"sich fühlen" po polsku

DE

"sich fühlen" - polskie tłumaczenie

DE

sich fühlen [sich fühlend|sich gefühlt] {czasownik zwrotny}

volume_up
sich fühlen (też: fühlen)
czuć się jak ryba w wodzie
sich fühlen

Przykłady użycia - "sich fühlen" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

GermanHören Sie nicht mit der Einnahme des Arzneimittels auf, weil sie sich besser fühlen.
Nie wolno wcześniej przerywać leczenia nawet w przypadku poprawy samopoczucia.
GermanWir sehen Menschen, die sich "abgleitend", "angeekelt", "verantwortlich" fühlen.
Widzimy ludzi, którzy czują, że coś "umyka", czują "mdłości", czują się "odpowiedzialni".
GermanBeenden Sie die Behandlung mit Myfenax nicht weil Sie sich besser fühlen.
Nie należy przerywać stosowania leku Myfenax, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej.
GermanKönnen Sie sich vorstellen, wie Sie sich fühlen würden, wenn Sie an meiner Stelle wären?
Czy możecie wyobrazić sobie, co byście czuli, gdybyście byli na moim miejscu?
GermanFalls dies auf Sie zutrifft, wird die Impfung verschoben, bis Sie sich besser fühlen.
W takim przypadku szczepienie zostanie przełożone do chwili wyzdrowienia.
Germanzu ergreifende Maßnahmen, wenn Sie sich unwohl fühlen oder krank werden.
co powinno się zrobić w sytuacjach zagrożenia gdy pacjent źle się poczuje lub zachoruje.
GermanQuantenmechanik sagt also, dass unbewegliche Objekte sich genauso fühlen.
Mechanika kwantowa mówi, że martwe przedmioty czują w ten sam sposób.
GermanWir möchten, dass Sie sich sicher fühlen, wenn Sie im Web surfen.
Zależy nam, aby użytkownicy czuli się bezpiecznie podczas wyszukiwania w internecie.
GermanDULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM kann dazu führen, dass Sie sich müde oder schwindlig fühlen.
DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM może powodować senność lub zawroty głowy.
GermanFalls Sie sich extrem schläfrig fühlen oder bemerken, dass Sie plötzlich einschlafen, wenden
Jeśli u pacjenta wystąpi znaczna senność lub nagłe zasypianie, należy skontaktować się z
GermanFühlen Sie sich auch manchmal völlig verwirrt, wenn Sie mit einem komplexen Problem zu tun haben?
Czy czujecie się czasem przytłoczeni kiedy stajecie przed złożonym problemem?
GermanJetzt haben sie entweder ein Gefühl -- Sie fühlen sich sicherer als sie sind.
Albo macie uczucie - czujecie się bezpieczniejsi niż jesteście.
GermanFalls dies auf Sie zutrifft, wird die Impfung für gewöhnlich verschoben, bis Sie sich besser fühlen.
W takim przypadku szczepienie zwykle zostaje przełożone do chwili wyzdrowienia.
German. ~~~ So fühlen sie sich gut."
Pozwól innym decydować za siebie, to sprawia, że czują się lepiej."
GermanWenn Sie eine fettreiche Mahlzeit essen, wie fühlen Sie sich?
Po nisko tłuszczowym posiłku przepływ krwi nie zmniejsza się, a nawet rośnie.
GermanUnd was werden die glücklichen Kunden machen, die sich sehr glücklich fühlen?
A co robią zadowoleni klienci, klienci czujący się wspaniale?
GermanHalten Sie Ihre Arzttermine ein, auch wenn Sie sich wohl fühlen.
Należy zgłaszać się na umówione wizyty lekarskie, nawet, jeśli pacjent czuje się dobrze.
GermanWie würden Sie sich fühlen, wenn Sie dächten, 3 Prozent der Menschen mögen klassische Musik?
Kim byś był? ~~~ myśląc, że 3% społeczeństwa lubi muzykę klasyczną?
GermanSie werden sich unter Umständen hinlegen müssen, bis Sie sich besser fühlen.
Prawdopodobnie pacjent poczuje się lepiej po położeniu się.
GermanSollten Sie sich deprimiert fühlen, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Arzt.
W przypadku pojawienia się zaburzeń nastroju, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "sich fühlen"

sich zaimek
Polish
sich erheben czasownik
sich fügen czasownik
sich legen czasownik
sich ergeben czasownik
sich zuziehen czasownik
sich aufrappeln czasownik
sich verbrennen czasownik
sich äußern czasownik
sich erwärmen czasownik