonimy (niemiecki) dla "solche":

solche
solch
solcher