"Software" po polsku

DE

"Software" - polskie tłumaczenie

PL

"software" - niemieckie tłumaczenie

DE

Software {żeński}

volume_up
1. IT
Standardmäßig lädt die Software automatisch Definitionsupdates herunter.
Oprogramowanie domyślnie pobierze automatycznie aktualizacje definicji.
(Gelächter) Atlassian ist ein australisches Software-Unternehmen.
(śmiech) Atlassian jest Australijska firmą produkującą oprogramowanie.
Möglicherweise enthält die Software auch Synchronisierungsfunktionen.
To oprogramowanie może również być wyposażone w możliwości synchronizacji.
Software (też: Anwendung, App, Routine)
Wenn Sie die Software kennen und ihr vertrauen, können Sie ihre Ausführung zulassen.
Jeśli rozpoznajesz program i ufasz mu, zezwól na jego uruchomienie.
Diese Software erlaubt uns, uns anzunähern und einen Blick auf die Teile davon zu werfen.
Program ten pozwala nam podejść bliżej i przyjrzeć się poszczególnym częściom.
Wir entwickelten eine Software, die Folgendes zeigt: jede Blase hier ist ein Land.
Opracowaliśmy program, który pokazuje je w ten sposób: każdy bąbelek tutaj reprezentuje kraj.
Verwenden von Software-Explorer in Windows Defender
Korzystanie z funkcji Software Explorer (Eksplorator oprogramowania) w programie Windows Defender
Geben Sie ren SoftwareDistribution SDTemp ein, und drücken Sie anschließend die EINGABETASTE.
Wpisz polecenie ren SoftwareDistribution SDTemp, a następnie naciśnij klawisz Enter.
Die Treiber werden normalerweise von der im Lieferumfang der Hardware enthaltenen Software automatisch installiert.
Software included with your hardware will usually install drivers automatically.
Software (też: Applikation, App)
Sie verwenden gern die neueste Software und haben Spaß dabei, mit neuen Technologien zu experimentieren.
Jestem deweloperem zainteresowanym tworzeniem aplikacji dla systemu Windows 8.
Wir konstruierten eine Programmierschnittstelle was bedeutet, dass Programmierer Software schreiben können, die mit Twitter interagiert.
Przygotowaliśmy interfejs programowania aplikacji, co oznacza, że programiści mogą pisać programy współpracujące z Twitterem.
Überzeugen Sie sich davon, dass Sie die Hardware und Software, die Sie verwenden möchten, kompatibel ist.
Większość obecnych urządzeń i aplikacji bez problemu współpracuje z 64-bitowymi wersjami systemu Windows Vista.
PL

software {męski}

volume_up
1. IT
Korzystanie z funkcji Software Explorer (Eksplorator oprogramowania) w programie Windows Defender
Verwenden von Software-Explorer in Windows Defender
Wpisz polecenie ren SoftwareDistribution SDTemp, a następnie naciśnij klawisz Enter.
Geben Sie ren SoftwareDistribution SDTemp ein, und drücken Sie anschließend die EINGABETASTE.
Software included with your hardware will usually install drivers automatically.
Die Treiber werden normalerweise von der im Lieferumfang der Hardware enthaltenen Software automatisch installiert.

Przykłady użycia - "Software" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanPrüfen Sie die Warnungsdetails, um festzustellen, warum die Software erkannt wurde.
Należy przejrzeć szczegóły alertu, aby sprawdzić przyczynę wykrycia oprogramowania.
GermanAlso Bücher, Musik, Video, Software - hier sind es nur etwa 50.000 Titel.
Książki, muzyka, nagrania wideo, oprogramowanie - jest tego tylko 50 000 tytułów.
GermanUnd wir begannen damit, Software zu entwickeln, die die Daten so verknüpfen konnte.
Zaczęliśmy pisać oprogramowanie, które mogłoby połączyć dane w ten sposób.
GermanWenn Sie dazu aufgefordert werden, entfernen Sie die erkannte Software umgehend.
Jeśli otrzymasz powiadomienie, natychmiast usuń wykryte oprogramowanie.
GermanMithilfe von Software-Explorer können Sie die folgenden Elemente überwachen:
Eksplorator oprogramowania wspomaga monitorowanie następujących elementów:
GermanKlicken Sie auf die Schaltfläche Extras und dann auf Software-Explorer.
Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij ikonę Eksplorator oprogramowania.
GermanIm Allgemeinen steht die Kommentarmoderation als Einstellung in Ihrer Blog-Software, z.
Oto kilka sposobów na ograniczenie lub zredukowanie tego zjawiska w witrynie.
GermanIntegration in eine beliebige Software-Anwendung einschließlich Toolbars.
zintegrowane z jakimkolwiek programem komputerowym, wliczając w to paski narzędzi;.
GermanUnd ob man manuell umschaltet, oder über eine Software, das wird man sehen müssen.
Jeszcze nie wiemy, czy będzie się to przełączać ręcznie, czy programowo.
GermanDiese Software erlaubt uns, uns anzunähern und einen Blick auf die Teile davon zu werfen.
Program ten pozwala nam podejść bliżej i przyjrzeć się poszczególnym częściom.
GermanLässt zu, dass die Software auf dem Computer installiert oder ausgeführt wird.
Ignoruj. Zezwala na zainstalowanie lub uruchomienie oprogramowania na komputerze.
GermanBei Software geschah dies auf einer sichtbaren Weise da dies messbar ist.
Oprogramowanie zrobiło to w sposób bardzo widoczny, ponieważ jest mierzalne.
GermanBleiben Sie auf dem neuesten Stand in Bezug auf Software-Updates und -Patches.
Na bieżąco sprawdzaj najnowsze aktualizacje i poprawki oprogramowania.
GermanWählen Sie in der Liste Kategorie den Typ der Software aus, die Sie überwachen möchten.
Na liście Kategorie wybierz typ oprogramowania, które ma być monitorowane.
GermanÜberprüfen Sie, ob die Software des Herstellers Synchronisierungsfunktionen enthält.
Sprawdź, czy oprogramowanie od producenta ma możliwości synchronizacji.
GermanSie sind dann verpflichtet, die Software unverzüglich zu deinstallieren.
Użytkownik ma wówczas obowiązek odinstalowania oprogramowania lub możemy je wyłączyć.
GermanSoftware-Installationen in einzelnen Systemen ist zeitaufwändig und unproduktiv.
Instalowanie oprogramowania w każdym pojedynczym systemie jest czasochłonne i bezproduktywne.
GermanBeim Neustart wird die gesamte auf dem PC ausgeführte Software beendet.
Ponowne uruchomienie komputera powoduje zamknięcie wszystkich działających programów.
GermanSie entwickeln eine Software-Trainingsumgebung in ihren Universitäten.
Rozwijają kadrę trenerską do obsługi oprogramowania na swoim uniwersytecie.
GermanSchalten Sie Ihre Website offline und entfernen Sie die schädliche Software.
Wyłącz witrynę na serwerze i wyczyść ją ze złośliwego oprogramowania.

Synonimy (niemiecki) dla "Software":

Software