"sich kümmern" po polsku

DE

"sich kümmern" - polskie tłumaczenie

DE

sich kümmern [sich kümmernd|sich gekümmert] {czasownik zwrotny}

volume_up

Przykłady użycia - "sich kümmern" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanMan hat 300 Patienten, 20 Operationen und 90 000 Menschen, um die man sich kümmern muss.
My mamy 300 pacjentów na dzień, 20 operacji i 90 tysięcy ludzi w obozie, którym zarządzamy.
GermanSie kümmern sich täglich um etwas mehr als 20.000 Menschen in über 1.000 Dörfern rund um Karnataka.
Zajmują się jakimiś 20 000 ludzi w ponad 1000 wiosek w całej prowincji Karnataka.
GermanWenn euer Feind wirklich glücklich ist, wieso sollte er sich darum kümmern, euer Feind zu sein?
Jeżeli twoi wrógowie byliby prawdziwie szczęśliwi, to dlaczego mieliby być twoimi wrogami?
GermanSie werden ein Monomane - alles, um das Sie sich kümmern, ist, nicht über die Plattform hinauszugehen.
Stajesz się monomaniakiem, obchodzi cię tylko, by nie wypaść z tego pociągu.
GermanIhr Bruder, der in Schwierigkeiten geraten ist, kümmern Sie sich um ihn?
Twój brat, który wpadł w kłopoty, czy zajmiesz się nim?
GermanSie kümmern sich täglich um etwas mehr als 20.
Zajmują się jakimiś 20 000 ludzi w ponad 1000 wiosek w całej prowincji Karnataka.
GermanIhr Arzt wird bei Ihnen sein und man wird sich um Sie kümmern, damit Sie nicht an diesem Herzinfarkt sterben.
Pan już będzie pod opieką pańskiego lekarza i w ten sposób nie umrze pan na atak serca".
GermanNormalerweise müssen Sie sich nicht um Zertifikate kümmern.
Zazwyczaj w ogóle nie trzeba pamiętać o certyfikatach.
GermanDie Inseln liegen tief am Wasser und sind alle unbewohnt, ausgenommen einer, um die sich 35 Verwalter kümmern.
Są nisko nad poziomem morza i wszystkie są niezamieszkane, oprócz jednej, na której mieszka 35 strażników.
GermanIch habe ihrer Oma versprchen eine Familie für sie zu finden, und ich finde es wirklich toll, dass Sie sich um sie kümmern.
Im więcej z nim rozmawiałem, tym bardziej stawał się nieprzyjemny.
GermanUm alles andere sollen sich die lokalen Gemeinschaften kümmern.
GermanDiese Feuer sind also wirklich das Erste, um das man sich kümmern muss.
GermanWir denken immer, dass Roboter sich um uns kümmern, aber stattdessen entwarfen sie Roboter, die sehr hilfebedürftig sind.
Zawsze myślimy, że to roboty powinny zajmować się nami, a tutaj, dla odmiany, to roboty są w potrzebie.
GermanSchon die Tatsache, dass sich Leute um sie kümmern, macht für sie einen riesigen Unterschied.
Nie posądzam nikogo o złe intencje, ale niektórzy pytali jak dużo dostaną. ~~~ Trwa teraz naszym kraju dyskusja nt. opieki zdrowotnej.
GermanIch habe ihrer Oma versprchen eine Familie für sie zu finden, und ich finde es wirklich toll, dass Sie sich um sie kümmern.
Obiecałem jej babce, twojej matce, że znajdę jej rodzinę i dlatego jestem szczęśliwy, że zaopiekujesz się nią".
GermanSie haben bereits angefangen sich darum zu kümmern.
GermanSie unterstützen sie nach der Diagnose und erklären, wie sie ihre Medikamente nehmen müssen, und wie sie sich um sich und ihre Babies kümmern können.
Wspierają je i uczą jak brać leki, jak dbać o siebie, jak dbać o dzieci.
GermanAlso, wenn sie mit dem Problem der Regierung konfrontiert werden, kümmern sie sich nicht so sehr darum, ihre Stimmen zu benutzen.
I robią to. ~~~ Więc jeśli napotykają na jakiś problem w państwie, nie zastanawiają się, jak używać swego głosu.
GermanSie müssen sich nicht um Servereinstellungen kümmern, auch nicht bei der Synchronisierung mit einem Ordner auf einem Netzwerkserver.
Nie trzeba się przejmować ustawieniami serwera, nawet jeśli synchronizacja dotyczy folderu na serwerze sieci.
German60 Prozent der Kinder gehen nicht zur Schule, weil sie sich um Tiere kümmern müssen -- Schafe, Ziegen -- Arbeiten im Haushalt.
60 procent dzieci nie chodzi do szkoły, bo muszą się opiekować zwierzętami, owcami, kozami... Mają domowe obowiązki.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "sich kümmern"

sich zaimek
Polish
sich erheben czasownik
sich fügen czasownik
sich legen czasownik
sich ergeben czasownik
sich zuziehen czasownik
sich aufrappeln czasownik
sich verbrennen czasownik
sich äußern czasownik
sich erwärmen czasownik