DE

so ein {zaimek}

volume_up
Er lernte so ein statistisches Modell, welche der Symbole zusammen auftauchten, welche einander oft folgten.
Mając taki komputerowy model, możemy sprawdzić nasz model, zadając mu zagadki.
Jak mógłby wyglądać taki kompletny system?
Und zweitens, warum das so ein Problem ist.
Po drugie, dlaczego jest to taki problem.

Przykłady użycia - "so ein" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanHier ist so ein frustrierter Wissenschaftler, Moshe Pritsker, der Gründer von Jove.
Tutaj mamy jednego takiego sfrustrowanego naukowca Moshe Pritsker - twórca Jove.
GermanDer Wirkstoff in Ferriprox, Deferipron, ist ein so genannter Eisenchelator.
Substancja czynna w preparacie Ferriprox, deferipron, jest „ chelatorem żelaza ”.
GermanUnd so konnte ich ein Modell produzieren, das flog und das in der Luft blieb.
Robiąc w ten sposób mogłem stworzyć model, który latał i utrzymywał się w powietrzu.
Germannicht Vorsatz, sondern Anmut, so etwas wie ein spontanes Sein in der Welt, mit Anmut.
nie obmyślania a wdzięku, takiego spontanicznego bycia w świecie z wdziękiem.
GermanEine Durchschnittsmigräne entsteht durch so etwas wie ein elektrischer Impuls.
Tak naprawdę migreny powstają z czegoś podobnego do impulsu elektrycznego.
GermanEr sagte:"Ich würde die Sache so ansehen, wie ein kleines Kind eine Pfütze ansieht.
" Odrzekł: „Podszedłbym do tej podróży, jak małe dziecko do kałuży błota.
GermanUnd so beschloß ich ein Buch, meine Memoiren, über diese Dekade meines Lebens zu schreiben.
Tak więc postanowiłam napisać książkę, pamiętnik, o tej dekadzie z mojego życia.
GermanSo, ein ganzes Jahr lang kann dieses wunderschöne System Freude machen.
Tak więc, w ciągu roku ten przepiękny system dostarczy wam wiele przyjemności.
GermanNehmen Sie Vimpat so lange ein, bis Ihr Arzt Ihnen sagt, dass Sie es absetzen sollen.
Należy kontynuować przyjmowanie leku Vimpat, dopóki lekarz nie zaleci jego zaprzestania.
GermanSo gab es ein Gerangel, die Leute nahmen ihre Habe und machten sich bereit wegzugehen.
Najwyższy wódz rzekł do nich: "Niestety, nie możemy was wziąć ze sobą, spowolnicie nas.
German~~~ Das ist so gut Wir wollten ein Marshmallow-Buch für Kinder.
Powiedzieli "To jest tak dobre, że chcemy o tym książeczkę dla dzieci.”
GermanMan kann dies gleichzeitig tun, eines festhalten ein anderes so vergrößern.
Mogę to robić równolegle, gdy trzymam drugą rękę tu, i porwać inne, rozciągnąć to jak to.
GermanWarum ist sie ein so wichtiger Teil der Ausbildung ein Pflichtfach?
Dlaczego jest tak ważną częścią edukacji, że została przedmiotem obowiązkowym?
GermanSo fügen Sie ein Klickgeräusch hinzu: Drücken Sie ALT+E, um das Menü Einstellungen anzuzeigen.
Aby dodać dźwięk kliknięcia: Naciskając klawisze Alt+A, wyświetl menu Ustawienia.
GermanEs wird so ähnlich wie ein Stairmaster betrieben – man pumpt hoch und runter.
Działa trochę jak Stairmaster - naciska się to jeden, to drugi tłok.
GermanEs war ein bisschen so wie bei TED: dieses Projekt versammelte viele intelligente Menschen.
Trochę to przypominało TED: zebrano razem masę bardzo inteligentnych ludzi.
GermanUnd ich sagte: Gott, unser Laptop wird so schnell sein wie ein geölter Blitz.
A ja odpowiedziałem, Boże, ten laptop będzie szybki jak błyskawica!
GermanAber so sehr ich ein Künstler bin, bin ich auch als bipolar diagnostiziert.
Jednak oprócz bycia performerem mam również zdiagnozowane zaburzenia afektywne dwubiegunowe.
GermanAlso noch einmal, warum gehen wir diese verrückten Risiken bei etwas ein, dass so kostbar ist?
Więc powtarzam, dlaczego podejmujemy tak szaleńcze ryzyko wobec tak cennych zasobów?
GermanWie haben den so genannten Ionenantrieb entwickelt, ein Antrieb mit sehr, sehr geringem Schub.
Wynaleźliśmy coś, co nazywamy napędem jonowym, jest to silnik o maleńkiej sile ciągu.

Synonimy (niemiecki) dla "so ein":

so ein

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "so ein"

so partykuła
Polish
so spójnik
Polish
ein liczebnik
ein zaimek
Polish
so lala
so ein Scheiß wykrzyknik
so ein Zufall wykrzyknik
so ungefähr przysłówek
so weit przysłówek
so um den Dreh
so bald wie möglich
so viel przysłówek
Polish
so gut wie
Polish
so oft