DE

sich konzentrieren [sich konzentrierend|sich konzentriert] {czasownik zwrotny}

volume_up
sich konzentrieren
skoncentrować się na
sich konzentrieren (też: sich fixieren)
sich konzentrieren
koncentrować się na

Przykłady użycia - "sich konzentrieren" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanAber es ist natürlich ein Problem, wenn man Leute auffordert sich auf Probleme zu konzentrieren.
Ale oczywiście proszenie ludzi o skupieniu się na problemach samo jest problemem.
German. ~~~ Und man muss sich darauf konzentrieren.
Trzeba zacząć od małych rzeczy i trzeba się na nich skoncentrować.
German" Jetzt verstehe ich es, ich begreife, warum die Leute sich auf Englisch konzentrieren.
Rozumiem, pojmuję, dlaczego ludzie koncentrują się na angielskim.
GermanMan muss sich wirklich konzentrieren, um tatsächlich einige der Veränderungen wahrzunehmen.
Trzeba się mocno skoncentrować, żeby wychwycić jakąkolwiek zmianę.
GermanEr kann sich nicht gut konzentrieren, aber er liebt es umherzugehen und Menschen zu motivieren.
Nie może się skupić, ale uwielbia dodawać ludziom energii."
German(Gelächter) Aber ich will Ihnen etwas nützliches erzählen – also los geht's, konzentrieren Sie sich.
(Śmiech) „Statystyk-ekstrawertyk wpatruje się buty innej osoby.”
GermanWenn Sie sich auf die Holzform konzentrieren rotiert sie.
Drewniany kształt obraca się, gdy się na nim skupiamy.
GermanSie konnte sich nicht konzentrieren, sie zappelte herum.
Nie potrafiła się skoncentrować ciągle się wierciła.
GermanEs ist der Scheinwerfer, der auf den Künstler gerichtet ist, der sie dabei unterstützt, sich auf diesen zu konzentrieren.
Jest to światło reflektora na artyście, które pozwala wam się skupić.
GermanDie Diskussionen konzentrieren sich auf die Vertiefung aller Bereiche der Zusammenarbeit zwischen der EU und Russland.
Dyskusje dotyczą w szczególności poszerzenia wszystkich obszarów współpracy pomiędzy UE a Rosją.
GermanUnd natürlich ist da die Hauptsache: Zu lernen, aufzupassen, sich zu konzentrieren und die eigene Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken.
Oczywiście, główny powód: uczcie się przykładać uwagę i koncentrowania się.
GermanSo viele dieser Geräte konzentrieren sich tatsächlich darauf, wie wir mit uns selbst in Beziehung stehen.
GermanKonzentrieren Sie sich mit dieser flexiblen Cloud-Rechnerplattform voll auf Ihre Kunden, und nicht auf die Infrastruktur.
Elastyczna platforma chmury obliczeniowej, która pozwala skupić się na klientach, a nie infrastrukturze.
GermanUnd während ich all diese Artikel über Krebs gelesen habe, schienen viele dieser Artikel sich zu konzentrieren auf die Genetik von Brustkrebs.
Czytając te wszystkie artykuły o raku zauważyłam, że często dotyczą genetyki raka piersi.
GermanAls sie die Verfassung aufsetzten, füllten sie die Pflastersteine vor der Halle mit Schmutz auf, damit sie sich konzentrieren konnten.
W trakcie pisania Konstytucji, pokryli bruk pod oknami ziemią, żeby hałas ich nie dekoncentrował.
GermanSo können Sie sich auf die leistungsstärksten konzentrieren und damit Ihren Return on Investment (ROI) steigern.
Pomoże to w trafniejszym inwestowaniu w najlepsze spośród nich, a w konsekwencji w zwiększaniu zwrotu z inwestycji (ang.
GermanDabei konzentrieren sie sich auf die Funktionalität.
GermanDas ist das Bild, auf das Sie sich bitte konzentrieren.
GermanDarauf sollte sich die Untersuchung konzentrieren.
GermanIn diesem wichtigen Bestreben muss man sich auch auf das konzentrieren was Föten lernen während ihrer neun Monate im Mutterleib.
Ten ważny wysiłek powinien skupiać się na tym czego uczy się płód w trakcie dziewięciu miesięcy spędzonych w łonie.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "sich konzentrieren"

sich zaimek
Polish
konzentrieren czasownik
sich erheben czasownik
sich fügen czasownik
sich legen czasownik
sich ergeben czasownik
sich zuziehen czasownik
sich aufrappeln czasownik
sich verbrennen czasownik