"sich verbinden" po polsku

DE

"sich verbinden" - polskie tłumaczenie

DE

sich verbinden {czasownik zwrotny}

volume_up

Przykłady użycia - "sich verbinden" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanAls eine Straßenschauspielerin habe ich gelernt, dass alle sich miteinander verbinden wollen.
Jako uliczna performerka przekonałam się, że wszyscy chcą nawiązywać kontakt.
GermanSehen Sie wie diese zwei großen Protozellen, die hybriden, sich verbinden.
Obserwujcie jak te dwie duże protokomórki, hybrydowe, zlewają się.
GermanNicht, weil man sie zwingt, etwas gegen ihren Willen zu tun, sondern weil sie sich verbinden wollen.
Nie zmuszając ich, by robili coś wbrew woli, ale wykorzystując ich potrzebę kontaktu.
GermanSie verbinden sich um die Dinge herum, die sie lieben, die Dinge, die sie mögen.
Łączą ich rzeczy, której kochają, rzeczy, które lubią.
GermanLegen Sie dazu einfach Ihr Telefon und das Headset nebeneinander und beide verbinden sich per Knopfdruck.
Przyłóż telefon do zestawu słuchawkowego – i już urządzenia są ze sobą połączone.
GermanUnd das Beste daran ist, dass sie sich mit Magneten zusammen verbinden.
Co najlepsze, łączy się je za pomocą magnesów.
GermanMan kann sogar Ukrainische Volkstänzer finden und sich mit ihnen verbinden.
Mamy ludzi w białych czapkach przygotowujących jedzenie, ludzi w białych czapkach pływających po morzach.
GermanEs gibt so viele Wege, sich mit Menschen zu verbinden.
Istnieje wiele sposobów na stworzenie więzi z ludźmi.
GermanSollte dies nicht Ihre Muttersprache sein, können Sie sich mit einem Mitarbeiter verbinden lassen, der Ihre Sprache spricht.
Jeżeli nie będzie to Twój język ojczysty, możesz poprosić operatora o przekierowanie połączenia.
GermanDiese vier Elemente verbinden sich und schaffen den großen Wandel -- weg vom 20.
Te trzy tematy scalają się ze sobą tworząc dużą zmianę -- z XX wieku definiowanego przez hiperkonsumpcję w stronę XXI wieku definiowanego przez dzieloną konsumpcję.
GermanAber wenn man sie befeuchtet und sie sich verbinden, bilden sie ein stärkeres Molekül, ein stärkeres Protein, das wir Gluten nennen.
Ale kiedy zostają one nawodnione i łączą się, tworzą mocniejszą cząsteczkę, mocniejsze białko, które nazywamy glutenem.
GermanWenn Sie sich also online ansehen, wie die Menschen sich verbinden, dann vereinigen sie sich nicht aufgrund ihres Alters, Geschlechts oder Einkommens.
Kiedy spojrzysz w jaki sposób ludzie się łączą w grupy online zauważysz, że nie tworzą grup zależnych od wieku, płci i dochodów.
GermanNun bei diesen tiefen Ozeanschloten, setzt fantastische Chemie ein, Atome verbinden sich auf alle Arten exotischer Kombinationen.
I właśnie w tych głębokich, oceanicznych gejzerach zaczęły się fantastyczne reakcje chemiczne, i atomy połączyły się we wszystkie rodzaje egzotycznych kombinacji.
GermanWenn Sie eine Problembehandlung für ein kabelgebundenes Netzwerk durchführen, überspringen Sie die Registerkarte Verbinden, da sich diese nur auf Funknetzwerke bezieht.
Jeśli próbujesz rozwiązać problem związany z siecią przewodową, pomiń kartę Połącz, ponieważ odnosi się ona wyłącznie do sieci bezprzewodowych.
GermanDies verkörpert für mich irgendwie das Verbundensein mit der Welt, wo alles miteinander verknüpft zu sein scheint, alle Punkte verbinden sich miteinander.
Dla mnie człowiek ten reprezentuje jedną z cząstek naszego świata gdzie wszystko jest połączone ze sobą, gdzie wszystkie cząstki łączą się tworząc pewną całość.
GermanVerbinden Sie sich einfach von allen Geräten aus mit SkyDrive Facebook, Flickr und anderen Diensten und greifen Sie so immer und überall auf Ihre Fotos und Dateien zu.
Teraz możesz połączyć wszystkie te urządzenia z usługami SkyDrive, Facebook, Flickr i innymi, by swobodnie przesyłać wszystkie swoje zdjęcia i inne pliki.
GermanÜber die Jabra PC Suite verbinden sich viele unserer Produkte automatisch mit dem Internet, suchen nach neuen Updates und informieren Sie darüber.
Wiele naszych produktów automatycznie przechodzi do trybu online za pośrednictwem pakietu Jabra PC Suite, sprawdza dostępność aktualizacji i informuje użytkownika o rezultatach.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "sich verbinden"

sich zaimek
Polish
verbinden czasownik
sich erheben czasownik
sich fügen czasownik
sich legen czasownik