"sofern" po polsku

DE

"sofern" - polskie tłumaczenie

PL
DE

sofern {spójnik}

volume_up
sofern (też: soviel, soweit)
Sie müssen sie zahlen, sofern dabei keine Diskriminierung gegen eingeführte Autos vorliegt.
Musisz je zapłacić, o ile nie są one środkiem dyskryminującym samochody importowane.
Ändern des Bilds in das JPEG-Format, sofern nicht bereits geschehen
zmiana formatu obrazu na JPEG (o ile oryginalny format jest inny);
Die Besucher müssen mindestens 14 Jahre alt sein (sofern nicht eine Sondergenehmigung erteilt wurde).
Odwiedzający muszą mieć przynajmniej 14 lat (o ile nie posiadają specjalnego pozwolenia).

Przykłady użycia - "sofern" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanSofern möglich, sollte die erste Dosis noch vor deren Beginn verabreicht werden.
W miarę możliwości pierwszą dawkę należy podać przed rozpoczęciem tego sezonu.
GermanBereits bestehende Schilddrüsenerkrankung, sofern sie sich nicht durch herkömmliche
Wcześniej ujawniona choroba tarczycy, chyba że może być opanowana konwencjonalnym
GermanBereits bestehende Schilddrüsenerkrankung, sofern sie sich nicht durch konventionelle
Wcześniej stwierdzone choroby tarczycy nie poddające się leczeniu konwencjonalnymi
GermanDie 90 % oder 95 % Konfidenzintervalle (KI) sind sofern vorhanden in Klammern angegeben.
Jeśli było to możliwe, w nawiasach podano 90 % lub 95 % przedziały ufności.
GermanSofern die Erholung innerhalb von 14 Tagen eintritt, ist keine Dosisanpassung erforderlich.
Jeśli regeneracja nastąpiła w ciągu 14 dni, dostosowanie dawki nie jest konieczne.
GermanSofern notwendig, sollte die Kreatinin-Clearance eng überwacht werden.
Jeżeli zachodzi taka potrzeba, należy ściśle kontrolować klirens kreatyniny.
GermanWichtig ist, dass Sie Pritor jeden Tag einnehmen, sofern Ihr Arzt es nicht anders verordnet.
Ważne jest, aby lek Pritor przyjmować codziennie, dopóki lekarz nie zaleci inaczej.
GermanSie müssen sie zahlen, sofern dabei keine Diskriminierung gegen eingeführte Autos vorliegt.
Musisz je zapłacić, o ile nie są one środkiem dyskryminującym samochody importowane.
GermanDer pH-Wert wird, sofern erforderlich, mit Natriumhydroxid und/oder Salzsäure eingestellt.
Wartość pH może być dostosowana wodorotlenkiem sodu i (lub) kwasem solnym.
GermanEine Reproduktion ist gestattet, sofern die Quelle angegeben wird.
Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. równoważności.
GermanDie Updates werden um 3:00 Uhr morgens installiert, sofern Sie keine andere Zeit festlegen.
Jeśli nie określono innej godziny, aktualizacje są instalowane o godzinie 3:00 w nocy.
GermanDie 90 % Konfidenzintervalle (KI) sind, sofern vorhanden, in Klammern angegeben.
W nawiasach podano dostępne wartości 90 % przedziałów ufności.
GermanFreigabeeinstellungen ändern (sofern Sie über Eigentümer- oder Bearbeitungsrechte verfügen).
zmienianie ustawień udostępniania (jeśli masz prawa właściciela lub prawa do edycji),.
GermanWichtig ist, dass Sie Micardis jeden Tag einnehmen, sofern Ihr Arzt es nicht anders verordnet.
Ważne jest, aby lek Micardis przyjmować codziennie, dopóki lekarz nie zaleci inaczej.
GermanVermeiden Sie diese Einstellung, sofern auf Ihrem Computer keine andere Firewall läuft.
Należy unikać używania tego ustawienia, jeśli inna zapora nie jest uruchomiona na komputerze.
GermanPatienten können sich das Arzneimittel selbst spritzen, sofern sie entsprechend geschult worden sind.
Po odpowiednim przeszkoleniu pacjenci mogą samodzielnie wykonywać wstrzyknięcia.
GermanDie Tastenkombinationen (sofern verfügbar) werden neben den Menüelementen angezeigt.
Skróty (jeśli są dostępne) są wyświetlane obok elementów menu.
GermanEin Resistenztest - sofern verfügbar - könnte angebracht sein.
Wskazane może być przeprowadzenie badania oporności, jeżeli jest to możliwe.
GermanWichtig ist, dass Sie Kinzalmono jeden Tag einnehmen, sofern Ihr Arzt es nicht anders verordnet.
Ważne jest, aby lek Kinzalmono przyjmować codziennie, dopóki lekarz nie zaleci inaczej.
GermanPatienten können sich das Arzneimittel selbst spritzen, sofern sie entsprechend geschult worden sind.
odpowiednim przeszkoleniu pacjenci mogą samodzielnie wykonywać wstrzyknięcia.

Synonimy (niemiecki) dla "sofern":

sofern