DE

Sitz {męski}

volume_up
Zudem definiert jedes Land den steuerlichen Sitz anders.
Poza tym każdy kraj inaczej definiuje miejsce zamieszkania do celów podatkowych.
Er gewann schließlich einen Sitz im Kongress.
Koniec końców wygrał miejsce w Kongresie.
Sie müssen am Sitz der Europäischen Kommission (Brüssel oder Luxemburg) angesiedelt sein.
Muszą się znajdować w miejscu siedziby Komisji Europejskiej (Bruksela lub Luksemburg).
Die ECHA wurde 2007 gegründet und hat ihren Sitz in Helsinki, Finnland.
., a siedziba Agencji znajduje się w Helsinkach (Finlandia).
Das Gericht mit Sitz in Luxemburg besteht aus je einem Richter pro Mitgliedstaat.
W skład trybunału, którego siedziba znajduje się w Luksemburgu, wchodzi po jednym sędzi z każdego kraju UE.
Sitz des Schuldners/Garanten: Der Schuldner/Garant muss in einem Mitgliedstaat des Euro-Währungsgebiets ansässig sein.
Siedziba dłużnika/gwaranta: dłużnik/gwarant musi mieć siedzibę w jednym z krajów członkowskich strefy euro.
Die Sitzverstellung, zum Beispiel, die als Aufbau für den Sitz diente, war zugleich ein Strukturelement der funktionalen Stabilität.
Na przykład poduszka na siedzenie służy jako podwyższenie siedziska jak i strukturalna część funkcjonalnej sztywności.
Den größten Beitrag zu diesem Erleben hat das Fernsehen, den nächsten das Sitzen auf der Toilette.
Najczęstszym czynnikiem wywołującym ją jest oglądanie telewizji, kolejny to siedzenie w łazience.
Ein Sitz funktioniert in einer zweidimensionalen Welt, wo die Schwerkraft einen in den Sitz drückt, ok?
Fotel działa w świecie dwuwymiarowym, gdzie grawitacja wciska nas w ten fotel.

Przykłady użycia - "Sitz" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanDadurch wird der richtige Sitz des Flaschenadapters in der Flasche gewährleistet.
W tej sposób łącznik zostanie umieszczony na butelce we właściwej pozycji.
GermanDie ECHA wurde 2007 gegründet und hat ihren Sitz in Helsinki, Finnland.
ECHA powstała w 2007 r., a siedziba Agencji znajduje się w Helsinkach (Finlandia).
GermanSie werden wahrscheinlich dort Ihren steuerlichen Sitz behalten, wenn
Do celów podatkowych zostaniesz uznany za osobę zamieszkałą w tym kraju, jeżeli:
GermanDadurch wird der richtige Sitz des Flaschenadapters in der Flasche gewährleistet.
Poniżej 20 % znakowanej izotopowo dawki doustnej wydala się z kałem.
GermanSie müssen am Sitz der Europäischen Kommission (Brüssel oder Luxemburg) angesiedelt sein.
Muszą się znajdować w miejscu siedziby Komisji Europejskiej (Bruksela lub Luksemburg).
GermanDann entwöhnen wir ihn vom Futter als Köder, und jetzt weiß der Hund, dass "Sitz.
A u nas jest tak: "Piesku, siad!" - i łapie po 6-10 podejściach.
GermanDer Europäische Rechnungshof wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Luxemburg.
Trybunał został utworzony w 1975 roku i ma siedzibę w Luksemburgu.
GermanZudem definiert jedes Land den steuerlichen Sitz anders.
Poza tym każdy kraj inaczej definiuje miejsce zamieszkania do celów podatkowych.
GermanEin Sitz funktioniert in einer zweidimensionalen Welt, wo die Schwerkraft einen in den Sitz drückt, ok?
Fotel działa w świecie dwuwymiarowym, gdzie grawitacja wciska nas w ten fotel.
GermanAufgrund seiner persönlichen Bindung an Polen lag sein steuerlicher Sitz immer in Polen.
Z powodu więzi łączących go z Polską wciąż pozostawał do celów podatkowych osobą tam zamieszkałą.
GermanDer Sitz der Organe der Union wird im Einvernehmen zwischen den Regierungen der Mitgliedstaaten bestimmt.
Siedzibę instytucji Unii określa wspólne porozumienie rządów Państw Członkowskich.
GermanDas Gericht mit Sitz in Luxemburg besteht aus je einem Richter pro Mitgliedstaat.
W skład trybunału, którego siedziba znajduje się w Luksemburgu, wchodzi po jednym sędzi z każdego kraju UE.
GermanFerner fasst er einen Beschluss über den Sitz mehrerer Gemeinschaftseinrichtungen und -agenturen.
Podjęta zostaje również decyzja w sprawie lokalizacji niektórych biur i agencji wspólnotowych.
GermanSie hat ihren Sitz in Luxemburg und beschäftigt ca. 40 Mitarbeiter.
Agencja ma siedzibę w Luksemburgu i zatrudnia około 40 osób.
GermanDas Jacket ist ein einziges Kraftpaket mit perfektem Sitz.
Jacket ten łączy w sobie wyjątkowe atuty i perfekcyjne dopasowanie.
GermanMit der Benachrichtigung des Letzteren wird der Sitz frei.
Z chwilą tego zawiadomienia w składzie sędziowskim powstaje wakat.
GermanUnd die Leute sagen: "Hm, ich weiß nicht, er soll 'Sitz machen', glaube ich."
GermanIn Amerika ist der primäre Sitz von Entscheidungen das Individuum.
W Ameryce głównym źródłem wyboru jest jednostka.
GermanNEIN - Es gilt nicht zwangsläufig das Recht des Landes, in dem die Gerichte, die den Fall behandeln, ihren Sitz haben.
NIE - nie będzie to koniecznie prawo kraju, w którym znajduje się sąd rozpatrujący sprawę.
GermanUnd da war er, der Sitz menschlichen Bewusstseins, das Machtzentrum des menschlichen Körpers, in meinen Händen.
Zdałam sobie sprawę, że kolebka ludzkiej świadomości, coś, co napędza nasze ciała, leży w moich rękach.