DE

sie {zaimek}

volume_up
1. ogólne
sie
Sie können hochqualitatives Videomaterial nutzen, das eine positive Erkennung ermöglicht.
Zapewniają one wysokiej jakości obraz wideo ułatwiający pomyślną identyfikację.
Reichen Sie einfach die XML-Sitemap-Indexdatei ein und Sie sind fertig.
Aby zostały one uwzględnione, wystarczy przesłać plik indeksu map witryn.
Ihre Kontakte werden automatisch ausgefüllt, sobald Sie mit der Eingabe beginnen.
Gdy zaczniesz wpisywać nazwy kontaktów, będą one automatycznie uzupełniane.
sie
Fragen Sie meine Schwester, sie ist die Hexe, sie weiß alles.
Zapytajcie moją siostrę, ona jest wiedźmą, ona wie wszystko.
Durch sie konnte die zuvor bestehende Fragmentierung beseitigt werden.
Zastąpiła ona istniejące wcześniejsze rozproszone, pojedyncze systemy.
Wir nehmen jederzeit gerne Ihr Feedback entgegen, aber bitte seien Sie konstruktiv.
Zawsze chętnie poznamy opinię użytkownika, ale powinna ona być konstruktywna.
sie
volume_up
oni {zaim.} (3. os. l.mn. r.męskoos.)
Sie singen nicht etwa Popsongs, sie singen afghanische Musik.
Oni nie śpiewają piosenek popowych, oni śpiewają muzykę Afgańską.
Sie besitzen eine Fähigkeit, die sie weniger abhängig macht von Entwicklungshilfe.
Mają oni umiejętność, która sprawia, że są oni o wiele mniej zależni od zagranicznej pomocy.
Sie wissen schon, weil sie diese seltsame Beziehung zu den Vereinigten Staaten haben.
Bo, wiecie, oni mają takie dziwne relacje ze Stanami Zjednoczonymi.
2. "Akk."
sie
Wenn Sie sie ein wenig abändern, vor allem in Bezug auf die Tonhöhe, ist sie komplett anders.
Zniekształcacie odrobinę, zwłaszcza w zakresie tonacji, i tym samym zmieniliście .
Anstatt sie für meinen Computer zu benutzen, habe ich sie geöffnet.
Zamiast podłączyć do komputera, rozkręciłem .
Sie war geschützt von der Bescheidenheit der Religion ♫ ♫ Sie war geschmückt vom Licht des Korans ♫.
♫ Okrywała skromność religii, ♫ ♫ Stroiło światło Koranu ♫
PL

dający sie zmienić {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up

Przykłady użycia - "sie" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Germanwenn Sie Ritonavir oder Indinavir einnehmen (Arzneimittel zur Behandlung von HIV-
jeśli pacjent przyjmuje rytonawir lub indynawir, leki stosowane w zakażeniu HIV.
GermanInformieren Sie sofort Ihren Arzt, wenn Sie irgendwelche Symptome einer Infektion
Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli pacjent zauważy objawy infekcji.
GermanVielmehr, fragen Sie nicht irgendeine Kindergärtnerin, fragen Sie eine erfahrene.
Ale nie pytajcie jakiejkolwiek przedszkolanki, zapytajcie się tej doświadczonej.
GermanKlicken Sie nach Abschluss der Übertragung am alten Computer auf Fertig stellen.
Gdy transfer zostanie ukończony, kliknij przycisk Zakończ na starym komputerze.
GermanFühren Sie im Dialogfeld Eigenschaften entfernen eine der folgenden Aktionen aus:
W oknie dialogowym Usuwanie właściwości wykonaj jedną z następujących czynności:
GermanInformieren Sie sich darüber, ob auf Ihrem PC Windows Media Center verfügbar ist.
Zobacz, czy na Twoim komputerze jest zainstalowany program Windows Media Center.
GermanEin USB-Flashlaufwerk (wenn Sie die USB-Konfigurationsoption verwenden möchten)
Dysk flash USB (jeśli chce się korzystać z opcji konfiguracji przy użyciu USB).
GermanMit den Arbeiten des Künstlers Chuck Anderson reisen Sie ins Reich der Fantasie.
W swoich pracach Chuck Anderson przedstawia miejsca dostępne tylko w wyobraźni.
GermanPrüfen Sie, ob die Lautstärke im Microsoft‌ Windows-System angepasst werden muss.
Sprawdź, czy nie jest wymagana regulacja głośności w systemie Microsoft Windows.
GermanHier erhalten Sie Antworten auf einige häufig gestellte Fragen zu Zertifikaten.
Poniżej wymieniono odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące certyfikatów.
GermanWenden Sie AZOPT nur dann für beide Augen an, wenn Ihr Arzt dies angewiesen hat.
AZOPT można stosować do obu oczu tylko po uzyskaniu takiego zalecenia od lekarza.
GermanUm das Risiko einer Reaktion an der Injektionsstelle zu vermindern, müssen Sie:
Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia reakcji w miejscu wstrzyknięcia, pacjent musi:
GermanWenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie die Behandlung beenden.
Przed przerwaniem należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.
GermanVorteileNutzen Sie alle Vorteile der automatischen Vervollständigung und mehr:.
KorzyściMożesz korzystać ze wszystkich zalet autouzupełniania i innych funkcji:.
GermanVerwenden Sie dazu die Seite "Konfigurieren ereignisgesteuerter Aufzeichnungen".
Można tego dokonać na stronie konfigurowania rejestracji sterowanych zdarzeniami.
GermanSie sind in jedem Fall in dem Land versichert, das für Ihre Leistungen aufkommt.
W każdym przypadku będziesz ubezpieczony w kraju, który wypłaca Ci świadczenia.
GermanDer untere Teil sind sie - die Hochkreativen - auf die gleiche Art dargestellt.
Na dole jesteście właśnie wy -- klasa kreatywna przedstawiona w taki sam sposób.
GermanWenn Sie also hier auf die Bühne schauen erstellen Sie eine Art Karte der Bühne.
Jeśli spojrzycie na tą scenę stworzycie coś w rodzaju mapy pamięciowej tej sceny.
GermanInformieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie Veränderungen Ihrer Körperform oder Ihres
Należy poinformować lekarza o jakichkolwiek zaobserwowanych zmianach dotyczących
GermanNehmen Sie Mycophenolatmofetil Teva immer genau nach Anweisung des Arztes ein.
Zawsze Mycophenolate mofetil Teva należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Synonimy (niemiecki) dla "sie":

sie