"Schaden" po polsku

DE

"Schaden" - polskie tłumaczenie

DE Schaden
volume_up
{męski}

Schaden
Wenn diese Dinger explodieren, verursachen sie keinen globalen ökologischen Schaden.
Kiedy te objekty eksplodują, nie spowodują szkód ekologicznych na skalę globalną.
13 Kilotonnen - aber genug, um einen unglaublichen Schaden anzurichten.
13 kiloton), ale wystarczyło to do wyrządzenia szkód na niewiarygodnie szeroką skalę.
Der wirtschaftliche Schaden für jeden, der das tun würde, betrüge etwa $ 15'000.
Oglądając całość, widz spowoduje szkody gospodarcze w wysokości około 15 tys.dolarów.
Schaden (też: Beschädigung, Havarie)
Nervlicher Schaden, 10 Jahre Rehabilitation, erfordert eine langfristige Perspektive.
Uszkodzenie neurologiczne, 10 lat rehabilitacji, wymaga perspektywy długoterminowej.
Alitretinoina może spowodować uszkodzenie płodu.
Wenn also der Körper einen Schaden an einem Organ bemerkt, und er dann Krebs einleitet, erscheint das fast wie eine Reparaturreaktion.
Kiedy organizm wyczuwa uszkodzenia jakiegoś narządu, i inicjuje powstanie nowotworu, to prawie jakby chciał naprawić uszkodzenie.
Wir schaden uns selbst auf der ganzen Welt, und wir schaden den Tieren und genauso der Natur.
Na całym świecie sami sobie robimy krzywdę, raniąc przy okazji zwierzęta oraz otaczającą nas przyrodę.
Auch die hippokratischen Manuskripte zeigen – nach den neuesten Studien sogar wiederholt – wie wichtig es ist, keinen Schaden anzurichten.
Rękopisy hipokratyczne także - wg najnowszych badań wielokrotnie - ukazują, jak ważne było niewyrządzanie krzywdy.
Nun, in der Kategorie "Aber was schadet dieses unsinnige Zeug denn schon?"
W kategorii "Jaką krzywdę może spowodować tak głupia rzecz jak to?

Przykłady użycia - "Schaden" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

GermanClofarabin kann dem Ungeborenen schaden, wenn es von Schwangeren angewendet wird.
Klofarabina przyjmowana przez kobiety w ciąży może być szkodliwa dla płodu.
Germankann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Beschwerden haben wie Sie.
którykolwiek z objawów niepożdanych lub wystą jakiekolwiek objawy niepożdane ą pią ą
GermanEs kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Symptome haben wie Sie
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
GermanUnd jedes Mal, wenn sie sich erneuern, nehmen sie leichten Schaden.
(Śmiech) Te komórki odnawiają się co osiem lat, za każdym razem z pewnym błędem.
GermanEs kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Beschwerden haben wie Sie.
Lek ten został przepisany ci le okre lonej osobie i nie nale y go przekazywa innym, gdy
Germankann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Beschwerden haben wie Sie.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
GermanEs kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
Germanug Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Symptome haben wie Sie.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
Germankann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
GermanEs kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Beschwerden haben wie Sie.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
GermanEs kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
GermanEs kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może
GermanEs kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Beschwerden haben wie Sie.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im
GermanSie haben im Endeffekt das Bewusstsein verloren, durch einen Schaden im roten Bereich des Hirnstamms.
Na skutek uszkodzenia tej czerwonej części pnia mózgu, tracimy przytomność.
GermanAußerdem kann es nicht schaden, sich mit Kollegen mit ähnlichen Websites und Unternehmen auszutauschen.
Warto również skontaktować się z osobami, które prowadzą podobne witryny lub firmy.
GermanAber Sie können nicht zur gleichen Zeit auf beides zugehen, derselben Person schaden und Gutes tun.
Ale nie w tym samym czasie, względem tego samego obiektu tej samej osoby.
GermanDas richtet keinen Schaden an aber erhöht die Temperatur um wenige Grad.
Niczego nie uszkadza, ale podnosi temperaturę o kilka stopni.
GermanWir können sie indirekt sehen, da Schwarze Löcher in ihrer Umgebung entsetzlichen Schaden anrichten.
Widzimy je pośrednio, dzięki temu, że powodują spustoszenie w otoczeniu.
GermanUnd von diesem Moment an wollte ich nicht den Schaden untersuchen, sondern wie er verhütet werden kann.
Zaczęły mnie interesować nie same uszkodzenia, ale jak można im zapobiegać.
GermanWie kann dir Schaden zugefügt werden?
A ponieważ jesteście opętani, zostajecie zabrani przez ducha, jak możecie zostać zranieni?