"sodass" po polsku

DE

"sodass" - polskie tłumaczenie

DE

sodass {spójnik}

volume_up
Ich habe Änderungen an meiner Website vorgenommen, sodass sie nicht mehr gegen die Richtlinien für Webmaster verstößt.
Moja witryna została zmieniona, dzięki czemu stała się zgodna ze wskazówkami dla webmasterów.
Problembeschreibungen und Lösungen werden gespeichert, sodass Sie sie jederzeit anzeigen können.
Opisy problemów i rozwiązania są zapisywane, dzięki czemu w każdej chwili można je obejrzeć.
Die Einstellungen werden gespeichert, sodass sie bei der nächsten Verbindungsherstellung nicht geändert werden müssen.
Ustawienie zostanie zapisane, dzięki czemu nie trzeba będzie nic zmieniać podczas następnego połączenia.
sodass
Der Gallefluss hat keinen Einfluss auf die Resorption von Tacrolimus, sodass die Behandlung mit oralem Advagraf begonnen werden kann.
Wydzielanie żółci nie wpływa na wchłanianie takrolimusu i dlatego można rozpocząć doustne leczenie produktem Advagraf.
sodass
Damit wird das IR-Licht herausgefiltert, sodass es die Farben der Bilder so wiedergibt, wie das menschliche Auge sie sieht.
Światło podczerwone jest odfiltrowane tak, że nie zniekształca kolorów obrazu widocznych ludzkim okiem.
Wenn Sie zurückkommen, werfen Sie ihre Stimme in die Wahlurne, wo diese mit allen anderen vermischt wird, sodass niemand weiß, für wen Sie gestimmt haben.
Kiedy już z niej wyjdziesz, wrzucasz swój głos do urny gdzie miesza się z innymi głosami tak że nikt nie wie jak głosowałeś.
Ich joggte hinterher – (Gelächter) – auf den Zehenspitzen, die Flagge mit ausgestreckten Arm haltend, sodass mein Kopf unter dem verdammten Ding verschwand.
Ja za nią biegiem- (Śmiech) na palcach, trzymając flagę na moim wyciągniętym ramieniu, tak, że moja głowa właściwie była pod tą cholerną flagą.

Przykłady użycia - "sodass" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanFreigabe aktivieren, sodass jeder Benutzer mit Netzwerkzugriff Dateien öffnen kann
Włącz udostępnianie, aby dowolna osoba z dostępem do sieci mogła otwierać pliki
GermanUnd es ist immer auf der Nebenstraße, sodass die Hauptstraße Vorrang hat.
I to zawsze na podrzędnej drodze, pozwalając drodze głównej mieć pierwszeństwo.
Germansodass Windows neue Updates installieren kann, sobald sie verfügbar sind.
aby system Windows mógł instalować nowe aktualizacje w miarę ich udostępniania.
GermanAlso fügen sie die Audio-Datei am Ende der E-Mail bei, sodass man nochmals nachprüfen kann.
Tego typu usługi świadczy Spinvox, Phonetag - którego sam używam, oraz Callwave.
German(Lachen) Und andere Dinge, die es verschlimmern können, sodass Sie Hirnzellen verlieren.
(Śmiechy) I inne szkodliwe rzeczy, które powodują, że mózg traci komórki.
GermanDadurch werden die Atemwege erweitert, sodass die Luft diese leichter durchströmen kann.
Powoduje to rozszerzenie dróg oddechowych i umożliwia swobodniejszy przepływ powietrza.
GermanEs wird vor der Anwendung mit einem Lösungsmittel gemischt, sodass eine Lösung entsteht.
Przed podaniem leku proszek należy wymieszać z rozpuszczalnikiem, tak, aby powstał płyn.
GermanSie tauchen nicht mehrmals auf, sodass er tatsächlich wie ein Reisebericht ist.
Potem już ich nie widzimy, więc naprawdę jest to zapis podróży.
GermanIn manchen Modems befindet sich ein Sicherungsakku, sodass die LED-Anzeigen nicht erlöschen.
Niektóre modemy są wyposażone w baterię zapasową, która zapobiega wyłączeniu kontrolek.
GermanDiese Funktionen tragen zum Schutz des Computers bei, sodass Sie sorgloser im Web surfen können.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę sieci Web programu Internet Explorer.
GermanIn dieser verliere ich, sodass ich den Kampf gewinnen kann, den ich nun kämpfe.
Kiedy tracę wagę, żebym mógł wygrać walkę, którą teraz toczę.
GermanMycamine schädigt seine Zellwand, sodass er nicht mehr weiterleben und wachsen kann.
Mycamine działa uszkadzająco na ścianę komórkową, co uniemożliwia dalszy rozwój i wzrost grzybów.
GermanDie 10 mg-Tabletten haben eine besondere Bruchkerbe, sodass sie problemlos halbiert werden können.
Tabletki 10 mg posiadają specjalny rowek umożliwiający łatwe przełamanie ich na pół.
GermanEin Server kann fehlerhaft konfiguriert sein, sodass er Content von "a.
Serwer może być tak skonfigurowany, aby w odpowiedzi na żądanie dotyczące URL-a w witrynie a.
GermanDie Entwicklung dieses Protokolls ist noch nicht abgeschlossen, sodass sich einige Anforderungen ggf.
Ten protokół jest jeszcze finalizowany i niektóre wymagania mogą ulec zmianie
GermanFlugpiloten üben im Flugsimulator, sodass sie keine wirklichen Fehler in Flugzeugen machen.
Piloci trenują w symulatorze lotu by nie robić pomyłek w samolocie.
GermanDas Feld "Von" kann leicht manipuliert werden, sodass es einen falschen Absendernamen anzeigt.
Zawartością pola „Od:” można łatwo manipulować w celu wyświetlenia fałszywej nazwy nadawcy.
Germanrz Halten Sie das Insulin- Inhalationsgerät senkrecht, sodass der blaue Knopf Ihnen zugewandt ge ist.
Powoli i głęboko wdychać obłok insuliny przez usta w trakcie jednego wdechu.
GermanAlso fügen sie die Audio-Datei am Ende der E-Mail bei, sodass man nochmals nachprüfen kann.
Domyślam się, że transkrypcję wiadomości głosowych robią pracownicy w Indiach. ~~~ Już wyjaśniam.
GermanProblembeschreibungen und Lösungen werden gespeichert, sodass Sie sie jederzeit anzeigen können.
Opisy problemów i rozwiązania są zapisywane, dzięki czemu w każdej chwili można je obejrzeć.