"ohne weiteres" po polsku

DE

"ohne weiteres" - polskie tłumaczenie

DE ohne weiteres
volume_up

ohne weiteres

Synonimy (niemiecki) dla "ohne weiteres":

ohne weiteres

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "ohne weiteres"

ohne przyimek
Polish
weit przymiotnik
weit przysłówek
Polish

Przykłady użycia - "ohne weiteres" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

GermanUnd was man erkennen kann ist, dass eine sehr rangniedere Hündin ohne weiteres einen Knochen einem ranghohen Rüden vorenthalten kann.
I można zauważyć, że nawet suka bardzo nisko w hierarchii dość łatwo uchroni kość przed dominującym samcem.
GermanAber sie könnten ohne Weiteres dort draußen sein.
GermanNEIN, NICHT OHNE WEITERES - Nach EU-Recht muss Ihnen der Verkäufer die Möglichkeit anbieten, das defekte Fernsehgerät zu reparieren oder zu ersetzen.
Gwarancja prawna obejmuje wszelkie wady, co do których istnieje domniemanie, że istniały w momencie dostawy i które ujawniły się w okresie dwóch lat.
GermanUnd das gilt, obwohl eine Supernova ein so helles, ein so strahlendes Ereignis ist dass es einen ohne weiteres noch in mehreren Lichtjahren Entfernung umbringen würde.
I wszystko pomimo, że wybuch supernowej jest tak intensywnie jasny, że natychmiast uśmierciłby was nawet z odległości kilkunastu lat świetlnych.
GermanIhre Website enthält Seiten, die beim Crawlen durch den Googlebot nicht ohne Weiteres zu entdecken sind, wie beispielsweise Seiten mit Rich AJAX oder Bildern.
Twoja witryna zawiera strony, które nie są łatwo wykrywane przez Googlebota w trakcie procesu indeksowania, na przykład strony zawierające aplikacje AJAX lub grafiki.
GermanGrund hierfür ist der spezifische rechtliche Rahmen für solche Sicherheiten in Irland, der in anderen Ländern des Euro-Währungsgebiets nicht ohne Weiteres nachgebildet werden kann.
Wynika to z faktu, że aktywa te podlegają w Irlandii szczególnym przepisom, których nie można łatwo zastosować w kontekście innych krajów strefy euro.