"solange" po polsku

DE

"solange" - polskie tłumaczenie

DE

solange {spójnik}

volume_up
solange (też: bis, solange wie)
Vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Applikationsstelle, solange diese noch nass ist.
Należy unikać bezpośredniego kontaktu z miejscem podania, dopóki jest wilgotne.
Wiederholen Sie Schritt 8 und 9 solange, bis ein Tropfen erscheint.
Dopóki nie pojawi się kropla leku należy powtórzyć krok 8 i 9.
Dauer der Behandlung Setzen Sie die Einnahme von Axura fort, solange das Arzneimittel für Sie wirksam ist.
Czas trwania leczenia Leczenie należy kontynuować tak długo dopóki będzie ono przynosiło pozytywne efekty.
solange
Das heißt, solange man im Netz Neutralität wahrt.
Każdy może odwiedzić każdą stronę, póki Internet jest neutralny.
Sie werden nichts hören, solange Sie der Klang nicht trifft.
Nie usłyszecie go póki go nie skieruję go na was.
Solange wir nicht genau wissen, was es ist nennen wir es halt so.
Tymczasowo, póki badania nie dostarczą szczegółów.
solange
solange (też: bis)
Solange jedoch keine Niereninsuffizienz vorliegt, ist eine Anpassung der Dosierung von Lamivudin nicht notwendig.
Jednak dopóki u pacjenta nie wystąpią objawy zaburzenia czynności nerek, dopóty nie jest konieczne dostosowanie dawkowania lamiwudyny.

Przykłady użycia - "solange" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanAlle diese Arzneimittel sollten Sie vermeiden, solange Sie Tasigna einnehmen.
Należy unikać podawania wyżej wymienionych leków w trakcie stosowania leku Tasigna.
GermanNehmen Sie dieses Arzneimittel solange ein, bis Ihr Arzt Ihnen etwas anderes sagt.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
GermanVermeiden Sie direkten Kontakt mit der Applikationsstelle, solange diese noch nass ist.
Należy unikać bezpośredniego kontaktu z miejscem podania, dopóki jest wilgotne.
GermanEs ist wichtig, dass Sie Karvezide einnehmen, solange es Ihr Arzt Ihnen verordnet.
Ważne jest, żeby kontynuować leczenie lekiem Karvezide tak długo, jak zalecił to lekarz.
GermanBehandeln Sie alle erkrankten Hautbereiche solange bis das Ekzem verschwunden ist.
Każdy zmieniony obszar skóry należy leczyć do czasu ustąpienia wyprysku.
GermanEs ist wichtig, dass Sie CoAprovel einnehmen, solange es Ihr Arzt Ihnen verordnet.
Ważne jest, żeby kontynuować leczenie lekiem CoAprovel tak długo, jak zalecił to lekarz.
GermanSolange Sie Ferriprox einnehmen, müssen Sie wirksame Schwangerschaftsverhütung betreiben.
W czasie przyjmowania leku Ferriprox należy stosować skuteczną antykoncepcję.
GermanSolange Kinder Computerspiele spielen, wird deren Grafik besser und besser und besser.
Jak długo dzieci będą grać w gry komputerowe, tak długo grafika będzie stale ulepszana.
GermanSie dürfen keinen Grapefruitsaft trinken, solange Sie mit Ranexa behandelt werden.
Podczas przyjmowania leku Ranexa nie wolno pić soku grejpfrutowego.
GermanDie Behandlung der Osteoporose mit Bondenza kann nur erfolgen, solange Sie Bondenza einnehmen.
Bondenza działa leczniczo w osteoporozie tak długo, jak długo jest przyjmowana.
GermanDie Wissenschaft des jungen Einstein wird fortfahren, solange es unsere Zivilisation gibt.
Nauka rozpoczęta przez młodego Einsteina będzie trwać tak długo jak nasza cywilizacja.
GermanWir freuen uns immer über Ihr Feedback, solange es konstruktiv ist.
Jesteśmy ludźmi z krwi i kości, którzy dbają o to forum i jego użytkowników.
GermanDie Rock 'n Roller hatten schon die Tradition, zu teilen, solange keiner Geld damit machte.
Rokendrolowcy mają tradycję dzielenia się, o ile nikt na tym nie zarabia.
German(Gelächter) Natürlich wird es sie hier nie geben, solange das in diesem Zustand ist.
(Śmiech) Oczywiście tam ich nigdy nie będzie, w takich warunkach.
GermanSolange der Reservefonds noch nicht in voller Höhe gebildet ist, sind an ihn abzuführen:
W okresie kiedy fundusz rezerwowy nie jest jeszcze w całości utworzony, jest on zasilany z:
GermanEinstein sagte: Der Raum ist ruhig und flach, solange keine Materie vorhanden ist.
Załóżmy, że przestrzeń jest podłożem wszystkiego, co istnieje.
GermanEs ist wichtig, dass Sie < Cozaar > solange einnehmen, bis Ihr Arzt Ihnen andere Anweisungen gibt.
Ważne jest aby kontynuować stosowanie leku Cozaar, chyba, że lekarz zaleci inaczej.
GermanSolange der Aktivismus so einfach ist, kommt man ganz einfach damit durch.
Jeśli bycie aktywnym będzie tak proste, łatwo będzie to załatwić.
GermanSolange die Anzeige leuchtet, können Sie keine weitere Dosis auslösen.
Nie można rozpocząć podawania następnej dawki, gdy dioda się świeci.
GermanNehmen Sie dieses Arzneimittel solange ein, bis Ihr Arzt Ihnen etwas anderes sagt.
Podczas dawkowania leku u dzieci należy zachować ostrożność.

Synonimy (niemiecki) dla "solange":

solange
solange wie