DE

sich überschneiden {czasownik zwrotny}

volume_up
sich überschneiden
volume_up
nakładać się {czas. zwr.} (na siebie)
sich überschneiden
volume_up
nałożyć się {czas. zwr.} (na siebie)
sich überschneiden (też: sich schneiden, sich kreuzen)
sich überschneiden (też: sich schneiden, sich kreuzen)
sich überschneiden
sich überschneiden
sich überschneiden

Przykłady użycia - "sich überschneiden" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanVerwenden Sie diesen Operator grundsätzlich, um Ressourcen zu finden, die sich überschneiden.
Ogólnie rzecz biorąc, operator ten znajduje materiały, których tematyka jest w jakiś sposób podobna.
GermanEs gibt „Vorrangregeln“ für Fälle, in denen sich Leistungsansprüche überschneiden:
Istnieją zasady pierwszeństwa dotyczące sytuacji, gdy prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje w więcej niż jednym państwie:
GermanZu Ihrem Einzugsgebiet gehören alle hinzugefügten Regionen sowie die Punkte zwischen diesen Regionen, sofern sich die Regionen nicht überschneiden.
Uwaga: jeśli dodane regiony nie są ze sobą połączone, obszar usługowy zawiera również punkty między nimi.
GermanIch meine, im wirklichen Leben sind die Dinge viel detaillierter und komplexer, und es gibt immer Geschichten, die sich überlappen, sich überschneiden und sich berühren.
Kolor przechodzi w biały w miarę jak przemieszczamy się nad Ocean Arktyczny.
GermanWas ich mit diesem Vortrag erreichen möchte ist sie sauber zu trennen -- aufzuzeigen wo sie voneinander abweichen und wo sie sich überschneiden.
I to, co chce osiągnąć w tym wystąpieniu to rozdzielić je - rozgryzając przy tym kiedy się rozbiegają i jak się łączą.
GermanIch meine, im wirklichen Leben sind die Dinge viel detaillierter und komplexer, und es gibt immer Geschichten, die sich überlappen, sich überschneiden und sich berühren.
Mam na myśli, że w prawdziwym życiu wszystko jest bardziej szczegółowe i skomplikowane, jest wiele nakładających się historii oddziałujących na siebie wzajemnie.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "sich überschneiden"

sich zaimek
Polish
sich erheben czasownik
sich fügen czasownik
sich legen czasownik
sich ergeben czasownik
sich zuziehen czasownik
sich aufrappeln czasownik
sich verbrennen czasownik
sich äußern czasownik
sich erwärmen czasownik