"simulieren" po polsku

DE

"simulieren" - polskie tłumaczenie

Przykłady użycia - "simulieren" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanDie KI ist noch nicht gut genug, um einen ganzen menschlichen Körper zu simulieren.
SI nie jest dostatecznie dobra, by symulować całe ciało ludzkie.
GermanIn unserem Labor simulieren wir Tumor-Angiogenese, hier dargestellt als ein schwarzer Balken.
Mamy tu niektóre z popularnych leków kojarzonych z obniżaniem ryzyka nowotworu u ludzi.
GermanIch glaube, wir haben es erst geschafft, wenn wir Balletttanz oder sowas simulieren können.
Myślę, że sukces będzie wtedy, gdy będzie możliwe coś w rodzaju baletu.
GermanUnd das ist es, was wir versuchen zu simulieren – nicht unbedingt Chris, aber Menschen an sich.
Właśnie to próbujemy symulować — nie Chrisa konkretnie, ale ludzi ogólnie.
GermanIn unserem Labor simulieren wir Tumor-Angiogenese, hier dargestellt als ein schwarzer Balken.
Teraz, w laboratorium, symulujemy angiogenezę raka przedstawioną tutaj jako czarny słupek.
GermanWir ließen den Ballon voll, um damit eine Blockierung zu simulieren, was ja ein Herzanfall ist.
Napełnialiśmy balon, żeby zablokować tętnicę i wywołać blokadę - na tym polega atak serca.
GermanAndere Bewegungen simulieren die Art und Weise, wie Sie mit einem physischen Objekt umgehen.
Inne gesty naśladują sposób interakcji z obiektami fizycznymi.
Germanund die sozialen Zielkonflikte simulieren zu können-- was passiert, wenn Unruhen ausbrechen?
Symulujemy wpływy i rozkład ekonomiczny - jak wiele siatek nad łóżka w porównaniu do spryskiwania?
GermanSie können versuchen, sie zu simulieren und mir dann sagen, welche davon Sie bevorzugen.
Spróbujcie je symulować i powiedzcie mi, którą wolicie.
GermanSie sollen die tatsächliche Fußstellung der Sprinter beim Laufen simulieren.
Ich konstrukcja odwzorowuje nogę sprintera w biegu.
GermanWir ließen den Ballon voll, um damit eine Blockierung zu simulieren, was ja ein Herzanfall ist.
Można to łatwo zauważyć -- linia odniesienia widoczna jest na pierwszym rysunku u góry po lewej stronie.
GermanSie können versuchen, sie zu simulieren und mir dann sagen, welche davon Sie bevorzugen.
GermanEin Affenhirn muss eine Software haben, die in der Lage ist, eine dreimdimensionale Umwelt aus Ästen und Stämmen zu simulieren.
Mózg małpy musi posiadać oprogramowanie zdolne symulować trójwymiarowy świat gałęzi i lian.
GermanEs gibt buchstäblich nur eine Handvoll Gleichungen die benötigt werden, um die Aktivität des Neocortex zu simulieren.
Do symulacji działania kory nowej potrzeba dosłownie kilku równań. ~~~ potrzeba dosłownie kilku równań.
GermanDas ist sehr wichtig für den nächsten Schritt beim simulieren von Quanten-Computern und Informations-Technologie.
nad czym pracujemy na Uniwersytecie w Santa Barbara.
GermanWir simulieren nicht nur biologische Kräfte - Nahrungsnetzwerke etc. - sondern auch geologische, auf einem vereinfachten Niveau.
Nie tylko symulujemy biologię, jak sieci pokarmowe, ale też geologię, w podstawowym zakresie.
GermanWir können erst ein paar Verhaltensformen simulieren.
Germansondern weil man, ohne seinen Stuhl zu verlassen, den Geschmack simulieren und Igitt sagen kann ohne es zu machen.
Tylko dlatego, że nie opuszczając swojego fotela możesz symulować ten smak i powiedzieć "ohyda", zanim je przygotujesz.
GermanEs gibt buchstäblich nur eine Handvoll Gleichungen die benötigt werden, um die Aktivität des Neocortex zu simulieren.
GermanRegionen des menschlichen Gehirns zu simulieren.
I że w czasie XXI wieku będziemy mieć dość mocy obliczeniowych, by na przykład wykonać symulację obszarów ludzkiego mózgu.

Synonimy (niemiecki) dla "simulieren":

simulieren