"Signal" po polsku

DE

"Signal" - polskie tłumaczenie

DE

Signal {nijaki}

volume_up
Signal (też: Fanal, Hupe)
Erstens gab die Nulllinie ein viel größeres und verlässlicheres Signal.
Pojawiła się linia odniesienia - silniejszy i bardziej wiarygodny sygnał.
Das digitale Signal bleibt gleich - Sie haben immer 100% Qualität.
Sygnał cyfrowy pozostanie zgodny z oryginałem - zawsze będziesz miał 100% jakości.
Dies wissen wir von Fettleibigkeitsoperationen, Dann wird dieses Signal extrem stark.
. ~~~ Aż w końcu sygnał były bardzo silny.

Przykłady użycia - "Signal" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanUnd dieses elektrische Signal wird dann in einen High-Speed Datenstrom zurückgewandelt.
Mamy nadzieję, że w przyszłości będzie można umieścić taką dziurkę w smartfonach.
GermanDas digitale Signal bleibt gleich - Sie haben immer 100% Qualität.
Sygnał cyfrowy pozostanie zgodny z oryginałem - zawsze będziesz miał 100% jakości.
GermanErstens gab die Nulllinie ein viel größeres und verlässlicheres Signal.
Pojawiła się linia odniesienia - silniejszy i bardziej wiarygodny sygnał.
GermanDies wissen wir von Fettleibigkeitsoperationen, Dann wird dieses Signal extrem stark.
To zostało odkryte podczas operacji odchudzających. ~~~ Aż w końcu sygnał były bardzo silny.
GermanTasigna blockiert dieses Signal und stoppt so die Produktion dieser Zellen.
Tasigna blokuje ten sygnał i tym samym powstrzymuje powstawanie tych nieprawidłowych komórek.
GermanManchmal bietet ein drahtloser Kanal ein klareres Signal als andere Kanäle.
Czasami niektóre kanały bezprzewodowe są mniej zakłócane niż inne.
GermanSie besitzen ein zweites Enzym, welches ein zweites Signal herstellt.
Sprowadza się to do tego, że bakterie potrafią policzyć ilu jest „ja” i „ty” w otoczeniu.
GermanDas Signal-Rausch-Verhältnis konfrontiert uns dann mit einem Problem der Mustererkennung.
Tak więc, współczynnik sygnału do szumu odsłania nam problem związany z wykrywaniem wzorców.
GermanBei Verwendung des Modus SucheWindows übergeht Media Center jedoch u.U. ein schwaches Signal.
Jeżeli jednak użyjesz trybu Szukaj, program Windows Media Center może pominąć słaby sygnał.
GermanDie grünen und roten Balken zeigen dasselbe Signal nach Frequenz, die niederen hier, die höheren da oben.
To sygnał bezpośrednio nagrywany z mojego mózgu przesyłany w czasie rzeczywistym.
GermanDas universale Signal ist nicht einfach, das Hochziehen der Lippenwinkel zum Musculus zygomaticus.
Ten uniwersalny sygnał to nie tylko uniesienie kącika ust przez mięsień jarzmowy większy.
GermanHierunter gibt es Geräte, die ein FM-Radiosignal und ein TV-Signal nicht gleichzeitig empfangen können.
Niektóre z tych urządzeń nie mogą odbierać jednocześnie obu tych sygnałów.
GermanIch denke, dass Dopamin unser Signal-Rausch-Verhältnis beeinflusst.
Dopamina, jak sądzę, zmienia nasz współczynnik sygnału do szumu.
GermanIhr Computer ist auf eine nicht verfügbare Frequenz eingestellt oder strahlt ein zu schwaches Signal aus.
Komputer jest dostrojony do częstotliwości, która jest niedostępna lub ma słaby sygnał.
GermanAuch haben positive Emotionen ein universales Signal.
W odniesieniu do pozytwnych emocji należy też powiedzieć, iż mają uniwersalne sygnały.
GermanIch zeige Ihnen das Signal hier auf dem Chip und und ich zeige Ihnen den Block der retroviralen Oligos.
Teraz pokazuję wam sygnał z chipa, a tu wskazuję na blok retrowirusowach oligonukleotydów.
GermanWindows Media Center kann Radiofrequenzen mit einem schwachen Signal nicht finden oder suchen.
Program Windows Media Center nie może znaleźć lub wyszukać częstotliwości radiowej o słabym sygnale.
GermanEs ist ein sehr starkes Signal. ~~~ Ans Hirn gesendet sagt es: "Geh und Iss" Sie haben auch Stopp-Signale.
To bardzo mocny sygnał Wysłany do mózgu znaczy: "idź i coś zjedz." Mamy sygnały hamujące.
GermanDie Musik wird beginnen, und auf mein Signal werden Sie das singen.
Zacznie się muzyka i potem, na mój sygnał zaśpiewacie to.
GermanEinige TV-Tuner verfügen neben dem Eingang für das TV-Signal auch über einen Eingang für FM-Radio.
Niektóre tunery telewizyjne są wyposażone w wejście dla sygnału radia UKF i dla sygnału telewizyjnego.

Synonimy (niemiecki) dla "Signal":

Signal