"sicherstellen" po polsku

DE

"sicherstellen" - polskie tłumaczenie

DE

sicherstellen [sicherstellend|sichergestellt] {czasownik}

volume_up
sicherstellen, dass die Bedingungen für die Niederlassung nicht durch Beihilfen der Mitgliedstaaten verfälscht werden.
zapewniając, że warunki przedsiębiorczości nie będą zakłócane przez pomoc przyznaną przez Państwo Członkowskie.
Die Abwärtskompatibilität wird durch die Unterstützung von DC-Blenden sichergestellt.
Obsługa technologii ustawiania przesłony przez procesor (DC) zapewnia zgodność wsteczną.
Außerdem wird eine Überprüfung vorgenommen, um sicherzustellen, dass der Netzwerksicherheitsschlüssel nicht geändert wurde.
Protokół WPA zapewnia również uwierzytelnianie użytkowników, tak aby tylko autoryzowane osoby mogły uzyskać dostęp do sieci.

Przykłady użycia - "sicherstellen" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanUnd dann muss man sicherstellen, dass dieser Abstand innerhalb akzeptabler Schranken ist.
Chcemy też mieć pewność, że te odstępy mieszczą się w określonych granicach.
GermanIhr Arzt wird sicherstellen, dass Sie die richtige Menge Nplate erhalten.
Lekarz prowadzący zapewni, że pacjent otrzyma właściwą dawkę leku Nplate.
GermanJedoch soll der Arzt eine angemessene Nachbeobachtung der Patienten sicherstellen.
Jednak, lekarz powinien upewnić się, że pacjent będzie w odpowiedni sposób kontynuował terapię.
GermanDadurch können wir sicherstellen, dass Sie der Eigentümer des Kontos und kein Spammer sind.
W ten sposób potwierdzamy, że jesteś właścicielem konta, a nie spamerem.
GermanWir mögen Sie und wir möchten sicherstellen, dass Sie und Ihre Daten geschützt sind.
Lubimy naszych użytkowników, dlatego zależy nam na zapewnieniu im bezpieczeństwa i prywatności.
German" (Gelächter) "Wir werden sicherstellen, dass ihr es kein zweites Mal tut.
(Śmiech) "I dopilnujemy, byście tego już nigdy więcej nie zrobili".
GermanUnd wir wollten sicherstellen, dass wir etwas bauen, das in einem Musikvideo funktionieren würde.
Chcieliśmy być pewni, że stworzyliśmy coś co będzie się nadawać do teledysku.
GermanHier gibt es keine Aufsicht, keine Regelungen, die sicherstellen, dass die Produktion sicher ist.
Owszem, przeprowadzają kontrole zagraniczne, około 12 rocznie, czasem do 20.
GermanDurch diese Nummer können Sie sicherstellen, dass Sie das Fax an den richtigen Empfänger senden.
Numer ten ułatwia weryfikację, czy wysyłasz faks do właściwego odbiorcy.
GermanNaja, lasst uns zuerst sicherstellen, dass sie wirklich amnestisch sind.
Po pierwsze sprawdźmy i upewnijmy się czy na pewno mają amnezję.
GermanWir möchten sicherstellen, dass die Rückerstattung auf das richtige Konto erfolgt.
Chcemy mieć pewność, że wyślemy zwrot na właściwe konto.
GermanSie sollten sicherstellen, dass für alle Konten auf dem Computer sichere Kennwörter verwendet werden.
Należy upewnić się, że dla wszystkich kont na komputerze zostały ustawione silne hasła.
GermanDie Forscher müssen sicherstellen, dass das Eis nicht verunreinigt ist.
Naukowcy muszą być pewni, że lód nie jest zanieczyszczony.
GermanWir mögen Sie und wir möchten sicherstellen, dass Sie und Ihre Daten geschützt sind.Seien
Lubimy naszych użytkowników, dlatego zależy nam na zapewnieniu im bezpieczeństwa i prywatności.Zachowuj
GermanAls erstes sollten Sie sicherstellen, dass alle Computer in Ihrem Netzwerk zur selben Arbeitsgruppe gehören.
Po pierwsze wszystkie komputery w sieci powinny należeć do tej samej grupy roboczej.
GermanMan muss eine für das Wachstum optimale Temperatur sicherstellen.
Potrzebujemy podtrzymać optymalną dla wzrostu temperaturę.
GermanAuf diese Weise können Sie sicherstellen, dass die gesamte Hardware und alle Geräte ordnungsgemäß funktionsfähig sind.
Jest to dobry sposób zapewnienia prawidłowego działania sprzętu i urządzeń.
GermanSie müssen sicherstellen, dass das Eis niemals wärmer wird als 20 Grad unter Null.
GermanHier gibt es keine Aufsicht, keine Regelungen, die sicherstellen, dass die Produktion sicher ist.
Nie mamy system zarządzania, nie mamy systemu regulacji, który mógłby potwierdzić bezpieczeństwo produkcji.
GermanMit dem Tracking-Schutz können Sie sicherstellen, dass der Datenschutz beim Surfen im Web gewahrt wird.
Ochrona przed śledzeniem umożliwia utrzymanie kontroli nad prywatnością podczas przeglądania Internetu.