DE

sich nehmen [sich nehmend|sich genommen] {czasownik zwrotny}

volume_up
sich nehmen
volume_up
brać [biorę|brałbym] {czas. ndk} (sobie/dla siebie)
Und sie können sich nehmen, was sie wollen.
Gęsi mogą brać, co chcą.
sich nehmen
volume_up
wziąć {czas. dk} (sobie/dla siebie)

Przykłady użycia - "sich nehmen" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanSie können Leitungswasser, aber keine anderen Getränke zu sich nehmen (siehe 3.
Można pić czystą wodę, ale nie należy pić żadnych innych napoi (patrz punkt 3:
GermanVitamin D mit der Nahrung zu sich nehmen, wird allgemein zu einer Ergänzung geraten.
wapnia i witaminy D w diecie nale y uzupełnia, podaj c preparaty zawieraj ce wap
GermanSobald der Patient wieder bei Bewußtsein ist, sollte er Nahrung zu sich nehmen.
Natychmiast po odzyskaniu świadomości, pacjent powinien otrzymać posiłek.
GermanNehmen Sie sich so viel Zeit wie nötig, um die gesamte Lösung zu injizieren.
Wstrzykiwanie powinno zabierać tyle czasu ile potrzeba do wstrzyknięcia całego roztworu.
GermanUnd jedes Mal, wenn sie sich erneuern, nehmen sie leichten Schaden.
(Śmiech) Te komórki odnawiają się co osiem lat, za każdym razem z pewnym błędem.
GermanJede Mahlzeit, die Sie zu sich nehmen enthält Zutaten aus aller Welt.
Jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji -- możemy jeść, nie walcząc o jedzenie.
GermanNehmen Sie kein Starlix, wenn Sie keine Hauptmahlzeit zu sich nehmen.
Nie należy przyjmować leku, jeśli nie zamierza się spożyć głównego posiłku.
Germanwenn Sie übermäßige Alkoholmengen zu sich nehmen (sowohl täglich oder auch nur hin und
jeśli pacjent spożywa nadmierne ilości alkoholu (albo codziennie, albo od czasu do czasu),
GermanNehmen Sie kein Trazec, wenn Sie keine Hauptmahlzeit zu sich nehmen.
Nie należy przyjmować leku, jeśli nie zamierza się spożyć głównego posiłku.
GermanDas Produkt ist in so viel Wasser aufzunehmen, wie die Hühner an einem Tag zu sich nehmen.
Produkt należy dodać do takiej objętości wody, jaką kury spożywają w ciągu jednego dnia.
Germanwenn Sie früher einmal Gedanken daran hatten, sich das Leben zu nehmen oder daran gedacht
u pacjentów, u których wcześniej występowały myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu.
GermanDas Kind darf zwei Stunden lang keine weitere Nahrung zu sich nehmen.
Nie należy podawać dziecku jedzenia przez 2 godziny po podaniu leku.
GermanSie sollten keinen Grapefruitsaft zu sich nehmen, während Sie mit Tyverb behandelt werden.
Podczas leczenia lekiem Tyverb nie należy pić soku grejpfrutowego.
GermanSie nehmen sich da ihre Bienenstöcke und siedeln ihre Familien ein- bis zweimal im Jahr um.
Zabierają swoje ule i przeprowadzają się raz albo dwa razy do roku.
GermanDie Regierung kann die Risiken zum Öffnen dieser Grenze nicht auf sich nehmen.
Nie poniesie ryzyka koniecznego, by otworzyć tę granicę.
GermanNehmen Sie sich einen Moment, atmen Sie ein und denken Sie darüber nach: Was fühlen Sie gerade?
Zastanówcie się, weźcie głęboki wdech i pomyślcie, co teraz czujecie?
Germanwenn Sie bereits früher einmal Gedanken daran hatten, sich das Leben zu nehmen oder daran
jeśli wcześniej miał myśli o samobójstwie lub samookaleczeniu;
GermanWie Sie sich vorstellen können, hält sie nicht sehr lange - Leute nehmen sie sich.
To nie najlepsza metoda, ~~~ Żaden banknot nie zniknął.
GermanNehmen Sie sich ein paar Sekunden Zeit und denken Sie an ihr größtest Ziel.
Pomyślcie o swoim najważniejszym osobistym celu, dobrze?
GermanJede Mahlzeit, die Sie zu sich nehmen enthält Zutaten aus aller Welt.
Uważam, że to sytuacja wyjątkowa z punktu widzenia ewolucji.

Synonimy (niemiecki) dla "auf sich nehmen":

auf sich nehmen

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "sich nehmen"

sich zaimek
Polish
nehmen czasownik
sich erheben czasownik
sich fügen czasownik
sich legen czasownik
sich ergeben czasownik
sich zuziehen czasownik
sich aufrappeln czasownik
sich verbrennen czasownik