"sich treffen" po polsku

DE

"sich treffen" - polskie tłumaczenie

DE

sich treffen {czasownik zwrotny}

volume_up

Przykłady użycia - "sich treffen" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanSie treffen sich, aber Ronald Reagan, ein telegener Präsident ist an der Macht.
Krzyżują się, Ale na stanowisku prezydenta zasiada telegeniczny Ronald Regan.
GermanSpitzenpolitiker treffen sich zum G-8-Gipfel im japanischen Toyako.
Światowi przywódcy spotykają się na szczycie G8 w Toyako (Japonia).
GermanUnd diese Organisatoren treffen sich alle und sie lernen voneinander.
Ich organizatorzy spotykają się ucząc się od siebie nawzajem.
Germanaber wenn Sie hinausgehen und sich mit Leuten treffen, z.
Ale jeśli spotkamy się na przykład z ludźmi z Libanu, usłyszymy że mówią oni coś zupełnie innego.
GermanUnd dann, bevor Sie sich treffen, legen Sie einige Grundregeln fest.
Następnie, zanim spotkacie się na lunchu z taką osobą, powinniście ustalić razem z nią pewne podstawowe reguły.
GermanCA: Nun Wadah, eine Gruppe von Mitgliedern der TED Gemeindschaft, TEDx Cairo, treffen sich während wir sprechen.
CA: Wadah, grupa członków społeczności TED, TEDXCairo, spotyka się właśnie, kiedy my tu rozmawiamy.
GermanDie Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten treffen sich mindestens vier Mal pro Jahr im Europäischen Rat.
Rada Europejska – składająca się z przywódców państw i rządów UE – zbiera się co najmniej cztery razy w roku.
GermanSie unterhalten sich, wir haben Offline-Treffen.
GermanDie europäischen Mitglieder der G-20-Gruppe, in der die größten Volkswirtschaften der Welt vertreten sind, treffen sich in Berlin.
Europejscy członkowie grupy G20 reprezentującej największe gospodarki świata spotykają się w Berlinie.
GermanIm Connectome treffen sich Veranlagung und Erziehung.
GermanNoch schlimmer, als seine Mutter im Sterben lag, machte sie ihm keine Hoffnungen, dass sie sich im Jenseits treffen würden.
Ponadto, gdy jego matka leżała na łożu śmierci, nie dodała mu otuchy i nadziei, że spotkają się na tamtym świecie.
GermanEr zitiert einen Innovator der sagt: «Ein Arzt und ein Physiker treffen sich nur dann, wenn der Physiker mal krank ist.»
Autor przytacza słowa pewnego wynalazcy: "Jedyna okazja do spotkania lekarza i fizyka jest wtedy, gdy fizyk się rozchoruje."
Germanaber wenn Sie hinausgehen und sich mit Leuten treffen, z.B. im Libanon, ist das eine ganz andere Geschichte.
Jedną z osób, z którymi się spotkałem, był ważny urzędnik administracji Busha, który tak wypowiedział się o zmniejszaniu udziału ludzi w wojnie.
GermanImmer dann, wenn eine Fliege die Mitte der Kammer erreicht, dort wo die beiden Gerüche sich treffen, muss sie eine Entscheidung treffen.
Za każdym razem gdy mucha dociera do środka komory, gdzie spotykają się strumienie obu zapachów, musi podjąć decyzję.
GermanDie Entscheidung, in welchem Land sich Ihr Lebensmittelpunkt befindet, treffen nicht Sie, sondern die Sozialversicherungsbehörde.
Decyzję o tym, który kraj zostanie uznany za Twój kraj stałego zamieszkania, podejmuje zakład ubezpieczeń społecznych, a nie Ty.
Germansich mit Freunden treffen
GermanImmer dann, wenn eine Fliege die Mitte der Kammer erreicht, dort wo die beiden Gerüche sich treffen, muss sie eine Entscheidung treffen.
Musi zdecydować się czy zawrócić i zostać wśród dotychczasowego zapachu, czy też przekroczyć środkową linię i spróbować czegoś nowego.
Germansich auf einen Kaffee treffen
GermanNeuartiges Grippevirus Influenza A(H1N1) erreicht Europa – EU-Gesundheitsminister treffen sich in Luxemburg.
Ministrowie krajów UE spotykają się w Luksemburgu na specjalnym szczycie w celu omówienia sytuacji związanej z pojawieniem się w Europie nowego wirusa grypy A/H1N1.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "sich treffen"

sich zaimek
Polish
treffen czasownik
sich erheben czasownik
sich fügen czasownik
sich legen czasownik
sich ergeben czasownik
sich zuziehen czasownik