"Slowakei" po polsku

DE

"Slowakei" - polskie tłumaczenie

volume_up
Slowakei {nazwa wł.}
DE

Slowakei {nazwa własna}

volume_up
1. Geografia
Die Slowakei beantragt die Aufnahme in die Europäische Union.
Słowacja składa wniosek w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej.
Die Slowakei liegt im Herzen Mitteleuropas und ist durch die Donau mit ihren Nachbarn verbunden.
Słowacja leży w samym sercu Europy Środkowej, a z sąsiadującymi krajami łączy ją Dunaj.
Plynárenská 7/B 824 78 Bratislava Slowakei
Plynárenská 7/ B 824 78 Bratislava Słowacja

Przykłady użycia - "Slowakei" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanSlowakei Pfizer Luxembourg SARL, organizač ná zlož ka Tel: + 421-2-3355 5500
Slovenská republika Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: +421 2 3355 5500
GermanStellungnahme zur finanzpolitischen Verantwortlichkeit (CON/2011/96)Slowakei, 5.12.2011,
Opinia w sprawie odpowiedzialności fiskalnej (CON/2011/96)Słowacja, 5.12.2011,
GermanNavigation Path: Home > Der Euro > Euro-Bargeldumstellungen > Slowakei (2009)
Navigation Path: Home > Euro > Wymiana pieniądza > Słowacja (2009)
GermanErklärung zu den Blöcken 1 und 2 des Kernkraftwerks Bohunice V1 in der Slowakei
Deklaracja w sprawie jednostki 1 i jednostki 2 elektrowni jądrowej Bohunice VI na Słowacji
GermanErklärung zu den Blöcken 1 und 2 des Kernkraftwerks Bohunice V1 in der Slowakei
Deklaracja w sprawie jednostki 1 i jednostki 2 elektrowni jądrowej Bohunice V1 na Słowacji
GermanNavigation Path: Home > Der Euro > Umtausch von nationalem Bargeld > Slowakei
Navigation Path: Home > Euro > Wymiana walut narodowych > Słowacja
German., Ž ilinská 7-9 81105 Bratislava Slowakei
SANOFI- AVENTIS SLOVAKIA s. r. o., Žilinská 7- 9 81105 Bratislava Republika Słowacka
GermanStellungnahme zum Bargeldumlauf (CON/2008/86)Slowakei, 8.12.2008,
Opinia w sprawie obrotu pieniądzem gotówkowym (CON/2008/86)Słowacja, 8.12.2008,
GermanStellungnahme der EZB zur finanzpolitischen Verantwortlichkeit in der Slowakei
Opinia EBC w sprawie odpowiedzialności fiskalnej na Słowacji
GermanDie Slowakei liegt im Herzen Mitteleuropas und ist durch die Donau mit ihren Nachbarn verbunden.
Słowacja leży w samym sercu Europy Środkowej, a z sąsiadującymi krajami łączy ją Dunaj.
GermanStellungnahme zur Unabhängigkeit der Národná banka Slovenska (CON/2009/85)Slowakei, 27.10.2009,
Opinia w sprawie niezależności Národná banka Slovenska (CON/2009/85)Słowacja, 27.10.2009,
GermanStellungnahme der EZB zum Register der Finanzausweise in der Slowakei
Opinia EBC w sprawie rejestru sprawozdań finansowych na Słowacji
GermanDie Slowakei beantragt die Aufnahme in die Europäische Union.
Słowacja składa wniosek w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej.
GermanStellungnahme zu Änderungen des Systems zur Verwaltung der Staatsfinanzen  (CON/2005/55)Slowakei, 12.12.2005,
Opinia w sprawie zmian do systemu skarbu państwa (CON/2005/55)Słowacja, 12.12.2005,
GermanStellungnahme der EZB zu einer Sonderabgabe für in der Slowakei tätige Finanzinstitute
Opinia EBC w sprawie specjalnej opłaty nakładanej na instytucje finansowe prowadzące działalność na Słowacji
GermanStellungnahme zum rechtlichen Rahmen zur Vorbereitung auf die Einführung des Euro (CON/2007/43)Slowakei, 19.12.2007,
Opinia w sprawie ram prawnych przyjęcia euro (CON/2007/43)Słowacja, 19.12.2007,
GermanSK – Slowakei AstraZeneca UK Limited Silk Road Business Park Macclesfield Cheshire SK10 2NA United Kingdom
AstraZeneca UK Limited Silk Road Business Park Macclesfield Cheshire SK10 2NA United Kingdom
GermanStellungnahme der EZB zur Bankenabgabe und zu Beiträgen zum Einlagensicherungssystem in der Slowakei
Opinia EBC w sprawie daniny od banków i wpłat na rzecz systemu gwarantowania depozytów na Słowacji
GermanIn der Slowakei wird ein Referendum zur Frage des Beitritts des Landes zur Europäischen Union durchgeführt.
Referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej na Słowacji.
GermanDas Einkammerparlament der Slowakei zählt 150 Mitglieder, die für vier Jahre gewählt werden.
Władzę ustawodawczą sprawuje liczący 150 członków jednoizbowy parlament, wybierany na czteroletnią kadencję.