"Schaden" po polsku

DE

"Schaden" - polskie tłumaczenie

DE Schaden
volume_up
{męski}

Schaden
Wenn diese Dinger explodieren, verursachen sie keinen globalen ökologischen Schaden.
Kiedy te objekty eksplodują, nie spowodują szkód ekologicznych na skalę globalną.
13 Kilotonnen - aber genug, um einen unglaublichen Schaden anzurichten.
13 kiloton), ale wystarczyło to do wyrządzenia szkód na niewiarygodnie szeroką skalę.
Der wirtschaftliche Schaden für jeden, der das tun würde, betrüge etwa $ 15'000.
Oglądając całość, widz spowoduje szkody gospodarcze w wysokości około 15 tys.dolarów.
Nervlicher Schaden, 10 Jahre Rehabilitation, erfordert eine langfristige Perspektive.
Uszkodzenie neurologiczne, 10 lat rehabilitacji, wymaga perspektywy długoterminowej.
Alitretinoina może spowodować uszkodzenie płodu.
Wenn also der Körper einen Schaden an einem Organ bemerkt, und er dann Krebs einleitet, erscheint das fast wie eine Reparaturreaktion.
Kiedy organizm wyczuwa uszkodzenia jakiegoś narządu, i inicjuje powstanie nowotworu, to prawie jakby chciał naprawić uszkodzenie.
Wir schaden uns selbst auf der ganzen Welt, und wir schaden den Tieren und genauso der Natur.
Na całym świecie sami sobie robimy krzywdę, raniąc przy okazji zwierzęta oraz otaczającą nas przyrodę.
Auch die hippokratischen Manuskripte zeigen – nach den neuesten Studien sogar wiederholt – wie wichtig es ist, keinen Schaden anzurichten.
Rękopisy hipokratyczne także - wg najnowszych badań wielokrotnie - ukazują, jak ważne było niewyrządzanie krzywdy.
Nun, in der Kategorie "Aber was schadet dieses unsinnige Zeug denn schon?"
W kategorii "Jaką krzywdę może spowodować tak głupia rzecz jak to?

Przykłady użycia - "Schaden" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

GermanWenn diese Dinger explodieren, verursachen sie keinen globalen ökologischen Schaden.
Kiedy te objekty eksplodują, nie spowodują szkód ekologicznych na skalę globalną.
GermanDer wirtschaftliche Schaden für jeden, der das tun würde, betrüge etwa $ 15'000.
Oglądając całość, widz spowoduje szkody gospodarcze w wysokości około 15 tys.dolarów.
GermanClofarabin kann dem Ungeborenen schaden, wenn es von Schwangeren angewendet wird.
Klofarabina przyjmowana przez kobiety w ciąży może być szkodliwa dla płodu.
Germankann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Beschwerden haben wie Sie.
którykolwiek z objawów niepożdanych lub wystą jakiekolwiek objawy niepożdane ą pią ą
GermanEs kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Symptome haben wie Sie
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
Germankann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Beschwerden haben wie Sie.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
GermanEs kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Beschwerden haben wie Sie.
Lek ten został przepisany ci le okre lonej osobie i nie nale y go przekazywa innym, gdy
GermanUnd jedes Mal, wenn sie sich erneuern, nehmen sie leichten Schaden.
(Śmiech) Te komórki odnawiają się co osiem lat, za każdym razem z pewnym błędem.
German13 Kilotonnen - aber genug, um einen unglaublichen Schaden anzurichten.
13 kiloton), ale wystarczyło to do wyrządzenia szkód na niewiarygodnie szeroką skalę.
GermanEs kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Symptome haben wie Sie
zaszkodzi, nawet je li wyst puj u nich takie same objawy chorobowe.
GermanEs kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
Germankann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
GermanEs kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Symptome haben wie Sie
ro mo e im zaszkodzi, nawet je li objawy ich choroby s takie same.
GermanEs kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Beschwerden haben wie Sie.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
Germanug Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Symptome haben wie Sie.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
GermanFür viele Aufgaben jedoch funktionieren sie entweder nicht oder richten oftmals Schaden an.
Ale dla wielu zadań, one właściwie albo nie pomagają lub, często, szkodzą.
GermanEs kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
GermanEin bisschen Vivaldi im Hintergrund kann nicht schaden. ~~~ (Lachen) Das ist die zweite Gruppe.
wtedy odbobina Vivaldiego w tle nie zaszkodzi. (śmiech) To jest druga grupa.
GermanEs kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Beschwerden haben wie Sie.
mo e im zaszkodzi, nawet je li objawy ich choroby s takie same.
GermanEs kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Beschwerden haben wie Sie.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im