DE

sichtbar {przymiotnik}

volume_up
Überprüfen Sie, dass die graue Markierung auf dem Injektionsknopf nicht mehr sichtbar ist.
Należy sprawdzić, czy szary wskaźnik przycisku wstrzykiwacza przestaje być widoczny.
Falls sie nicht sichtbar ist, kann dies verschiedene Ursachen haben:
Jeżeli nie jest widoczny, powody tego mogą być następujące:
Nun bleibt die Sidebar auch nach dem Maximieren eines Fensters sichtbar.
W ten sposób w przypadku maksymalizacji dowolnego okna pasek boczny pozostanie widoczny.

Przykłady użycia - "sichtbar" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanAber bereits bevor ich den Muskel beiseite schob, war der Tumor darunter sichtbar.
Ale nawet przed jego odsunięciem widzieliście, że pod mięśniem znajduje się guz.
GermanDieser Effekt kann deutlicher sichtbar werden, wenn nur ein Auge behandelt wird.
Zmiany mogą być bardziej dostrzegalne w przypadku leczenia tylko jednego oka.
GermanDadurch wird der Unterschied zwischen normalem und anormalem Gewebe besser sichtbar.
Umożliwia to różnicowanie pomiędzy tkankami prawidłowymi i nieprawidłowymi.
GermanÜberprüfen Sie, dass die graue Markierung auf dem Injektionsknopf nicht mehr sichtbar ist.
Należy sprawdzić, czy szary wskaźnik przycisku wstrzykiwacza przestaje być widoczny.
GermanDas ist: "Wie ich das Unsichtbare nehme und sichtbar mache", stimmt's?
To: "jak bierzesz coś niewidzialnego i sprawiasz, że to staje się widoczne," no nie?
GermanDer unlösliche Anteil dieser Sphäroide wird ausgeschieden und kann in den Fäzes sichtbar sein.
Część nierozpuszczalna tych granulek jest wydalana i może być widoczna w kale.
GermanSie müssen die Arbeit am Dokument nicht unterbrechen, da die Schlagzeilen immer sichtbar sind.
Nie trzeba przerywać pracy z dokumentem, ponieważ nagłówki są zawsze widoczne.
GermanNun bleibt die Sidebar auch nach dem Maximieren eines Fensters sichtbar.
W ten sposób w przypadku maksymalizacji dowolnego okna pasek boczny pozostanie widoczny.
GermanDas Produkt ist zu verwerfen, wenn Partikel oder Verfärbungen sichtbar sind.
Produkt należy zniszczyć, jeśli obecne są zanieczyszczenia lub jeśli występuje zmiana koloru.
GermanDie Lösung nicht verwenden, wenn Fremdpartikel sichtbar sind oder die Lösung verfärbt ist.
Nie używać roztworu, jeśli zawiera cząstki stałe lub jeśli wystąpiła zmiana jego barwy.
GermanWenn das Menü Extras nicht sichtbar ist, zeigen Sie die klassischen Menüs an.
Jeśli menu Narzędzia nie jest widoczne, wyświetl menu klasyczne.
GermanDer Punkt ist immer dann sichtbar, wenn eine Zelle elektrische Impulse abfeuert.
Kropka jest widoczna gdy komórka wytwarza impuls elektryczny.
GermanWas wir als Menschen wirklich anstreben ist, für die anderen sichtbar zu sein.
Istoty ludzkie chcą przede wszystkim być widzialne dla innych.
GermanEs sollte besser unsichtbare Materie heißen, aber die dunkle Materie haben wir sichtbar gemacht.
Powinna być nazwana niewidzialną materią, a nie uwidocznioną ciemną materią.
GermanWenn das Menü Extras nicht sichtbar ist, zeigen Sie die Menüleiste an.
Jeśli menu Narzędzia nie jest widoczne, należy wyświetlić pasek menu.
GermanUnd so stellte sich die große Frage, wie man solche Informationen überhaupt sichtbar machen konnte.
I pojawiło się wielkie pytanie w jaki sposób następuje kopiowanie tych infromacji.
German(a) Vor jeder Dosiseinstellung muss im Dosisfenster der Pfeil sichtbar sein.
(a) W okienku wskazującym dawkę powinna być widoczna strzałka.
GermanWenn das Menü Ansicht nicht sichtbar ist, zeigen Sie die klassischen Menüs an.
Jeśli menu Widok nie jest widoczne, wyświetl menu klasyczne.
GermanDiese vier Gruppen sind nur die Ameisen, die ausserhalb des Baus sichtbar sind.
Kiedy mrówki sprzątające drążą kanały w gnieździe wychodzą na zewnątrz niosąc w żuchwach suchą glebę.
GermanDurch das Anheften einer Website ist das Symbol dieser Seite immer auf der Taskleiste sichtbar.
Zakotwiczenie witryny pozwala na wykonywanie czynności w witrynie, a nie w przeglądarce.