"sogar" po polsku

DE

"sogar" - polskie tłumaczenie

volume_up
sogar {przysł.}
PL
PL
DE

sogar {przysłówek}

volume_up
sogar
(Sie können sogar arbeiten, wenn keine Internetverbindung verfügbar ist!
(Niektóre czynności można wykonywać nawet bez połączenia internetowego).
Normalerweise fressen die größere Schlangen, sogar Kobras.
Zwykle kobry żywią się większymi, niejadowitymi wężami albo nawet kobrami.
Dies kann zu schwerwiegendem Sehverlust und sogar zur Erblindung führen.
Może to prowadzić do poważnego upośledzenia wzroku, a nawet ślepoty.

Przykłady użycia - "sogar" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanDie Russen hatten ja sogar schon vor der Concorde ein Überschallpassagierflugzeug.
Rosjanie w rzeczywistości odbyli lot z prędkością naddźwiękową przed concordem.
GermanEs gibt noch ein zweites Problem, das uns sogar bekannter vorkommen dürfte z.B.
Drugi problem jest chyba dobrze znany rodzicom, nauczycielom, małżonkom i pisarzom.
GermanEs wurde sogar gebaut, hatte aber nichts mit der Vision zu tun, die Howard hatte.
Miasta te zostały nawet wybudowane, chociaż niewiele miały wspólnego z ideą Howarda.
GermanDas Anpassen von Windows 7 war unglaublich einfach – sogar für meinen Mann.
Dostosowanie systemu Windows 7 było niesamowicie łatwe — nawet dla mojego męża.
GermanUnd ich würde dafür nur $ 99.50 bezahlen – bliebe damit sogar unter einhundert Dollar.
I kosztowałoby mnie to tylko 99.50 dolarów, czyli zmieściłbym się poniżej setki.
GermanEr sagte: "Ungefähr zwei Dutzend dieser 1600 Jungs haben sogar beide Arme verloren.
On powiedział, "Około trzydziestu z pośród tych 1 600 chłopaków wracało bez obu rąk.
GermanWir sind klug, wir sind sogar ungeheuer faszinierend, aber wir lieben eine gute Krise.
Jesteśmy inteligentni, jesteśmy całkiem niesamowici, ale kochamy porządny kryzys.
GermanIn Wirklichkeit denke ich dass Sicherheit schwer fassbar ist, sogar unmöglich.
Właściwie to myślę, że bezpieczeństwo jest nieuchwytne, wręcz nieosiągalne.
GermanI kannte sogar die Differentialdiagnose um renale tubuläre Azidose zu klassifizieren.
Znałem nawet diagnozy różnicowe w klasyfikowaniu nerkowej kwasicy kanalikowej.
GermanSo sind Bitterkeit, oder sogar Unmut über die Reichen und Machthabern weit verbreitet.
Zgorzkniałość i niechęć wobec bogatych i wpływowych jest coraz powszechniejsza.
GermanUnd manchmal sehen Sie sogar Satellitenfernsehen, CNN aus den Vereingten Staaten.
Czasem nawet oglądacie telewizję satelitarną, CNN ze Stanów Zjednoczonych.
GermanEs gibt nicht genügend, wenn nicht sogar keine Ernährungsexperten in dem Geschäft.
Nie ma wystarczająco dużo lub wręcz wcale nie ma osób, które znają się na tym biznesie.
GermanUnd sogar jene, die glaubten, es ginge ihnen besser, entsprachen genau den Kontrollen.
Nawet ci, którzy myśleli że jest z nimi coraz lepiej, zostali dokładnie dopasowani.
GermanNun, alle Babys, sogar die in Berkley, mögen die Kräcker, aber nicht den rohen Brokkoli.
Wszystkie dzieci, nawet w Berkley, lubią krakersy, a nie lubię surowych brokułów.
GermanMan kann sogar die Populationsgröße anhand der genetischen Vielfalt schätzen.
Można oszacować rozmiar populacji na podstawie zróżnicowania genetycznego.
GermanWir wissen nicht, ob da etwa "Hollywood" steht, oder sogar "Bollywood"!
Obecnie nie wiemy jeszcze, czy napis na niej to coś jak Hollywood czy Bollywood.
GermanUnd im Herbst werde ich sogar das Ehegelübde mit meinem Verlobten ablegen.
Pozyskaliśmy 3 mln. dolarów. ~~~ Jesienią, właśnie tam odbędzie się mój ślub.
GermanUnd vermulich sind es sogar ein paar neue dazugekommen, seitdem ich zuletzt da war.
I z pewnością jest ich o kilka więcej od ostatniego czasu kiedy tu byłem.
GermanSie können die Fotos sogar als großartige Diashowpräsentation anzeigen.
Jeśli chcą, mogą nawet obejrzeć wszystkie zdjęcia w efektownym pokazie slajdów.
GermanSogar in den indischen Slums gehen 50% der Stadtkinder in private Schulen.
Nawet w slumsach indyjskich ponad 50 miejskich dzieci uczęszcza do prywatnych szkół.

Synonimy (niemiecki) dla "sogar":

sogar
sogar wenn