"so bald wie möglich" po polsku

DE

"so bald wie möglich" - polskie tłumaczenie

DE

so bald wie möglich [przykład]

volume_up
so bald wie möglich

Przykłady użycia - "so bald wie möglich" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanDie Behörden sollten ihre Entscheidung über den Antrag so bald wie möglich treffen.
Władze powinny rozpatrzyć wniosek w najwcześniejszym możliwym terminie.
GermanBerichten Sie Ihrem Arzt so bald wie möglich über jede der nachfolgenden Nebenwirkungen:
Należy jak najszybciej poinformować lekarza o następujących działaniach niepożądanych:
GermanWenden Sie die vergessene Dosis so bald wie möglich am selben Tag an.
Tego samego dnia należy przyjąć możliwie jak najszybciej pominiętą dawkę.
GermanIhr Arzt wird Dynastat nach Auflösen in dem Lösungsmittel so bald wie möglich verwenden.
Zaleca się podawanie leku Dynastat natychmiast po rozpuszczeniu proszku w rozpuszczalniku.
GermanGeben Sie dem Kind die Masse so bald wie möglich, spätestens 30 Minuten nach dem Mischen.
Podaj dziecku mieszaninę tak szybko, jak to możliwe, nie dłużej niż 30 minut po zmieszaniu.
GermanAVONEX muss nach der Rekonstitution so bald wie möglich verabreicht werden.
Produkt AVONEX należy podać jak najszybciej po rekonstytucji.
GermanDie Behörden sollten ihre Entscheidung so bald wie möglich treffen.
Władze powinny podjąć decyzję w najwcześniejszym możliwym terminie.
GermanBenachrichtigen Sie bitte so bald wie möglich Ihren Arzt, wenn Sie eines der folgenden Anzeichen
W razie stwierdzenia któregokolwiek z poniższych objawów należy tak szybko jak to możliwe aż
GermanEs wird empfohlen, mit der Anwendung so bald wie möglich zu beginnen.
Zaleca się jak najszybsze rozpoczęcie podawania leku.
GermanBenachrichtigen Sie bitte so bald wie möglich Ihren Arzt, wenn Sie eines der folgenden Anzeichen bemerken: itte
nie W razie stwierdzenia któregokolwiek z poniższych objawów należy tak szybko jak to możliwe
GermanWenn Sie einmal Ihre übliche wöchentliche Injektion vergessen haben, holen Sie die Injektion so bald wie möglich nach.
W przypadku pominięcia zwykłej dawki tygodniowej, należy ją wstrzyknąć jak najszybciej.
GermanDie Masse sollte so bald wie möglich jedoch nicht später als 30 Minuten nach Vermengung eingenommen werden.
Mieszanina powinna zostać podana tak szybko, jak to możliwe, nie dłużej niż 30 minut po zmieszaniu.
GermanSuchen Sie so bald wie möglich einen Arzt auf.
Pacjentka powinna w tym wypadku niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
Germanweißen Blutkörperchen bestätigt worden ist, muss die Behandlung mit CYSTAGON so bald wie möglich begonnen werden.
zawartości cystyny w leukocytach, jak najszybciej należy rozpocząć leczenie preparatem CYSTAGON.
GermanFalls bei Ihnen Rückenschmerzen oder Empfindungsstörungen auftreten, informieren Sie bitte so bald wie möglich Ihren Arzt.
W razie wystąpienia bólu pleców lub zaburzeń czucia należy o tym jak najszybciej poinformować lekarza.
GermanBei Auftreten dieser Symptome sollte so bald wie möglich eine medizinische Untersuchung durchgeführt werden.
W przypadku zauważenia wymienionych powyżej objawów, zaleca się jak najszybciej przeprowadzić dokładne badania lekarskie.
GermanWenn Sie die Einnahme von Rebetol vergessen haben Wenden Sie die vergessene Dosis so bald wie möglich am selben Tag an.
Pominięcie zastosowania leku Rebetol Tego samego dnia należy przyjąć możliwie jak najszybciej pominiętą dawkę.
GermanWenn sich Ihre Leberprobleme während der Behandlung verschlimmern, sollten Sie sich so bald wie möglich an Ihren Arzt wenden.
W przypadku nasilenia się zaburzeń wątroby należy skontaktować się z lekarzem najszybciej jak to możliwe.
GermanWenn sich Ihre Leberprobleme während der Behandlung verschlimmern, sollten Sie sich so bald wie möglich an Ihren Arzt wenden.
W przypadku nasilenia się zaburzeń czynności wątroby należy skontaktować się z lekarzem najszybciej jak to możliwe.
GermanWenn Sie eine der aufgeführten Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte so bald wie möglich Ihren Arzt.
W przypadku wystąpienia któregoś z następujących działań niepożądanych, należy poradzić się lekarza tak szybko jak jest to możliwe.