"sofort" po polsku

DE

"sofort" - polskie tłumaczenie

volume_up
sofort {przysł.}
volume_up
Sofort. [przykład]
DE

sofort {przysłówek}

volume_up
Aus mikrobiologischer Sicht sollte das verdünnte Produkt sofort verwendet werden.
Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieńczony produkt należy zużyć natychmiast.
Sollten diese Symptome auftreten, muss die Anwendung sofort abgebrochen werden.
W razie wystąpienia tych objawów należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu.
Aus mikrobiologischer Sicht ist die gebrauchsfertige Zubereitung sofort zu verwenden.
Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt powinien zostać natychmiast użyty.
sofort (też: gleich, bald)
Aus mikrobiologischer Sicht ist das Produkt sofort zu verwenden.
Z mikrobiologicznego punktu widzenia lek powinien być zużyty zaraz po rozcieńczeniu.
Aber dann war ich sofort gefangen von der Intensität der Energie um mich herum.
Ale zaraz potem zachwyciłam się otaczającą mnie energią.
Es schneit dort so stark, dass die Anlage fast sofort unter Schnee begraben war.
Śnieg pada tak mocno, że instalacja zaraz była zasypana.
Aus mikrobiologischer Sicht sollte das Produkt sofort verwendet werden.
Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt należy wykorzystać od razu.
Und auf Ebene 11 wollen wir es kühlen –  denn wir essen das Brot nie sofort.
A etap 11 nazywamy chłodzeniem – ponieważ nigdy nie zjadamy chleba od razu.
Was mich sofort beeindruckt hat, war, wie sehr sich die beiden liebten.
Od razu rzuciło mi się w oczy, jak bardzo dziewczynka i jej babka się kochają.

Przykłady użycia - "sofort" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanInformieren Sie sofort Ihren Arzt, wenn Sie irgendwelche Symptome einer Infektion
Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli pacjent zauważy objawy infekcji.
GermanSollten diese Symptome auftreten, muss die Anwendung sofort abgebrochen werden.
W razie wystąpienia tych objawów należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu.
GermanSchrauben Sie sofort nach der Injektion die Nadel mit Hilfe der Schutzkappe ab.
Natychmiast po wykonaniu iniekcji stosując zewnętrzną nasadkę należy odkręcić igłę.
GermanBeim Auftreten dieser Nebenwirkung sollten Sie sofort Ihren Arzt um Rat fragen.
Jeśli to nastąpi, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
GermanAus mikrobiologischer Sicht sollte das verdünnte Produkt sofort verwendet werden.
Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieńczony produkt należy zużyć natychmiast.
GermanSollten diese Symptome auftreten, muss die Anwendung sofort abgebrochen werden.
W razie wystąpienia tych objawów należy natychmiast przerwać stosowanie leku.
GermanAus mikrobiologischer Sicht ist die gebrauchsfertige Zubereitung sofort zu verwenden.
Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt powinien zostać natychmiast użyty.
GermanUnter mikrobiologischen Gesichtspunkten sollte das Produkt sofort verwendet werden.
Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieczony produkt należy zużyć natychmiast.
German→ Beenden Sie die Einnahme von Remeron und wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt.
Należy kontynuować leczenie zażywając następną dawkę o zwykłej porze następnego dnia.
GermanBei allergischen Reaktionen sollte die Behandlung sofort abgebrochen werden.
W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast przerwać leczenie.
GermanBei Kontakt mit den Augen sollten diese sofort mit klarem Wasser ausgespült werden.
Jeżeli dojdzie do kontaktu z oczami, należy je natychmiast przepłukać czystą wodą.
GermanAus mikrobiologischer Sicht sollte das Arzneimittel sofort verbraucht werden.
Z mikrobiologicznego punktu widzenia roztwór musi być zastosowany natychmiast.
GermanBeim Auftreten dieser Nebenwirkung sollte sofort der Arzt verständigt werden.
Gdyby to nastąpiło, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza prowadzącego.
GermanAus mikrobiologischer Sicht sollte die Zubereitung sofort verwendet werden.
Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt powinien zostać zużyty natychmiast.
GermanIm Falle einer schweren Blutung ist die Behandlung mit Bivalirudin sofort abzubrechen.
W razie wystąpienia krwotoku podawanie biwalirudyny należy natychmiast przerwać.
GermanNVersehentliche Spritzer auf die Haut sofort mit Wasser und Seife abwaschen.
Po przypadkowym rozlaniu na skórę, należy natychmiast zmyć preparat wodą i mydłem.
GermanAus mikrobiologischer Sicht sollte das Produkt nach Auflösung (Rekonstitution) sofort
Z mikrobiologicznego punktu widzenia, po odtworzeniu roztworu produkt należy zużyć
GermanUnter mikrobiologischen Gesichtspunkten sollte die Lösung sofort verbraucht werden.
Z punktu widzenia mikrobiologicznego produkt należy zastosować niezwłocznie.
GermanWenn dies der Fall ist, müssen Sie dies sofort ohne Verzögerung Ihrem Arzt mitteilen.
Jeśli wystąpi którekolwiek z powyższych, należy zgłosić się pilnie do lekarza.
GermanVersehentliche Spritzer auf die Haut sofort mit Wasser und Seife abwaschen.
Po przypadkowym rozlaniu na skórę, należy natychmiast zmyć preparat wodą i mydłem.