"sobald" po polsku

DE

"sobald" - polskie tłumaczenie

volume_up
sobald {spójn.}

DE sobald
volume_up
{spójnik}

sobald
volume_up
jak tylko {spójn.}
Aber sobald die Kämpfe sich verschärften, wurde die physikalische Rehabilitation ausgesetzt.
Jednak, jak tylko nasiliły się walki, praktyka fizjoterapeutyczna została wstrzymana.
Also hetzten wir nach Blasket, sobald wir hörten, dass dort Haie waren,
Szybko udaliśmy się do Blasket, jak tylko usłyszeliśmy, że są tam rekiny i udało nam się kilka znaleźć.
Sobald sie unter den Tang schwimmen, kommen die kleinen Putzerfische heraus.
Jak tylko wpłyną pod kępy wodorostów, pojawia się złuszczająca ryba-oczyszczacz.
sobald
volume_up
skoro {spójn.} [starom.]
sobald (też: sowie)

Synonimy (niemiecki) dla "sobald":

sobald

Przykłady użycia - "sobald" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

GermanUnd sobald Leute von diesem Bestrafungsding hörten schoss Kooperation nach oben.
Możecie przeznaczyć część swoich pieniędzy, by ukarać tych, którzy nie współpracują.
GermanIhr Arzt wird Ihre Behandlung sobald es angebracht ist in ZYPREXA Tabletten ändern.
Lekarz zmieni stosowaną postać leku na tabletki tak szybko, jak to będzie możliwe.
GermanIhre Kontakte werden automatisch ausgefüllt, sobald Sie mit der Eingabe beginnen.
Gdy zaczniesz wpisywać nazwy kontaktów, będą one automatycznie uzupełniane.
GermanSobald der Vertrag von allen EU-Mitgliedstaaten ratifiziert ist, tritt er in Kraft.
Wejdzie w życie po jego ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie UE.
Germansodass Windows neue Updates installieren kann, sobald sie verfügbar sind.
aby system Windows mógł instalować nowe aktualizacje w miarę ich udostępniania.
GermanWenn dies über längere Zeit anhält, sagen Sie es bitte sobald wie möglich Ihrem Arzt.
Jeżeli te objawy utrzymują się, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.
GermanSobald der Patient wieder bei Bewußtsein ist, sollte er Nahrung zu sich nehmen.
Natychmiast po odzyskaniu świadomości, pacjent powinien otrzymać posiłek.
GermanAutomatisches Platzieren des Cursors im Suchfeld, sobald mit der Eingabe begonnen wird.
Automatycznie umieszczać kursor w polu wyszukiwania po rozpoczęciu wpisywania.
GermanWir glauben, das Problem gelöst zu haben sobald wir die technologische Löung haben.
Zaczynamy myśleć, że problem został rozwiązany kiedy rozwiążemy jego techniczą stronę.
GermanAber sobald wir nachhaltige Investitionen erwähnten, war niemand interessiert.
Społecznie odpowiedzialne inwestycje - nikt nie jest nimi zainteresowany.
GermanSobald die Tür geschlossen wurde... aßen zwei von drei Kindern das Marshmallow.
Gdy tylko zamknęły się drzwi... ~~~ Dwie trzecie dzieci zjadło słodycze.
GermanSobald Sie in der Lage sind, Agenerase Kapseln zu schlucken, sollten Sie diese einnehmen.
Roztworu doustnego Agenerase nie należy stosować u pacjentów z chorobami wątroby.
GermanWenn eine Dosis ausgelassen wurde, ist die Verabreichung sobald wie möglich nachzuholen.
W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją podać tak szybko jak to jest możliwe.
GermanSobald sie aber daran vorbeigingen, begann es, ruckartig die Wand hochzuklettern.
Ale gdy tylko przeszli obok, zaczynało się zrywami wspinać po ścianie.
GermanIn Internet Explorer 9 werden Probleme gemeldet, sobald sie auftreten.
Program Internet Explorer 9 wyświetla komunikaty o problemach po ich wystąpieniu.
GermanSobald Sie gut eingestellt sind, werden Sie regelmäßige Dosen von Abseamed erhalten.
Po uzyskaniu kontroli stanu chorego, lek Abseamed będzie podawany w ustalonych dawkach.
GermanSobald Sie gut eingestellt sind, werden Sie regelmäßige Dosen von Binocrit erhalten.
Po uzyskaniu kontroli stanu chorego, lek Binocrit będzie podawany w ustalonych dawkach.
GermanDass, sobald es um die Reichen geht, wir einspringen und jede Menge Hilfsgüter verteilen.
Że w przypadku bogaczy w kryzysie udziela się poręczeń i rozdaje dużo środków.
GermanSie sollten, sobald sie Agenerase Kapseln schlucken können, die Kapseln einnehmen.
Kiedy nie przyjmować leku Agenerase Nie wolno pacjentowi przyjmować leku Agenerase, jeśli:
GermanDie in der Spritze zubereitete Lösung soll sobald wie möglich verwendet werden.
Po przygotowaniu leku w strzykawce, lek należy podać jak najszybciej.