"sich verbreiten" po polsku

DE

"sich verbreiten" - polskie tłumaczenie

DE

sich verbreiten {czasownik zwrotny}

volume_up
1. ogólne
sich verbreiten (też: kommen)
volume_up
powiewać {czas. ndk} (zapach, ciepło)
sich verbreiten (też: kommen)
volume_up
powiać {czas. dk} (zapach, ciepło)
2. "über etw + Akk/von etw + Dat"
sich verbreiten (też: ausschweifend erzählen)
volume_up
dywagować {czas. ndk} (o/nad czymś)

Przykłady użycia - "sich verbreiten" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanAber Dinge verbreiten sich in menschlichen Populationen nicht zufällig.
I to dotyczy zarazków, pomysłów, adoptacji produktów, zachowań i tym podobnych.
GermanAber Dinge verbreiten sich in menschlichen Populationen nicht zufällig.
Ale w populacji ludzi rzeczy nie rozprzestrzeniają się w sposób przypadkowy.
GermanAlso wird Leben sich verbreiten, dann von einem Objekt zum anderen.
A jeśli wpadniesz na inny obiekt, możesz tam zostać i go skolonizować.
Germanund die Sporen keimen, Myzele entstehen und verbreiten sich unter der Erde.
Zarodniki kiełkują tworzy się grzybnia i wnika w podłoże.
GermanSie können auch zu einer schweren Blutvergiftung führen und sich im ganzen Körper verbreiten.
MenC może także powodować ciężkie zakażenie krwi i tą drogą rozprzestrzeniać się po całym ciele.
GermanSexuall übertragbare Krankheiten verbreiten sich zum Beispiel entlang sexualler Beziehungen.
Na przykład, choroby przenoszone drogą płciową będą rozprzestrzeniać się poprzez więzi seksualne.
GermanUnd sie verbreiten sich sehr schnell, sogar ausserhalb der USA.
Więc rozprzestrzenia się to bardzo szybko, nie tylko zresztą w USA.
GermanEs ist ein völlig anderer Prozess, der darüber entscheidet, welche Ideen sich verbreiten und welche nicht.
Ale o tym czy idea rozpowszechni się czy nie, decyduje zupełnie co innego.
GermanUnd sie verbreiten sich von Korea nach Brasilien, von Indien bis in die USA und über ganz Europa.
Pomysły te rozprzestrzeniają się od Korei aż po Brazylię, po Indie, po USA i porzez całą Europę.
GermanUnd ich glaube, Sie stimmen mir zu, dass Freude auf jeden Fall eine Idee ist, die sich zu verbreiten lohnt.
I chyba wszyscy się zgodzimy, że ta radośc jest ideą wartą dzielenia się.
GermanWenn ich etwas tolles erlebe, und ich es twittere oder fünf Personen weitererzähle, verbreiten sich Neuigkeiten.
Jeśli przeżyjemy coś wspaniałego, dzielimy się, mówimy znajomym, wieść się niesie.
GermanEs ist ein völlig anderer Prozess, der darüber entscheidet, welche Ideen sich verbreiten und welche nicht.
Lecz nie w tym rzecz, aby nękać człowieka natrętnymi reklamami albo nalegać na spotkania.
GermanSie verbreiten sich tatsächlich durch Netzwerke.
Ale w populacji ludzi rzeczy nie rozprzestrzeniają się w sposób przypadkowy.
GermanUnd unterschiedliche Arten Dinge verbreiten sich entlang unterschiedlicher Arten Verbindungen.
I różne rzeczy rozprzestrzeniają się poprzez różne więzi.
GermanUnd unterschiedliche Arten Dinge verbreiten sich entlang unterschiedlicher Arten Verbindungen.
I jest wiele różnych rodzajów związków pomiędzy ludźmi.
GermanNun sind die meisten kulturellen Ideen, die sich verbreiten, nicht brillantes, neues, kreatives Denken.
Większość dystrybucji kultury, która się odbywa nie jest genialnym, nowym, nieszablonowym myśleniem.
GermanViele Viren sind an E-Mail-Nachrichten angehängt und verbreiten sich, sobald Sie die Anlage öffnen.
Wiele wirusów jest załączanych do wiadomości e‑mail i rozprzestrzenia się po otwarciu załącznika wiadomości e‑mail.
GermanManche Leute glaube, dass sich das unkontrolliert verbreiten würde und die Bakterien alles in ihrem Weg töteten.
Niektórzy sądzą, że bakterie rozprzestrzeniłyby się w niekontrolowany sposób i zabiły wszystko po drodze.
GermanViele Viren werden an E-Mail-Nachrichten angefügt und verbreiten sich, sobald Sie die Anlage öffnen.
Wiele wirusów ma postać załączników wiadomości e-mail i rozprzestrzenia się natychmiast po otwarciu takiego załącznika.
GermanVerhalten kann sich in Populationen verbreiten.
Zachowania mogą się rozprzestrzeniać w populacjach.

Synonimy (niemiecki) dla "sich verbreiten":

sich verbreiten

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "sich verbreiten"

sich zaimek
Polish
verbreiten czasownik
sich erheben czasownik
sich fügen czasownik
sich legen czasownik
sich ergeben czasownik
sich zuziehen czasownik